Nereye İhracat Yapmalıyım?

Nereye ihracat yapmalıyım? Yeni ihracatçıların kafasını karıştıran en aldatıcı soru budur. Bir diğer önemli konu da risklerin ve fırsatların belirlenmesidir. Küçük ölçekli ihracatçılara ürün satacakları ülkeye nasıl karar verdiklerini sorduğumuzda aynı anda birçok pazarı incelemenin zor olduğunu ve bu nedenle başlangıçta sadece bir veya iki olası pazarı incelediklerini belirtmişlerdir.

Bu güvenli ve basit bir yaklaşımdır ancak küçük ölçekli ihracatçılar tarafından göz önünde bulundurulması gereken başka önemli faktörler de vardır. İhracat işine yeni gireceklerin başlangıç aşamasında güvenli ve gelecek vaat eden pazarları tercih etmesi gerekir.

Örneğin siyasi ambargo bu faktörlerden biridir. Devlet bazı ürünlerin bazı ülkelere ihraç edilmesine izin vermez ve aynı şekilde bazı ülkelerde belli ürünlerin ülkelerine girmesine izin vermez. Bu nedenle bu tür ülkeleri hedef pazarınızdan zaman kaybetmeden çıkarmanız gerekir.

Buna karşın serbest ticaret anlaşması imzalayan ülkeler düşürülmüş tarife ve tarife dışı engelleriyle ihracatçılara bir sürü fırsat sunar. Ayrıca bazı ülkeler ve bölgeler Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerden gelen ürünlere ayrıcalıklı muamele yapar. Avrupa Birliği, Ortak Pazar Ülkeleri, Avustralya, Amerika vb. gibi bazı ülkeler ithalat için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini ( GSP ) kurmuşlardır.

Benzer şekilde mesafe de dikkate alınması gereken bir diğer önemli konudur. Nispeten uzak olan pazarların nakliye maliyeti yüksektir. Ayrıca uzun mesafeler teslimat programına uymayı ve tedarik hattını düzenli bir şekilde devam ettirmeyi zorlaştırır. İşte bu nedenle yeni ihracatçılar uzak pazarlara ulaşmayı denemek yerine ilk aşamalarda yakın ülkelere konsantre olmalıdır.

Ürün şartnamesi koşullarının da göz önünde bulundurulması hayati önem taşır. Başka bir ifadeyle yeni ihracatçılar ülkelerin veya bölgelerin ürün şartnamesi koşullarını gözden kaçırabilir. Buna ek olarak Hintlilerin, Bangladeşlilerin, Pakistanlıların, Sri Lankalıların vb. ülkelerin oluşturdu iş ortamları daha kolay keşfedilir yerlerdir çünkü ticarete daha açıktırlar.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir