Sürdürülebilir İş Yeri / Ofis Uygulamaları

Dünyayı Sürdürülebilirlik Uygulamaları Kurtaracak

Günümüzde dünya çapındaki tüm uluslar bir araya gelmiş uluslar arası bir çevre mücadelesine imza atmaktadır. Bu uluslar her ne kadar iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda fikir birliği sağlamaya çalışsalar da yakın gelecekte çevresel zararları en aza indirgeme ve kötü gidişatı tersine çevirmedeki asıl sorumluluğun ulus hükumetlerine ve ulusal işletmelere ait olması beklenmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri vb. bu uygulamaları şimdiden hayata geçirmeye odaklanmış ileri görüşlü hükumetler ise çevresel düzenlemeleri belirlemek ve bunları hayata geçirmekten sorumlu olacaklardır. Bu anlamda işletmelerin rolü de yadsınamayacak denli büyüktür. Bunun tek sebebi çoğu işletmenin çevre kirliliğinin ana kaynaklarından biri olması gerçeği değildir, işletmelerin aynı zamanda ekosisteme yönelik olası hasarı önlemek ve bu durumu tersine çevirmek adına yenilikçi çözümler oluşturma fırsatına ve teşvikine sahip olmalarıdır. Kimi işletmeler alternatif enerji kaynaklarına başvurulabilir ya da iş yerinde sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin ciddi yatırımlar yapabilirler.

Çevresel sürdürülebilirlik “çevreye zararlı olmama hali ya da doğal kaynakların aşırı tüketiminden kaçınma ve dolayısıyla uzun vadeli ekolojik dengeyi destekleme ilkesi” olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir iş yeri uygulamaları ise temelde şu iki maddeyi hayata geçirmeyi başarabilmiş işletmeleri ifade eder:

 • Çevreye verilen zararı en aza indirmek
 • Kaynak israfını azaltmak

 

Çevresel Sürdürülebilirliğe Sahip Bir İş Yerinin Avantajları Nelerdir?

Çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik talep her geçen gün artmaktadır. İşletmeler sadece kurumsal boyuttaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için değil, aynı zamanda işletme maliyetleri ile operasyonel maliyetlerini düşürmek, çalışanlarının sağlığını ve refahını artırmak ve en nihayetinde çok daha dengeli bir kar zarar bilançosu elde etmek için de çevresel açıdan sürdürülebilir iş yeri uygulamalarını benimsemektedirler. Üstelik bu sayede işletmenizi çok daha akla yatkın bir biçimde işletebilmeniz de mümkündür. Çevresel açıdan sürdürülebilir bu iş yerleri; çevreyi, son derece değerli doğal kaynaklarımızı korumayı bir de şirket içinde ya da dışında oluşabilecek zararı en aza indirmeyi amaçlarlar.

Daha önceki yazılarımızda sürdürülebilirlik uygulamaları yoluyla yeşil çalışma alanları yaratmanın ne denli yararlı bir yöntem olduğunu, hatta şirketin nihai karını dahi olumlu yönde etkilediğini tartışmıştık.

Bugünkü yazımızda ise ofis veya işletmeler için çevresel sürdürebilirlik uygulamalarının neler olabileceğinden ve sonucunda elde edeceğiniz avantajlı durumlardan bahsedeceğiz.

Bu avantajları kısaca özetlemek gerekirse;

1.Çevresel Avantajlar

 • Sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda en büyük potansiyele yapı binalardır.
 • Emisyon tasarruf potansiyelinin 2050 yılına kadar 84 milyar ton olması beklenmektedir.
 • Enerji ve Çevre Tasarımı Liderliği ya da “Yeşil” sertifikalı binalar, belgelendirilmemiş ve yeşil olmayan binalardan % 25 daha az enerji ve% 11 daha az su kullanmaktadır.

2.Ekonomik Avantajlar

 • Sahiplerine göre yeşil binalar, ister yeni ister eski donanımlı olsun, işletmenin varlık değerini % 7 civarında artırmaktadır.
 • Avrupa Komisyonu’na ait 2015 yılında yapılmış bir araştırma enerji verimliliği girişimlerinin 280 ila 410 milyar Euro değerinde bir tasarruf sağlayabileceğini öngörmüştür.
 • Çevreye duyarlı iş yerlerinde çalışanların verimlilik oranları diğerlerine göre ortalama %16 daha yüksektir.
 • Sürdürülebilirlik prensiplerine göre yapılmış binaların bakım masrafı tipik ticari binalara göre % 20 oranında daha düşüktür. Yeşil bina iyileştirmelerine ilişkin masraflar işletmenizin operasyonel maliyetlerini sadece bir yılda % 10 oranında azaltabilir.

 

3.Sosyal Avantajlar

 • “Yeşil” çalışma alanlarına sahip çalışanlar bilişsel testlerde çok daha yüksek performanslar sergilemektedirler.
 • Düşük karbondioksit miktarı ve daha gelişmiş bir havalandırma sistemi sayesinde oluşan iç mekan hava kalitesindeki belirgin iyileşme çalışanların performansındaki en az % 7’lik artış ile yakından alakalıdır.
 • Araştırmalar, çalışanların sürdürülebilirlik güvencesi olan şirketlerde çalışmayı tercih ettiğini göstermektedir.

Avantajlarımızı listeledik.

Ne dersiniz?

Etkileyici değil mi?

İşte tam da bu nedenlerle bizler sürdürülebilir çalışma alanları yaratmayı ve çevresel açıdan sürdürülebilir çalışma uygulamalarının teşvik edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Sizler de bizimle aynı fikirdeyseniz, işletmenize ilişkin sürdürülebilirlik stratejilerini sürekli gözden geçirmeli gerektiğinde ince ayar yapmaktan kaçınmamalısınız. Unutmayın, yeşil bir ofis ortamı yaratma konusunda uzman olmak yalnızca bir şahıs işi değil; her birimizin üstlenmesi gereken ciddi bir misyondur. Bu nedenle, çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmak için deneyim ve bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmak ya da başkalarından fikir almak konusunda her daim istekli olmalısınız.

 

Sürdürülebilir İş yeri Uygulamaları Nelerdir?

Şimdi sırada işletme sahipleri ve çalışanları için daha yeşil, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha sürdürülebilir bir çalışma alanı oluşturabilmeleri adına hazırladığımız 7 uygulamadan bahsetmek var. Bu listeyi hazırlamamızdaki temel amaç şirketlerin çevresel açıdan daha sürdürülebilir olma konusundaki iddialarının laf kalabalığı olmaktan çıkıp hayata geçirilmesini sağlamaktır.  Önerilerimizden bazıları muhtemelen çok daha önceden yapmış olabileceğiniz yatırımları da içerecektir- Örneğin, sıhhi tesisat armatürlerini ve havalandırma ekipmanını değiştirmek veya yükseltmek gibi. Diğerleri ise uygulaması çok daha kolay yöntemler olup sonuç almak adına çalışanların katılımını sağlamak vb. girişimlerde bulunmanızı gerektireceğinden çok daha uzun vadeli bir bekleyişe hazır olmanız, yani kararlılığınızı sergilemeniz şarttır.

 

1-Sürdürülebilir İç Mekan Tasarımı

Çevresel açıdan sürdürülebilir bir iş yeri yaratmanın ilk ve en önemli adımı budur. Sürdürülebilir iç mekan tasarımları enerji ve kaynak tüketimi, aydınlatma, hava kalitesi, termal konfor ve diğer unsurlar açısından temel koşulları yaratır. Bu tarz tasarımlar sayesinde sürdürülebilir ticari iç mekanlar için uluslararası bir standart yakalanmış olur.

Ayrıca, iç mekanın daha sürdürülebilir hale getirilmesine katkıda bulunabilecek birçok teknolojik yenilik de bulunmaktadır. Yeşil tasarımlar, bir taraftan operasyonel maliyetleri düşürürken diğer yandan da çalışan sağlığını ve üretkenliği artıran iş yeri uygulamalarının hayata geçirilmesini sağlar. Tecrübe sahibi tasarımcılar sürdürülebilir malzemeleri olabildiğince fazla kullanacak, bu sayede iç mekan kirliliğini- toksik içermeyen boya ve malzemeler kullanarak- belirgin miktarda azaltarak hava kalitesinin artmasına katkıda bulunacaklardır.

 

2- Enerji Yönetimi

 • Aşırı tüketimin önüne geçmeye yönelik fırsatlar bulmak adına bir enerji denetimi yapın. Enerji Bakanlığı yalnızca iş yerindeki sızıntı ve çatlakların kapatılmasının dahi ısıtma ve soğutma maliyetlerini % 20 oranında azaltabileceğini iddia etmektedir.
 • Akıllı tüketimin ölçülmesi ve enerji tüketiminin izlenmesi için elverişli sistemler kurun ve sonuçların çalışan yükümlülük miktarını arttırın.
 • Bir otomatik açma/kapama sistemi ayarlayın ve ofis aydınlatma sistemlerini, klima, ekipmanlarını ve tüm cihazları bu şekilde açıp kapatın.
 • Meşgul sensörleri ayarlayın.
 • Yalnızca elektrik tüketimini azaltmak adına değil, aynı zamanda biyofilik- biyolofik tasarım insan sağlığını geliştirmek adına doğal sistem ve süreçleri tasarım sürecine dahil etmenin önemini savunan bir yaklaşımıdır- elementleri tasarımlarınıza entegre etmek ve daha sağlıklı bir çalışma alanı yaratmak adına da gün ışığından yararlanın.
 • LED ve enerji tasarruflu ofis ekipman veya cihazlarına yatırım yapın.
 • Klima sıcaklığını 2 derece kadar yükseltin.

 

3- Su Verimliliği ve Tasarrufu

Su, özellikle kurak iklimler için kıt bir kaynaktır. Su tüketimini yönetmek için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır:

 • Ultra düşük akışlı tuvaletler ve duş başlıkları, lavabo musluklarına uygun düşük akışlı havalandırıcılar ve su tasarruflu bulaşık makineleri ile çamaşır makineleri de dahil olmak üzere su verimliliği sağlayacak tesisat armatürlerinin kullanılması
 • Su geri dönüşümü veya yeniden kullanımına ilişkin önlemler (Gri su ve geri dönüşüm sistemleri)
 • HVAC(Isıtma, soğutma, havalandırma) sistemlerinde su kullanımının azaltılması.

 

4- Atık Azaltımı

Nüfustaki hızlı büyüme ve ekonomik gelişme nedeniyle ülkemizdeki atık üretim oranı dünya geneline kıyasla en yüksek değerler arasındadır. Her vatandaşın günlük 1,9-2,5 kg atık ürettiği tahmin edilmektedir. Ancak şu anda sakinlerimizin sadece % 10’u geri dönüşüm yapmaktadır. Bu nedenle ülkemiz 2021 yılına kadar çöp sahasına ulaşan atık miktarını % 75 oranında azaltma konusunda bir hayli iddialı bir hedef belirlemiştir. Yerleşim birimleri sakinlerini ve yerel işletmeleri daha fazla bilinçlenmeye ve daha fazla geri dönüşüm yapmaya teşvik etmek adına çeşitli önlemler alınmaktadır. Farklı ülkelerde uygulanan değişik yöntemlerde mevcuttur.  Örneğin Dubai’de belediye yetkilileri yakın zamanda atık oluşumunu engellemek ve geri dönüşümü teşvik etmek adına ticari kuruluşlara yönelik bir atık vergisi getirmiştir. Ayrıca atık yok etme maliyetlerini düşürmek için ülke genelinde geri dönüşüm istasyonları kurulması planlanmaktadır. Anlayacağınız, etkin bir atık yok etme sistemine sahip olmanız yalnızca çevre için iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin paradan tasarruf etmelerini de sağlar.

Peki, bunu nasıl yapacaksınız?

Hemen söyleyelim.

 • Önceden belirlenmiş yükümlülükler ve azaltma hedefleriyle net bir atık yok etme politikası geliştirin.
 • Tüm çalışma alanlarında geri dönüşüm politikalarının uygulanmasını – yeniden kullanım ve ayrıştırma da dahil- sağlayın.
 • Atık üretimini durduran mal ve malzemeleri kullanmak için net bir satın alma seçeneği oluşturun (Örneğin, minimum miktarda ambalajlı ürün seçmek veya geri dönüştürülmüş veya dönüştürülebilir malzemeler kullanmak).
 • Tekrar kullanılamayan veya geri dönüştürülemeyen atıklar için güvenli bir yok etme yöntemi bulun.

 

5- Dijital dünyaya adım atın.

Ofisinizin/İşletmenizin çok daha yeşil bir alan haline gelmesine yardımcı olmanın farklı pek çok yolu vardır. Çalışanlarınız daha verimli çalışmak, zamanlarını daha verimli kullanmak ve israfı azaltmak için farklı türde yazılım ve aygıtlar kullanabilirler. Bazı şirketler için bu durum şirket kültüründe ufak çapta bir değişiklik, insanların farklı düşünmelerini ve çalışmasını gerektirecek açık ve net politikaların oluşturulması vb. aktiviteleri de beraberinde getirecektir.

 

En “Yeşil” kağıt kullanımı, hiç kağıt kullanmamakla mümkündür.

Yapılan bir çalışmaya göre, ABD’deki ofis atıklarının % 90’ını şaşırtıcı bir şekilde belgelerin gereksiz yere defalarca basılmasından kaynaklanmaktadır. Çevreci bir grup, 2011 yılında başlattığı atık toplama kampanyası sırasında yaklaşık 1.800 ton geri dönüştürülebilir atık toplamıştır. Üstelik bu atıkların çoğu kağıtlardan oluşmaktadır!

Durumun ne denli vahim olduğu ortada.

Peki, kağıt kullanımı sınırlamak adına ne gibi uygulamalardan yararlanacaksınız?

Çalışanların kağıt kullanımını azaltmak adına şirket genelindeki yazıcıların sayısını azaltabilir, kağıt ve toner miktarlarını en aza indirebilir ve çalışanların kağıdın her iki yüzüne de baskı yapmalarını sağlayarak kağıt tasarrufunu teşvik edilebilirsiniz. Hiç kağıt kullanmamanızı sağlayacak diğer yöntemler ise elektronik faturalandırma ve e-beyanlar kullanmaktır. Anlayacağınız, kağıttan ziyade çevrim içi paylaşım araçlarını kullanacağınız ortak bir çalışma kültürü oluşturmanız şarttır.

 

Sanal toplantılar çok daha verimlidir.

Çevrim içi işbirliğini kolaylaştırmak ya da sanal toplantılar ve konferanslar düzenlemek için teknolojiyi kullanmak bir şirketin alacağı en mantıklı kararlardan biridir. Birincisi bu şekilde ulaşımın neden olduğu karbon ayak izi sorunu en aza indirilebilir ya da seyahat süreleri ve maliyetleri azaltılabilir. İkincisi, bu yöntemle toplantı yerlerine gidip gelmek için harcanan zamanı da azaltmış olursunuz. Üçüncüsü, tesisler ve serinletici içecekler de dahil olmak üzere toplantı düzenleme ile ilgili maliyetler belirgin miktarda düşürülebilir. Son olarak da basılı metinler de dahil olmak üzere daha geleneksel toplantılar sonucu üretilen atık miktarı azaltılabilir. Sanal toplantılar; sesli görüşmeler, çevrim içi chat, video konferans veya masaüstü paylaşım yöntemlerinden herhangi biri kullanılarak düzenlenebilir. Bunun için kullanabileceğiniz sayısız web konferans uygulaması mevcuttur.

 

6-Çalışan Katılımı ve Farkındalığı

Ofisler yaşam alanlarımızdır. Sürdürülebilir bir ofisin bu şekilde kalmasını sağlamak için çalışanların katılımı da oldukça önemlidir. Bu durum, çalışanların sürdürülebilirlik önlemlerinin uygulanması konusunda motive edilmesini ve onlarında bizzat sürece dahil edilmesini gerektirir. Akıllı termal iç mekan kontrolleri ve geri dönüşüm politikalarının uygulanması olumlu bir etki yaratacaktır, ancak çalışanların sürdürülebilir olma konusundaki farkındalığı yüksekse çok daha fazla şey yapılabilir.

 

Farkındalığı ve çalışan yükümlülüklerini artırın.

Her şirketin kendi kurumsal kültürü vardır. Çalışanları çevreye duyarlı bir şirket kültürü yaratma sürecine dahil etmek, sürdürülebilir iş yeri girişimlerinin başarısı için esastır. Çalışanlar çeşitli şekillerde katılım gösterebilir. Örneğin, şirketin yapısına ve büyüklüğüne bağlı olarak, çalışanların faaliyetlerine öncülük etmesi adına çalışanlardan oluşan bir grup kurulabilir. Grup üyeleri meslektaşlarını geri dönüşüme katılmak ve kağıt kullanımını azaltmak konusunda herhangi bir ofis uyarı metninden çok daha etkili bir biçimde motive edebilirler. Daha bilinçli çalışanlar ise işletme sahiplerini daha sürdürülebilir bir satın alma veya teçhizat temin etme kararı almaları konusunda zorlayabilirler.

 

Çalışanların çevre dostu davranışlarının en büyük destekçisi olun.

Çalışanlarınızın kaynak tüketimlerini ve karbon ayak izlerini yakından takip edebilmelerini sağlayın. Çalışanların çevre korumasına ilişkin davranış değişikliklerini yarışmalar, kuponlar veya hediyeler yoluyla teşvik edin. Örneğin, çalışanları toplu taşıma araçlarını kullanmak ya da hibrit veya elektrikli taşıtları tercih etmek konularında teşvik edin.

 

7- Temin ve Tedarik Zinciri

İş yerinde çevresel kaygılara yönelik uygulamaları hayata geçirmenin bir diğer yolu da sürdürülebilir tedarik için politika ve prosedürler oluşturmak ve ayrıca çevresel iyileştirmelerin mümkün olup olmadığını görmek için tedarik zincirinin tüm aşamalarını incelemektir.

Sürdürülebilir tedarik,  tedarik sürecine çevresel, maliyet dışı unsurları da dahil etmek anlamına gelir. Satın alma kararları sadece maliyet ve kalite açısından değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da değerlendirilerek alınır. Bu, tedarikçinin çevresel uygulamalara aşina olup olmadığının, çevreci bir politikanın varlığının ya da temin edilen malların çevresel olarak sürdürülebilir olup olmadığının değerlendirilmesi gibi aşamaları içerir. Ayrıca, daha yeşil politikalar oluşturmalarına yardımcı olmak için tedarikçilerle bağlantı kurmak anlamına da gelebilir.

 

İlginizi çekebilir

Çevreci Fikirler
İş Yerinde Üretkenlik ve Verimlilik Nasıl Artırılır?
100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Hemen Deneyin!

Sadece 695 TL'ye Website Sahibi Olun!

Sitemizi Reklamsız Kullanmak İster misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.