5 Adımda Yatırım Şirketi Kurmak İsteyenlere

Bir şirket için mali danışman olarak çalışıyor ve artık kendi kanatlarınızla uçmaya hazırsanız kendi yatırım şirketinizi kurmanız sizin için doğru bir karar olacaktır.

Yatırım şirketleri müşterilerine bireysel mali planlar yapmaları konusunda yardımcı olurlar ve bu yönde hizmetler sunarlar. Bu planları uygulamak ve müşterilerinizin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için paralarını hisse senetlerine, bonolara, yatırım fonlarına, hayat sigortasına ve diğer varlıklara yatırmalarını sağlamanız gerekecektir.

 

Yatırım şirketi nasıl kurulur?

1 – Yatırım şirketiniz için isim bulun: Yatırım ve finansal planlama ihtiyaçlarına yardımcı olacağınız potansiyel müşterileri kapsayacak bir isim bulun. Başka bir şirketin seçtiğiniz ismi kullanıp kullanmadığını öğrenmek için online araştırma yapın veya ilgili kurumlara başvurarak kontrol ettirin.

2 – Kapsamlı bir pazarlama planı da içeren bir iş planı yazın: Hedeflemeyi planladığınız müşteri türlerine karar verin: işletme sahipleri, yüksek gelirli bireyler, orta gelirli aileler veya diğer hedef grupları. Uzun vadeli ve kısa vadeli hedefler de dahil amaçlarınızı ve hedeflerinizi belirlemelisiniz. Hedef kitlenize nasıl ulaşacağınızı ve müşteriniz olmaları için insanları nasıl ikna edeceğinize dair pazarlama stratejilerinizi detaylı bir şekilde yazın.

3- Bir avukat ya da hukuk bürosunda danışmanlık hizmeti alın. Yatırım şirketi kurmak için oldukça karmaşık yönetmelikler ve belgeler uğraşmanız gerekecektir. Bu anlamda yatırım şirketleri konusunda tecrübeli bir avukatla çalışmanız lehinize olacaktır.

3 – Yatırım şirketini kurun: Gerekli belgeleri tamamladıktan sonra ilgili kurumlara başvuru formunuzla müracaat edin. İşletmenizi başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsanız gerekli olan ruhsat ve izinleri almanız gerekir.

4 – Ortak çalışacağınız şirketlerden müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerle ilgili bilgi paketlerini alın: Müşterilerinize tavsiye edeceğiniz farklı fon ve yatırım şirketleri ile temas kurun. Bu şirketlerden ihtiyaç duyacağınız pazarlama malzemelerini ve bilgi paketlerini isteyin.

5 – Yatırım ortaklığınızın tanıtımını yapmak için pazarlama malzemeleri hazırlayın: İşinizin tanıtımını yapmak ve potansiyel müşterilere ulaşmak için broşür, internet sitesi, kartvizit, reklamlar ve diğer pazarlama malzemelerine ihtiyacınız olacak.

 

 

Yatırım Şirketi Açma Şartları ve Yönetmeliği

Amaç: Bu kuralların temel amacı, yatırım işleriyle uğraşan şirketlerin nasıl kurulduğunu, kimlerin bu işte yer aldığını, neler yapmaları gerektiğini ve bazı diğer önemli konuları belirlemektir.

Kapsam: Bu kurallar, yatırım işleriyle uğraşan şirketlerin kuruluşu, faaliyete geçişi, ne tür işlerle uğraştıkları ve işlerini nasıl durduracakları gibi konuları düzenler.

Dayanak: Bu kurallar, Sermaye Piyasası Kanunu’ndan türetilmiştir. Yani, 6362 sayılı kanunun belirli maddelerine dayanarak hazırlandı.

Tanımlar ve Kısaltmalar: Bu bölümde çeşitli terimlere açıklamalar ve kısaltmalar bulunuyor. Örneğin, “Aracı Kurum,” “Banka,” “Borsa,” “Dar yetkili aracı kurum” gibi terimlerin anlamları ve kısaltmaları burada verilmiş. Bu tanımlamalar, metinde geçen kelimelerin ne anlama geldiğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

 

Aracı Kurumların Kuruluşu İçin Gerekli Şartlar:

a) Aracı kurumlar, anonim ortaklık şeklinde kurulmalıdır.

b) Şirketin payları tamamıyla nama yazılı olmalıdır.

c) Payları nakit karşılığında çıkarılmalıdır.

ç) Kuruluş sermayesi, geniş yetkili aracı kurumlar için asgari özsermaye tutarını belirleyen Kurul düzenlemelerine uygun olmalı ve bu tutarın altında olmamak kaydıyla Kurulca belirlenecek belirli bir tutardan az olmamalıdır.

d) Şirketin esas sözleşmesi, Kanun ve ilgili düzenlemelerde belirtilen hükümlere uygun olmalıdır.

e) Kurucular, Kanun ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları sağlamalıdır.

f) Şirketin ortaklık yapısı şeffaf ve açık olmalıdır.

Bu şartlara uyulması, aracı kurumların kurulmasına yönelik temel kriterleri oluşturur. Kurumların şeffaf, güvenilir ve düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla belirlenen bu şartlar, sektörde istikrar ve güvenin sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Yatırım Şirketi Kurucu Ortakları İçin Şartlar:

Aracı kurumların kurucu ortaklarının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1.

  • a) Müflis olmamalı, konkordato ilan etmemiş olmalı veya iflasın ertelenmesi kararı alınmamış olmalı.
  • b) Faaliyet izinlerinden biri Kurul tarafından iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmamalı.
  • c) Kanunda belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti olmamalı.
  • ç) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre, kendisi veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olmalı.
  • d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamalı. Bu suçlardan birine dair ceza süresi beş yıl veya daha fazla olmuşsa, bu durumda dahi mahkûmiyet bulunmamalı.
  • e) Gerekli mali güce sahip olmalı ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olmalı.

2.

  • (a) bendinde belirtilen şartlar iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın,
  • (b) bendinde yer alan şart ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde, birinci fıkrada yer alan şartlar dikkate alınmaz.

3. Aracı kurumların tüzel kişi kurucu ortaklarının önemli etkiye sahip ortaklarının da birinci fıkrada yer alan şartları taşıması zorunludur.

4. Kuruluştan sonraki ortaklık yapısı değişikliklerinde aracı kurum ortağı olan gerçek ve tüzel kişiler ile aracı kurumların önemli etkiye sahip tüzel kişi ortaklarının önemli etkiye sahip ortakları için de bu maddede kurucu ortaklara ilişkin öngörülen şartlar aranır.

5. Aracı kurumlar, kuruluşu ya da pay oranının artması sonucunu veren ortaklık yapısı değişikliği başvurularında ortakların ayrıca işlem yasaklı olmaması şartı aranır.

6. Aracı kurumlar, ortaklarının bu maddede öngörülen durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, durumu 3 iş günü içinde Kurula bildirir.

 

Yatırım Şirketi İçin İsim Şartları

1- Aracı kurumların ticaret unvanında, işlerini yapmalarını ifade eden “menkul değerler” veya “menkul kıymetler” ifadesinden biri bulunmalıdır. Geniş yetkili aracı kurumlar ise “yatırım menkul değerler” veya “yatırım menkul kıymetler” ifadelerini kullanabilir.

2- Aracı kurumlar, işletme adı veya marka kullanmak istediklerinde, Kuruldan izin almalıdır. İşletme adı veya marka, aracı kurumun ticaret unvanıyla uyumlu olmalıdır.

3- Aracı kurumlar, basın-yayın organlarında çıkacak ilan, reklam ve yazışmalarda işletme adıyla birlikte ticaret unvanlarını kullanmak zorundadır.

4- Aracı kurumların ticaret unvanları, sadece yönetimdeki değişiklikleri veya yasal gereklilikleri bildirmek için pay sahipliğinde değişiklik olduğunda değiştirilebilir.

 

Yatırım Şirketi Kuruluş Başvurusu Nereye Yapılır?

1- Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlanan esas sözleşme ve kendilerinden istenen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle Kurula başvuruda bulunurlar. Başvuruda, Kurul ek bilgi isterse, ilave belgeler de sunulabilir.

2- Kurul, kuruluş, faaliyet izni ve ortaklık değişikliği başvurularında aracı kurumlardan ve tüzel kişi ortaklarından, bağımsız denetim ve derecelendirme yapmalarını isteyebilir.

3- Aracı kurumların dönüşüm işlemleri ve esas sözleşme değişikliklerinde, Kurulun onayı alınması gereklidir.

 

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir