Girişimcilik Neden Önemlidir?

Girişimciler çoğu zaman işlenip geliştirilmesi, cesaretlendirilmesi, emek veya hizmetleri karşılığında ödüllendirilmesi beklenen ulusal varlıklar olarak görülür. Öyle ki büyük girişimciler yaşamımızı ve çalışma şeklimizi değiştirme yeteneğine sahiptir. Başarılı girişimlerinin beraberinde getirecekleri yeni metot ve inovasyonlar sayesinde hayat standardımızı yükseltebilir; bir yandan büyük bir servetin sahibi olurken diğer yandan da yeni bir istihdam alanı oluşturur ve büyüyüp gelişen ekonomiye katkıda bulunurlar.

Bu nedenle, girişimcilerin/girişimciliğin ne hayatımızdaki ne de ekonomideki rolü yadsınamaz. Girişim, sosyal değişimi teşvik etmekten tutun da inovasyona kadar pek çok nedenden ötürü önemlidir.

Yazımızda girişimcilik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi irdeleyeceğiz.

Gelin girişimciliğin ekonomideki rolüne hep birlikte bakalım.

 

Girişimciliğin Ekonomik Açıdan Önemi:

1. Girişimcilik Faaliyetleri Ekonomik Büyümeye Katkıda Bulunur. 

Girişimciler, yaratmış oldukları yeni ürün ve hizmetler sayesinde son gelişmeleri yakından takip edip yatırım yapmayı düşünen işletme veya sektörleri teşvik ederler. Bu sayede, ekonomik kalkınma üzerinde çığ gibi büyüyen bir etki yaratabilirler.

Hindistan’dan bir örnekle açıklayalım. 1990’larda bilgi teknolojisi şirketlerinden birkaçı Hindistan’da Bilişim Teknolojileri endüstrisini kurulmasına ön ayak oldu. Sektör hızla genişledi ve çağrı merkezleri, ağ bakım şirketleri ve donanım sağlayıcıları vb. sektörle bağlantılı pek çok farklı şirket de bu sayede kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Bu işin kaymağını yiyen bir diğer sektör de eğitim-öğretimdi. Sektör çalışanları çok daha iyi şartlar ve dolgun bir maaş imkanı sunan yeni bilişim teknolojisi sınıfları açıp çekirdekten öğrenci yetiştirdiler. İş gücünün istihdamın arttığı şehirlere göç etmeleri sayesinde altyapı geliştirme hizmeti veren işletmeler,hatta gayrimenkul şirketleri dahi söz konusu büyümeden nasiplerini aldı.

Hindistan gibi az gelişmiş ülkelerdeki kalkınma çabaları beraberinde sağlam bir lojistik desteği, sermaye yatırımlarını ve nitelikli iş gücünü de getirecektir. Anlayacağınız, yüksek nitelikteki bir bilgisayar programcısından inşaat işçisine kadar girişimcilik ekonominin büyük bir bölümüne fayda sağlar.

 

2.Milli Gelire Katkı Sağlar.

Girişimler çoğu zaman yeni ve büyük bir servet yaratırlar. Mevcut işletmeler ise mevcut pazarlarla sınırlı kalma ve gelir açısından bir kısır döngüye girme riskini taşırlar. Ancak, girişimciler yaratacakları yeni ve geliştirilmiş ürünler/hizmetler veya teknolojiler sayesinde yeni pazarların geliştirilmesine, dolayısıyla da yeni zenginlik kaynaklarının yaratılmasına ön ayak olurlar.

Ayrıca, girişim faaliyetleri sayesinde artan istihdam ve gelir seviyesi yüksek bir vergi kesintisi şeklinde devlet kasasına geri döneceğinden milli gelirde de aynı oranda bir artış görülür. Bu gelir, hükumetler tarafından zorluklarla ya da ekonomik dar boğazla mücadele eden sektörlere veya beşeri sermayeye yatırım yapmak adına kullanılabilir. Sektörün mevcut birkaç oyuncusunu gereksiz kılma riskine rağmen hükumetler elde edilen bu artı serveti mevcut işçilerin eğitimi için harcayabilir  ve ekonomiye yönelik bu darbeyi bir nebze de olsa yumuşatabilirler.

 

3. Girişimcilik Sosyal Değişim Yaratır.

Benzersiz ürünler/hizmetler sunan girişimciler gelenekleri alt üst eder ve eski sisteme ya da teknolojiye olan bağımlılığı azaltırlar. Bu, hayat standartlarında belirgin bir yükselme, maneviyatta belirgin bir artış ve çok daha fazla ekonomik özgürlük anlamına gelir.

Örneğin, su kıtlığından muzdarip bir bölgede insanlar su kaynağı bulmak uğruna işlerini bırakmak zorunda kalabilirler. Bu geçici durgunluk; işletmeleri, üretkenliği ve geliri aynı oranda etkileyecek bir hamledir. Bir girişimci olarak su depolarını dolduracak yenilikçi ve otomatik bir pompa yarattığınızı düşünün. Bu türden yenilikler bireylerin su gibi temel gereksinimler için endişe etmeksizin işlerine odaklanmalarını sağlar. Hatta bu konuda yapacağınız çok daha yoğun ve tutkulu bir çalışma ekonomik olarak daha da büyüyebileceğiniz anlamına gelir.

Güncel bir örnek verelim. Akıllı telefon ve uygulama dünyası çalışma ve oyun alanında devrim yaratmıştır. Üstelik küresel çaplı bir devrimdir bu. Çünkü akıllı telefonlar varlıklı ülkelere veya insanlara özel bir icat değildir. Dolayısıyla akıllı telefon pazarındaki bu büyüme devam ettiği sürece teknoloji girişimlerinin derin ve kalıcı bir etkiye sahip olması muhtemeldir.

Dahası, teknolojideki bu küreselleşme az gelişmiş ülkelerdeki girişimcilerin de en az zengin ülkelerdeki meslektaşları kadar teknolojiyle iç içe olma imkanına sahip olacakları-yani aynı araçlara erişebilecekleri- anlamına gelir. Sahip olacakları bir diğer avantaj ise çok daha düşük maliyetli bir yaşam sürmek olacaktır. Tam da bu yüzden, az gelişmiş bir ülkeye mensup genç bir girişimci de gelişmiş bir ülkenin multi milyarder girişimcisiyle rekabet edecek güçte bir ürün yaratabilir.

 

4.Toplumsal Faydaya Odaklanırlar.

Girişimciler kendilerininkine benzer düşüncedeki girişimleri de desteklerler.  Ayrıca toplumsal projelere yatırım yapar ve hayır kurumlarına mali destek sağlamaktan asla geri durmazlar. Toplumsal fayda odaklı bu yaklaşım, girişimin bir adım ötesine geçip büyük işlere imza atılmasını sağlar.

Bill Gates vb. çoğu girişimci paralarını eğitimden tutun da halk sağlığına kadar toplumsal fayda odaklı faaliyetleri finanse etmek için kullanmıştır. Bir kişiyi girişimci yapan niteliklerle aynı girişimciyi tüm bu emeklerin karşılığını vermeye teşvik edecek harcamalar yapmaya motive eden şey birbirinden farklı değildir.

Özetle;

  • Girişimcilik,hem girişimciler hem de girişimle alakalı tüm işletmeler açısından eşit derecede önemlidir.Çünkü yaşam standartlarını geliştirmelerini ve zenginlik yaratmalarını sağlar.
  • Girişimciler, yeni veya gelişmiş ürünlerin yaratılmasına ya da yeni pazarların geliştirilmesine olanak tanıyan inovasyon gücü sayesinde değişimi yönlendirmeye yardımcı olurlar.
  • Girişimcilik faaliyetleri sayesinde elde edeceğiniz ekonomik avantaj sağlayacak  milli hasılatı ve vergi gelirlerini artırabilir.
  • Girişimcilerin topluma olan katkıları yalnızca ekonomik boyutta değildir. Onlar, toplumsal projelere yatırım yapmak ve hayır kurumlarını desteklemek vb. faaliyetlerle de yaşadıkları topluma katkıda bulunurlar.
  • Her şeyin fazlası nasıl zararsa girişimcilik faaliyetlerinde aşırıya kaçmak da (serbest meslekteki artış) problemlere yol açabilir. Dahası ekonomik kalkınma süreci sekteye uğrayabilir.

 

Girişimcilik Her Daim Avantajlı Mıdır?

Girişimcilik söz konusu olduğunda her şeyin toz pembe olacağını söylemek mümkün müdür?

Girişimcilik faaliyetlerini destekleyip geliştirmenin dezavantajları var mıdır?

Peki, bir toplumun sahip olabileceği girişimci sayısının sınırı nedir?

Örneğin, İtalya girişimciliğin her daim büyük bir avantaj sağlayacağı gerçeğini çürütecek nitelikte örnekler barındıran bir ülkedir. Burada serbest meslek seviyesindeki artışın ekonomik kalkınma için verimsiz olduğu kanıtlanmıştır. Araştırmalar, İtalya’nın ekonomik büyümesinin serbest meslekteki yoğun artış nedeniyle olumsuz etkilendiğini göstermiştir. Neden mi? Eskilerin bir lafıyla durumu açıklayalım. “Horozu çok olan köyde sabah geç olur.”

 

Girişimcilikte Devletin/Yasal Düzenlemelerin Rolü Nedir?

Yasal düzenlemelerin girişimciliğe katkısı büyüktür. Öyle ki kontrolsüz bir girişim, haksız piyasa uygulamaları, yolsuzluğun yaygınlaşması ve suç işlenme oranında artış gibi istenmeyen sosyal sonuçlara yol açabilir.

Araştırma sonuçları aynı zamanda “aşırı desteklenen/büyüyen” girişimcilik faaliyetlerinin kötü sonuçlarına da ışık tutmaktadır. Ekonomistler, girişimciliğin ekonomik büyümeyi ve maddi gücü artırabildiğini inkar etmeseler de paranın her daim mutluluk getirmeyeceğinin de farkındadırlar. Bu nedenle, bireyin mutluluğu ve huzuru giderek çok daha önemli bir amaç olarak algılanıyor.

Girişimci sayısındaki kontrolsüz artış kıyasıya bir rekabete ve bireysel kariyer planlarının tümden yok olmasına sebep olabilir. Üstelik girişimci sayısı arttıkça beklentiler de yükselecektir. Girişimlerin başarısına ilişkin belirsizlik hesaba katıldığında böylesi bir artışın büyük bir gelir eşitsizliği ile sonuçlanması kaçınılmazdır. Bu da çok daha mutsuz bireyler anlamına gelir.

 

Son Söz

Girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin hem kanun koyucular hem de işletme sahiplerince net bir biçimde anlaşılması önemlidir. Girişimciliğin ekonomideki rolünü olduğu kadar yararlarını ve dezavantajlarını da anlamanız girişimciliğin geliştirilmesi ve teşviki için çok daha dengeli bir yaklaşım benimsemenize olanak tanıyacaktır. Böylece ekonomik ve toplumsal yapı üzerinde olumlu bir etki de bırakabileceksiniz.

Avatar

Yazar : Deniz

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir