Özel Okul Açmak

Büyük sermaye gerektiren iş kurma fikirlerinden biri de özel okul açmaktır. Dershanelerin kapanacak olması özel okulları ön plana çıkaracak ve eğitim sektörüne yatırım yapmak isteyenler için güzel bir fırsat oluşturacaktır.

Özel okul açmak zorlu bir süreçtir ve iki yıldan önce açmak son derece zordur. Özel okulların yüksek akademik standartları olmalı, öğretmen öğrenci oranı düşük olmalı, sanat ve müzik gibi dersler mevcut olmalı, disiplin, güvenlik, toplum hizmeti ve değerlerine vurgu yapılmalıdır. Aşağıdaki adımları takip ederek özel okul nasıl açılır öğrenebilirsiniz.

 

Özel okul nasıl açılır?

1 – Özel okulunuzun sınıf seviyelerine karar verin.

Kaç tane sınıfla ve hangi sınıftan başlayacağınıza karar verin.

Özel okulların çoğu küçük sınıflarla başlar ve zamanla büyük sınıfları ekler.

2 – Sebeplerinize odaklanarak okulunuzun hedef tanıtımını yazın.

Hedef tanımınız eğitim planlarınız için felsefe niteliğinde olmalıdır.

Hedef tanımınız okulunuzu, okul değerlerinizi, eğitim yaklaşımınızı, müfredat amaçlarınızı ve hedeflerinizi içermelidir.

3 – Okul komitesi kurun.

Okul komitesi yönetim kurulunuzun çekirdek üyelerinden oluşmalıdır.

Komite üyelerinin eğitim, hukuk, muhasebe, işletme ve inşaat gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış olması avantaj sağlar.

4 – İlgili resmi kurumların özel okullarla ilgili eğitim gereksinimlerini araştırın.

5 – Tüzel kişiliğinizi oluşturun.

6 – Özel okulunuz için iş planı hazırlayın.

Finansal ve pazarlama gibi faaliyet planları ve müfredat programı, uygulama ve değerlendirme gibi eğitim planlarınızı da kapsayan beş senelik bir iş planı hazırlayın.

7 – Bütçeyi hesaplayın ve sermayeyi garanti altına alın.

Bütçe yatırım giderlerini kapsamalıdır.

Komitenizdeki muhasebe veya ekonomi uzmanları bütçe konusunda yardımcı olabilir veya siz de uzman görüşü isteyebilirsiniz.

8 – Özel okulunuz için yer bulun.

Var olan bir tesise yerleşebilirsiniz veya inşa etmek için plan yapabilirsiniz.

9 – Personel alımı için görüşmeler ayarlayın ve daha sonra seçtiklerinizi işe alın.

Öncelikli almanız gereken iki çalışan okul müdürü ve okul yöneticisi olmalıdır. Bu işlem okul açılmadan yaklaşık 18 ay önce tamamlanmalıdır çünkü uzman profesyoneller açılışın final adımlarının tamamlanmasına yardımcı olurlar.

Okul müdürü okul planında yer alan eğitim ve kadro konularının halledilmesine yardımcı olurken okul yöneticisi satın almalar ve kayıtlar gibi konularda size yardımcı olur.

10 – Ailelere ve öğrencilere özel okulunuzun tanıtımını yapın.

Gazeteler ve dergiler aracılığıyla reklamlar verin. Online olarak rehberlere kayıt olun.

Kayıt kabul ve ücret bilgilerinin yer aldığı bir internet sitesi açın.

Ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üye olun.

11 – Okulunuzun kayıt ofisini açın.

Kayıt işlemlerine başlayın.

Müfredat programınıza uygun materyallerin, mobilyaların ve eğitim malzemelerinin siparişlerini verin.

12 – Öğretim üyeleriyle görüşmeler ayarlayın ve seçtiklerinizi işe alın.

Yüksek nitelikli öğretmenler ve çalışanlar almanız oldukça önemlidir.

İlgili resmi kurumların belirlediği öğretmen niteliklerine uygun alımlar yaptığınızdan emin olun.

Okul açılmadan aylar önce öğretmenlerin ve çalışanların okula, politikalara, beklentilere, müfredat programına ve okul vizyonuna adapte olabilmeleri için eğitim düzenleyin.

13 – Özel okulunuzu açın.

 

İpuçları

Resmi kurumların belirlediği müfredat programına uygun nitelikli öğretmenler alın.

Okul yerine karar verirken gelecekte ki büyümeleri hesaba katın.

 

Özel okul açma şartları ve açılış prosedürleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ve Yönetmelik ekinde yer alan “Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu (EK:1) in doldurularak, formda belirtilen bilgi ve belgelerle, kurum açılacak yerin bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi gereğince düzenlenecek rapor ve belgelere göre inceleme yapılarak uygun bulunanlara Bakanlıkça Kurum Açma İzni İle İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Detaylı şartlar için özel okul açma yönetmeliğini inceleyebilirsiniz. Yönetmeliği hemen incelemek için tıklayınız.

 

Özel okul açmak için gerekli belgeler

1- Form dilekçe (ek-1)

2- TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan

3- Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği

4- Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği

5- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı

6- Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan

7- Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si

8- Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı ,resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı

9- Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan

10- Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin milli eğitim md. onaylı örneği

11- Sağlık Meslek Lisesi açacakların ildeki hastane ile yapacakları protokol

12- Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor

13- Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor

14- Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri yada yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor

15- Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni

16- Milletlerarası okullar için denklik belgesi

Yukarıdaki belgelerler Valilik veya Kaymakamlığa(il / İlçe MEM) müracaat edilir. Müracaat eden kişiye, müracat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir ve dosyalar 3 iş günü için ilgili valiliğe gönderilir.

 

Özel okul açma maliyeti

Okulun büyüklüğü, öğrenci kapasitesi, lokasyonu gibi değişkenler özel okul maliyetini etkileyeteni etkileyen faktörlerin başında gelir. Bunlara bağlı olarak ortalama maliyet 1 milyon- 7 milyon TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Büyük sermayeli iş fikirlerini ve yatırım fırsatlarını yeni iş kurmak isteyenler için araştırmaya devam edeceğiz.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir