Veteriner Kliniği Açmak İçin Gerekenler

Veterinerler kedilerden köpeklere iguanalardan kuşlara kadar çeşitli hayvanların tıbbi ihtiyaçlarını karşılar. Bir taraftan kendiniz ve personeliniz için kar etmeniz bir taraftan da müşterilerinize etkili bir hizmet sunmak için kliniğinizi ve ofisinizi düzenlemeniz gerekir. hastalara ve hasta sahiplerine hizmet edecek nitelikli çalışanlar almanız başarı şansınızı arttırır.

 

Veteriner fakültesi diploması

Muayenehanenizi açabilmek için Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olduysanız Türkiye’deki üniversitelerin veteriner fakültelerinden birinde Collegium sınavına girip kazanmış olmak ve denkliği Yüksek Öğrenim Kurumunca onaylanmış diplomaya sahip olmanız gerekir.

 

Veteriner kliniği açmak için gerekli belgeler

Muayenehane açmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan veteriner hekimler gerekli belgelerle beraber bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler. Bu belgeler;

  1. Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, varsa ihtisasını gösteren belgenin noter onaylı sureti,
  2. Nüfus cüzdan sureti,
  3. İkametgah ilmühaberi,
  4. 3 adet fotoğraf,
  5. Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği,
  6. Bağlı bulundukları Bölge Veteriner Hekimler Odasından alacakları yeni tarihli oda kayıt belgesi ve mesleklerini icra etmelerinde sakınca olmadığına dair belge.

Verilen bu belgeler İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye valilik oluru ile İl Müdürlüğünce ruhsat verilir. Ruhsatlandırılmış muayenehanelere ait bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir. Bölge Veteriner Hekimler Odasına muayenehane ruhsatı verilmiş veteriner hekimin adı-soyadı, adresi, ruhsat tarih ve numarası bir yazıyla bildirilir. Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartlarıyla ilgili bilgi almak isterseniz Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

 

Yer seçimi

Ana yollara yakın bir yer bulmanız sizin için daha uygun olacaktır. Bulduğunuz yerin park alanı olduğundan emin olmalısınız.

 

Veteriner kliniği açma şartları

Hasta sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleriyle donanımlı, ilaç bulundurma ve satma yetkisi varsa usulüne göre ilaçların konulacağı ilaç dolaplarının bulunduğu asgari 10 m² büyüklüğünde veteriner hekim odası olmalı,

Veteriner kliniğinin tüm alanı asgari 20 m² olmalı, hasta hayvanın muayene edileceği, aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6 m² büyüklüğünde muayene odası olmalı,

Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmış olmalı,

Bütün bölümler aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda olmalı, her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5×20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela bulunmalı,

Muayene odasında; 95x110x60 cm ebadında paslanmaz malzemeden yapılmış muayene masası, veteriner hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin muhafaza edildiği camlı dolap ve mutlaka lavabo olmalı,

Muayenehanenin her müstakil bölümünde çöp kutusu olmalı, muayenehanedeki tıbbi atıklar, her iki yüzünde DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane içinde muhafaza edilmeli, toplama aracı gelmeden önce kesinlikle muayenehane dışına çıkarılmamalı,

Veteriner kliniğinin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme, duvarları açık renkli malzeme ile kaplı olup, duvarlara; veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olmamalı, muayenehane içerisi yeteri kadar aydınlık olmalı,

Hasta kabul bölümünde Veteriner Hekim Diploması, Muayenehane Ruhsatı varsa Uzmanlık Belgesi, Suni Tohumlama Belgesi, Bölge Veteriner Hekimler Odasının o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip asılmış ücret tarifesi, varsa İlaç Bulundurma ve Satma Ruhsatı hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılmalı,

Veteriner hekimler muayenehanelerinde mesleklerinin gerektiği şekilde beyaz önlük ile operasyonda giyilen yeşil, mavi veya bordo renkli operasyon kıyafeti kullanmalı, önlüklerinin yakalarında hekimin adı, soyadı, unvanı ve diploma numarasını gösteren kimlik kartı bulunmalı,

Yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme cihazı olmalıdır.

 

Rekabet

Rakiplerinizin neler yaptığını öğrenmek için araştırma yapın. internet sitelerini ziyaret edin veya telefon görüşmeleri yaparak verdikleri hizmetleri öğrenin. Doldurabileceğiniz herhangi bir niş olup olmadığını araştırın. Örneğin bazı muayenehaneler geceleri açık olmayabilir ve bu boşluğu siz doldurabilirsiniz.

 

Ekipmanlar

İnceleme masaları, kafesler ve kulübeler gibi standart ekipmanların yanında ameliyat ve tedavi ekipmanlarından da almanız gerekir. Kabiliyetlerinize göre kalp veya ortopedi ile ilgili özel ekipmanlarda alabilirsiniz.

 

Personel

Veteriner hekimler açmış oldukları muayenehanelerinde ve polikliniklerde, özel kuruluşta daimi veya sürekli çalışmayan veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı gibi personeli yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak çalıştırabilirler.

Yanında yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırmak isteyen veteriner hekimler, il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak yardımcı sağlık hizmetleri personelinin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir nüshasını iki resimle birlikte ibraz ederler.

Yardımcı sağlık hizmetleri personeliyle yapılan iş akdi noter tasdikli olur.

İl müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenen evraklar uygun bulunduğu takdirde yardımcı sağlık hizmetleri personeli adına yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalışma izin belgesi düzenler.

Muayenehanelerde veya polikliniklerde, yardımcı sağlık hizmetleri personeli adı altında görev yapacak olan personel, kendi yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekimin sorumluluğunda yürütebilir.

Muayenehanesinde veya polikliniğinde, il müdürlüğünce düzenlenmiş yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalışma izin belgesi olmadan, veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı çalıştırılmaz.

Muayenehanelerde veya polikliniklerde, hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel çalıştırılacak ise, veteriner hekim tarafından, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisi iliştirilerek il müdürlüğüne müracaat edilir.

Yardımcılar yoğun periyotlarda mola vermeniz veya diğer görevlerin yerine getirilmesinde size yardımcı olur.

 

Pazarlama

Müşterilerinize ulaşmak için bir planlama yapın. gazetelere reklam verebilir ve aynı zamanda hedef kitlenize tanıtıcı postalar gönderebilirsiniz. muayenehanenizi ve personelinizi tanıtmak için bir açılış yapabilirsiniz. Açılış günü standart hizmetlerinizde ve belli ürünlerde indirimler yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.