Özel Güvenlik Şirketi Kurmak

Yıllar geçtikçe artmaya devam eden suç oranı güvenlik şirketlerine olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Güvenlik görevlilerin polisler gibi yasal otoriteleri yoktur ancak müşterilerinin ve müşterilerinin mülklerinin kişisel güvenliğinden sorumludurlar. Güvenlik şirketi kurmak için belli kanunları takip etmeniz gerekir. Bu alanda deneyimli olmalısınız, gerekli eğitimleri almalısınız ve çalışanlarınızın eğitiminden sorumlu olmalısınız.

 

Güvenlik şirketi nasıl kurulur?

1 – Gerekli olan eğitimi alın. Güvenlik eğitimi kurslarına katılmanız becerilerinizi geliştirmenize ve sektörde neler olduğunu yakından takip etmenize yardımcı olur. Eğitim kurslarında silah, cop ve diğer aletlerin nasıl taşınması gerektiği öğretilir. Güvenlik veya kolluk kuvveti geçmişinizin olması bu işi kurmanızda size yardımcı olur.

2 – Güvenlik şirketi açmak için gerekli izinleri İçişleri Bakanlığından alın.

3 – Sabıka kayıtlarını gözden geçirmeye hazırlanın. Sabıka kayıtlarını teslim etmek için gerekli dokümanları alın. Güvenlik firmalarına başvuran bireylerin sabıka kayıtlarının temiz olması gerekir.

4 – Genel merkeziniz için yer bulun. Kumanda merkezi gibi hizmet verebileceğiniz bir yer seçmelisiniz. Bu merkez bireylerin gelip iş başvurusu yapacağı ve idari görevlerin gerçekleştirileceği yer olacaktır.

5 – Silah ruhsatlarını alın. Firmanızda silahlı güvenlik görevlileri olacaksa ilgili resmi kurumlara başvurmalı ve gerekli ruhsatları almalısınız. Silahlı her güvenlik personelinin silah taşıma ruhsatı olması gerekir.

6 – Personel alın ve onları eğitin. İşe almayı düşündüğünüz her kişinin geçmişini araştırın. Sabıka kaydı olmayan birini işe almanız oldukça önemlidir. Elemanlarınızdan bazıları silah taşıyabilir ve müşterilerin kendilerini güvende hissetmeleri oldukça önemlidir.

7 – Sorumluluk sigortası yaptırın. Güvenlik firmanızı müşterilere veya müşterilerin mülklerine bir şey olma ihtimaline karşılık sizi koruyacak bir sigortanızın olması gerekir.

8 – İhale teklifleri verin. Güvenlik görevlisi personeline ihtiyaç duyan firmaları araştırın. İşletmelerin çoğu güvenlik firmalarının açtıkları ihalelerde teklif vermesini isterler. Fiyat teklifi vermek demek rekabete girmeniz anlamına gelir çünkü diğer güvenlik firmaları da sizinle aynı işi yapıyorlar.

 

Uyarılar

Personel alırken şu adımları atlamayın: sabıka kayıtlarını kontrole edin ve onları doğru şekilde eğitin. Firmanız personelinizin bütün davranışlarından sorumludur bunu unutmayın.

 

Özel Güvenlik Faaliyet İzni İçin Gerekli Belgeler ve Aranan Şartlar

Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,
Hisse sahipleri ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası ve imza sirküleri,
Şirketi temsil edecek yöneticiler için ortaklar kurulundan yetki belgesi,
Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,
Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.
Şirket hisselerinin nama yazılı olması,
Şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

 

Özel Güvenlik Şirketlerinin Kurucularında Hangi Şartlar Aranır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak.

 

Özel Güvenlik Şirket Faaliyet İzninin Hazırlanma Süreci Nasıldır?

Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecek kişinin, kanunun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır.
Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.
Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi düzenlenir.

 

Faaliyet İznini Almadan Özel Güvenlik Faaliyetinde Bulunanlar Ne Şekilde Cezalandırılır?

Faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bu şekilde cezalandırılan kişiler bir daha özel güvenlik şirketlerinde ve eğitim kurumlarında kurucu ve yönetici olamazlar.

 

Özel Güvenlik Şirketlerinin Verecekleri Güvenlik Hizmetleri İçin Sözleşme Düzenlemesi

Bu sözleşmelerde;
Hizmeti alacak kişi,kurum veya kuruluşun adı,
Adresi,
Hizmetin kapsamı,
Personel sayısı,
Hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir.

 

Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri Koruma ve Güvenlik Planlarını nereye, ne zaman verirler?

Özel güvenlik birimleri ve Özel güvenlik şirketleri;
Güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde Valiliğe verir.
Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

 

Özel Güvenlik  Şirketlerinde Ateşli Silahlar Ne Şekilde Muhafaza Edilir?

Ateşli silahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur.

Bunların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.

Daha detaylı bilgi için özel güvenlik yasasını inceleyebilirsiniz. İncelemek isterseniz tıklayınız.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir