Varlıklı İnsanların Alışkanlıkları

Dünyanın en zengin insanlarının geçmiş deneyimleri farklılık gösterir. Ancak hepsinin belirli ortak alışkanlıkları vardır.

 

Varlıklı insanların rutinleri vardır

Varlıklı insanların %81’i yapılacaklar listesi hazırlarken, fakir insanların %9’u yapılacaklar listesi hazırlar.

Varlıklı insanların %44’ü işe gitmeden üç saat önce kalkarken, fakir insanların %3’ü işe gitmeden üç saat önce kalkar.

Varlıklı insanların %63’ü evle iş arasında gidip gelirken sesli kitap dinlerken, fakir insanların %5’i evle iş arasında gidip gelirken sesli kitap dinler.

Varlıklı insanların %79’u her ay beş saat veya daha fazla süreyle network kurarken, fakir insanların %16’sı her ay beş saat veya daha fazla süreyle network kurar.

Varlıklı insanların %88’i her gün 30 dakika veya daha fazla kitap okurken, fakir insanların %2’si her gün 30 dakika veya daha fazla kitap okur.

Varlıklı insanların %86’sı okumayı severken, fakir insanların %26’sı okumayı sever.

 

Varlıklı insanlar sağlıklıdır

Haftanın dört günü spor yaparlar.

Varlıklı insanların %76’sı sağlıklıyken, fakir insanların %23’ü sağlıklıdır.

 

Çocuk yetiştirme

Varlıklı insanların %74’ü çocuklarına günlük başarı alışkanlıklarını öğretirken, fakir insanların %1’i çocuklarına günlük başarı alışkanlıklarını öğretir.

Varlıklı insanların %70’i çocuklarının her ay on saatten fazla süreyle gönüllülük faaliyetlerine katılmasını sağlarken, fakir insanların %3’ü çocuklarının her ay on saatten fazla süreyle gönüllülük faaliyetlerine katılmasını sağlar.

Varlıklı insanların %63’ü çocuklarının her ay 2’den fazla kurgusal olmayan yazın türü okumasını sağlarken, fakir insanların %3’ü ocuklarının her ay 2’den fazla kurgusal olmayan yazın türü okumasını sağlar.

 

Televizyon alışkanlıkları

Varlıklı insanların %65’i her gün bir saat veya daha az süre televizyon izlerken, fakir insanların %23’ü her gün bir saat veya daha az süre televizyon izler.

 

Hedefler belirlerler

Varlıklı insanların %67’si hedeflerini yazarken, fakir insanların %17’si hedeflerini yazar.

Varlıklı insanların %80’i belirli bir hedefi gerçekleştirmeye odaklanırken, fakir insanların %12’si belirli bir hedefi gerçekleştirmeye odaklanır.

Varlıklı insanların %86’sı ömür boyu süren eğitimsel kişisel gelişime inanırken, fakir insanların %5’i ömür boyu süren eğitimsel kişisel gelişime inanır.

Varlıklı insanların %84’ü iyi alışkanlıkların fırsat yarattığına inanırken, fakir insanların %4’ü iyi alışkanlıkların fırsat yarattığına inanır.

Varlıklı insanların %76’sı kötü alışkanlıkların negatif etkisi olduğuna inanırken, fakir insanların %9’u kötü alışkanlıkların negatif etkisi olduğuna inanır.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir