Sigorta Acentesi Açmak

İş kurmak istiyorum diyenler için karlı iş fikirlerini ve cazip yatırım alanlarını araştırmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sizlere başarılı bir sigorta acentesinin nasıl açılacağından bahsedeceğiz.

Uzun yıllardır gelir akışı sağlayan küçük bir işletme açma hayali olan girişimciler için sigorta acentesi açmak harika bir fırsattır çünkü müşteriler sigorta kapsamının devam etmesini garanti altına almak için ürünleri yeniden satın alırlar. Hayat, emeklilik,  sağlık, otomobil,  işçi, mal, hasar ve sakatlık sigortası sigorta acentelerinin satabileceği sigorta ürünleri arasındadır.

Sigorta acentesi nasıl açılır?

1 – Sunacağınız ürünlere karar verin. Sigorta şirketleri genellikle kendilerini belli ürünlerle sınırlamazlar ve çeşitli sigorta planları sunarlar. Bununla birlikte diğer sigorta planlarını sunarken belli bir konuda da uzmanlaşabilirsiniz. Örneğin sağlık yardımı planlarına odaklanıp firmalara işçi sigortası satarken bir taraftan da hayat ve özel emeklilik sigortası yapabilirsiniz.

2 – İşletme kredisi ve sigortası için başvurun. Ofis ekipmanları, kira sözleşmesi ücreti, maaşlar ve yan yardımlar gibi personel giderleri ve mali sorumluluk, hata ve eksikler sigortası gibi sigortalar da dahil bütün başlangıç masraflarınızın bir listesini çıkarın.

3 – Uygun bir işyeri bulun. İşyerinizin içi ve dışı iyi korunmalıdır. Resepsiyon alanı, bir veya iki ofis ve müşterilerle görüşmeler yapmak için bir konferans odası olmalıdır.

4 – Ya bayilik alın yada kendi sigorta acentenizi açın. Bayilik almak ve bağımsız bir sigorta şirketi açmak arasında doğru bir seçim yapın. Bayilik aldığınızda yerleşik bir ismin altında faaliyet gösterirsiniz ve ana firma tarafından finansal anlamda desteklenirsiniz. Bağımsız bir firma açmanın avantajıysa kendi kararlarınızı verebilmenizdir.

5- İlgili resmi kurumlara başvurarak almanız gereken ruhsat ve izinleri öğrenin. Sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilerin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesi alması gerekiyor. Uygunluk belgesi almak için başvurular, TOBB tarafından görevlendirilen odalara yapılıyor.

İstenen belgeleri tamamlayan acentelerin talepleri TOBB tarafından müsteşarlığa iletiliyor. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler levhaya kaydedilmek üzere TOBB’a bildiriliyor. Bu bildirim, acenteler açısından uygunluk belgesi niteliği taşıyor. Uygunluk belgesi alan ve TOBB internet sitesinde liste halinde duyurulan acentelerin, levhaya kayıt olmak ve ruhsat almak için en geç altı ay içinde TOBB’a başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Sigorta acenteleri, levhaya kayıttan sonraki 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorunda.

 

Sigorta acentesi açma şartları

Sigorta acentesi olabilmek için Türkiye’de yerleşik olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

Belirli suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak,

Önceki ticari faaliyetlerinde iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak,

Teknik personel vasıflarına sahip olmak,

Asgari malvarlığı/sermaye şartına sahip olmak (25 bin TL),

Mesleki sorumluluk sigortasını, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 TL olmak üzere yaptırmak gerekmektedir.

Sigorta acentesi açmak için gerekli belgeler

Tüzel kişiler için:

1. Ticaret Sicil Gazetesi

2. Ticaret sicili tasdiknamesi

3. Şirket ana sözleşmesi

4. Vergi levhası sureti

5. İflas konkordato belgesi (asıl)

6. Taahhütname (ek-1 ve ek-2) asıl ve ıslak imzalı

7. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

8. Mesleki sorumluluk sigortası sureti (Tanzim edilmişse)

9. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

10. İmza sirküleri fotokopisi

11. Telefon / e-posta vb. bilgiler için beyan / statik ip kullanıldığına dair belge

 

Gerçek kişiler için:

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) asıl

3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. İflas konkordato belgesi (asıl)

5. İki adet vesikalık fotoğraf

6. En son mezun olunan okul diploma sureti

7. Ticaret sicil gazetesi

8. Ticaret sicili tasdiknamesi

9. Taahhütname (ek-1 ve ek-2) asıl ve ıslak imzalı

10. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

11. Mesleki sorumluluk sigortası sureti (tanzim edilmişse)

12. Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

13. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti (sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

14. Son 2 ay a ait güncel adresli adsl-telefon, elektrik ve su faturası veya ön başvuru evrakları

 

Daha detaylı bilgi edinmek için:

Sigorta acentesi açma konusunda daha detaylı bilgi edinmek isterseniz Sigorta Acenteleri Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

 

Sigorta acentesi açma maliyeti

Ne tür hizmetler sunacağınıza ve acentenizi nerede açacağınıza bağlı olarak maliyet değişmektedir. Açmak istediğiniz sigorta acentesi hakkında bize detaylı bilgi sunarsanız sizin için sağlıklı bir maliyet analizi yapabiliriz.

Kendi işini kurmak isteyenlere özel iş kurma fırtalarını ve karlı iş alanlarını araştırmaya devam edeceğiz.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Yorum

Bir Yorum da Sen Bırak
  1. Bilgilendirmeniz gerçekten güzel.Şu anda memur olarak çalışıyorum.3-4 yıl içerisinde sigorta işine başlama düşüncem var.

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir