Mutsuz çalışanlar sizi iflasa sürükleyebilir!

Çalışanlarınızın mutlu olması sizi başarıya aksi durum ise iflasa götürür.

Mutsuz, işe konsantre olamayan, tatmin edilmeyen çalışanlar daha az verimli olur, yaratıcılıktan uzaklaşırlar ve genellikle işten ayrılmaya meyilli olurlar. Bu durum size pahalıya malolur.

Burada bir kaç fazla TL’den bahsetmiyoruz. Gallup araştırma şirketinin araştırma raporuna göre; işlerinde mutlu olmayan çalışanlar Türkiye’ye yılda 50-60 milyar TL’ye maloluyor. Bu zarar genellikle az üretimden kaynaklanıyor.

Çalışanların işyerindeki mutluluğu için bölüm müdürlerinin dikkat etmesi gereken konular vardır. Çalışanlar iyi bir iş çıkardıklarında takdir edilmek, kişisel hayatlarına saygı duyulmasını ve işyerinde arkadaşlık/duygusal ilişki yaşayabilme özgürlüğü istiyorlar.

Biraz derine inildiğinde, işyeri sahiplerinin ve müdürlerin işyerlerinde duygusal ilişki konusunda çok katı olmalarının sebebi sorgulanıyor. İşyeri araştırma şirketi Good.co tarafından hazırlanan aşağıdaki istatistiklere bir gözatalım.

 

Mutsuz çalışanlar ekonomiye zarar veriyor

Türkiye’deki işyerleri kronik olarak düşük verimlilikte çalışıyor.Araştırmalara göre her 10 çalışandan 7 si potansiyellerinin altında çalışıyor ve bu durum Türk ekonomisine düşündüklerinden çok daha fazla zarar veriyor.

Türk işçilerin %70 i iş yerlerinde mutsuz.

Mutsuz işçiler Türkiye’ye yılda 50-60 milyar TL’ye maloluyor. Bu zarar az üretimden kaynaklanıyor.

İşçi değişimlerinin maliyeti sıklıkla değiştirilen işçinin taban maaşından %100-%300 arasında fazla oluyor.

Yeni işçiler genelde ilk 18 aylık süre içinde başarısız oluyor.Bu başarısızlıkların %89 ‘u kultür uyuşmazlığından kaynaklanıyor.

Mutsuz çalışanların %80 ‘i direkt müdürleriyle problem yaşıyor,.

 

Şirket kültürü oluşturmak neden önemli?

Şirket kültürünün geliştirilmesi sadece çalışanları memnun etmez, şirket içi genel mutluluğu arttırır ve her kademede olumlu yansımaları olur.

Mutlu çalışanlar mutsuzlara göre %20 daha fazla performans gösteriyor.

Mutlu çalışanlara sahip firmalar %202 daha iyi performans gösteriyorlar.

%37 yüksek üretim, %31 yüksel satış ve 3 kat daha fazla yaratıcılık sağlanabiliyor.

 

Değişim ve icat

Araştırmalara göre mutlu çalışanlar daha çok yeni fikir, daha yaratıcı düşünce ve daha çok girişimci enerjiye sahiptirler.

 

Finans

Çalışanlarının çoğunluğu mutlu olan işletmeler yıllık %19,2 daha fazla operasyonel gelir elde ediyor.

Katılımcılarının çoğu mutlu olan organizasyonlar % 147 daha fazla kazanç elde ediyor.

 

İş bırakma

Mutlu çalışanların %87 i işi bırakma eğilimi göstermiyor.

 

Güvenlik ve sağlık

Mutlu çalışanlara sahip işletmelerde %50 daha az iş kazası oluyor ve %41 daha az sağlık harcaması oluyor.

 

ÇÖZÜMLER

1. Yeni çalışanlarınızın şirket kültürüne uyumlarını gözlemleyin. Çalışanların %67 si işyerinde tüm çalışanların eşit olması ve aynı değeri görmesi gerektiğine önem veriyor.

2. Çalışanlarınıza aidiyet duygusu aşılayın. Aidiyet duygusuna sahip çalışanların %97 si diğer çalışanları olumlu etkiliyor. Şirketiyle gurur duyan çalışanların %54 u toplumda şirketleriyle ilgili olumlu algı yaratıyor.

3. Çalışanlarınızın başarısını takdir edin.Boyutu farketmez. Çalışanların %69 u başarılarının takdir edilmesi halinde daha çok çalışacaklarını belirtiyor.

4.Çalışma ve dinlenme zamanlarını dengeli ayarlayın. Çalışanların %88 i çalışma ve dinlenme saatlerinin dengeli olmasını ve bu konuda pozitif kultür oluşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyor.

5. Çalışanlarınızın arkadaş olmasını teşvik edin. Çalışanların %70 i işyeri arkadaşlıklarının çalışma performansını arttırdığını ve işyerlinde mutlu olmalarını sağladığını düşünüyor.

6. Çalışanlarınızın ne kadar dayanıklı olduklarını belirleyin. Araştırmalar; bölüm müdürlerinin çalışanlarının dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olmaları ve iş yoğunluluğunu buna göre ayarlamalarının işyeri mutsuzluğunun önüne geçtiğini ortaya koyuyor.

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir