Masaj Salonu Açmak

Masaj salonu açmak kolay bir iş değildir ancak bu işi ufak bir bütçeyle de başlatabilirsiniz. Ancak unutmayın ki resmi kurumların masaj salonları ile ilgili katı kuralları ve yönetmelikleri vardır.

 

Masaj Salonu Nasıl Açılır?

Masaj salonunuz için vizyon oluşturun.

Hedeflerinizin ve amaçlarınızın tanımlarını oluşturun.

İnsanların yaptığınız iş hakkında bilgi sahibi olmaları için bilgilendirici onay formları hazırlayın.

Bölgenizde pazar araştırması yapın. İnsanların istedikleri tam olarak ne? Kimlerin masaj yaptırmak istediğini veya masaja ihtiyacı olduğunu bilemezsiniz. Bu nedenle bu türde bir masaj salonuna ihtiyaç olup olmadığını araştırmalısınız. Anket yapabilir, telefon görüşmeleri yapabilir, internet sitenize anketler koyabilir, insanların e-mail adreslerine anket sorularınızı veya internet sayfanızın adresini gönderebilirsiniz.

Araştırma sonuçlarınıza uygun olarak masaj salonunuz için bir yer bulun.

Daha önceden masaj salonu olarak kullanılan bir yeri kiralayabilirsiniz. Bir ofis binası veya evden ofise dönüştürülmüş bir yeri de kiralayabilirsiniz.

Evden masaj hizmetini veya evlere masaj hizmetini düşünün.

Optimize edilmiş belli kelimeleri ve sayfaları kullanarak masaj salonunuz için bir internet sayfası oluşturun. İnternet sitenizi fazladan gelir elde etmek için kullanın.

Masaj salonunuz için pazarlama planı hazırlayın.

Kazanç elde edebilmeniz için kaç tane müşteriye ihtiyacınız olduğunu hesaplayın. İşletmenizi döndürebilmek için ne kadar para kazanmanız gerektiğini hesaplayın.

Networking ( ağ oluşturma ) öğrenin ve doktorlar, yoga hocaları, bitkisel tedavi uzmanlarıyla, masörlerle, akupunkturcularla, diş hekimleriyle, hastanelerle ve aklınıza gelen konuyla ilgili olan herkesle temasa geçin.

Bir açılış düzenleyin ve tanıtım araçlarıyla açılışınızı insanlara duyurun.

Onkoloji masajı veya spor masajı gibi özel masajlar uygulayın. Belli masaj tekniklerinde uzmanlaşın ve dar bir hedef kitleye seslenerek kendinizi rakiplerinizden ayrı konumlandırın.

Bu yolculuğunuzda sizi destekleyecek bir danışman bulun.

Başarılı olduktan sonra sizde başkalarına öğrendiklerinizi anlatarak onlara danışmanlık yapabilirsiniz.

 

İpuçları

Kendinize ve işletmenize yatırım yapın. Bir danışman, web sayfası geliştiricisi ve finans uzmanını size destek olmaları için işe alın.

Başarınız para kazanma konusuyla ilgili inancınıza bağlıdır. Düşüncelerimizin çoğu bilinçaltımızdadır. Kendinizi daha iyi anlamak için bir terapist ile çalışabilirsiniz.

 

Masaj Salonu Açma Maliyeti

Maliyet; işletmenizi nerede açacağınıza, sunacağınız hizmetlere vb. birçok faktöre göre değişmektedir. Eğer açmak istediğiniz masaj salonu ile ilgili bize ayrıntılı bilgi verirseniz uzmanlarımız sizin için sağlıklı bir maliyet hesaplaması yapacaklardır. Bunun için yazımıza yorum bırakmanız yeterli.

 

Masaj Salonu Açma Şartları

Masaj salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmışbölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır.

2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

4- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

5- Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır.

6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

7- Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi bulunacaktır.

8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

9- Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir.

10- Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini de icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.
 • İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Masaj salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında, ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek.
 • Masaj salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak.
 • Masaj salonu adına ilgili belgeleri onaylamak.
 • Masaj salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak.
 • Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak.
 • Masaj salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.
 • Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.

11- Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumludur.

12- Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu müdürün sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.

13- Masaj salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

 • Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vaad eden, tüketiciyi yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz.
 • Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.
 • Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.
 • Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.
 • Onsekiz yaş altındakiler çalıştırılamaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemez.”

 

Masaj Salonu Açmak İçin Gerekli Belgeler

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli)

2-İki adet fotoğraf

3-Tapu fotokopisi.

4-Yapı kullanma izni kağıdı.

5-Kiralıksa kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti.

6-Vergi levhası fotokopisi.

7-İlgili Esnaf odası veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya)

8-Ustalık belgesi meslek dalına göre.

9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi.

10-Çöp konteynır alınacak ve faturası.

11-İşyerinde su abonesi kartlı sayaç takılacak

12-Aynı adrese daha önce verilmiş açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek.

13-İtfaiyeden yangın önlemi alınmıştır raporu.

14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi.

15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde )

16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte)

NOT:Yukarıda açıklanan belgeler ve istenen kriterler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin bilgiler için işyeri açma ruhsatı servisine müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir.

Yorumlar

Bir Yorum da Sen Bırak
 1. GSGM den spor masörlük sertifikam var
  masaj salonu açabilir miyim,eğer oluyorsa Sakarya’da açmak isterim,tesekkür ederim

 2. Sadece bayanlara yönelik bir masaj salonu açmak istiyorum. Çok büyük olmayan ve bulunduğum ilde tek olacak bir salon. Neler gerekli ne kadar maliyeti olur bilmek isterim.

 3. Merhaba! ben Adanada masaj salonu açmak istiyorum, açacagım masaj salonu bay bayan için olacak, çalışanlar bayan olacak ama bay ve bayanlara hizmet verecekler! 4 odalı bir masaj salonu bana ne kadara mal olur?

 4. iyi günler. ben yıllardır turizmde 5 yıldızlı otellerin lüx spa merkezlerinde çalıştım. hertürlü masaj sertifikam ve gerekli eğitimim var. artık kendi işimi yapmak istiyorum. hatayda klinik tarzı sadece ihtiyaca yönelik küçük bi msaj salonu düşünüyorum. fikirlerinize ihtiyacım var. teşekkürler….

 5. Ben de masaj salonu acmak istiyorum. Estetisyenlik ve masöz belgem var.bana ne kadara mal olur. Şimdiden teşekkürler.

 6. Merhabalar benim de estetisyenlik belgem var masaj + güzellik merkezi tarzında bir yer açmak istiyorum İzmir’de ikamet ediyorum. Güzelyalı balçova semtlerinde açmayı planlıyorum. Maliyet vb. konularda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

 7. Mesaj salonu açmak için mekanın metrekaresi önemli. 150 metrekare 4 odalı bir masaj salonu çok lüks olmamak şartıyla 75 bin TL’ye açılabilir.

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir