Şirket Vizyonu Nasıl Belirlenir?

Gelecek yıl için vizyonunuz nedir? Gelecek 5 yıl için? Peki ya 10 yıl?

Hepimiz arzularımız ya da korkularımızla ilgili hayaller kurar, düş tarlalarında çılgınca koşarız. Ama çoğunlukla bu fantezileri bastırmayı ve kendimizi sınırlı bir gerçekliğe dayandırmayı öğreniriz. Şüphesiz, hayalleri gerçekleşebilecekleri şekillere sokmak sağlıklı, faydalı ve hedef belirleyicidir. Sonuç olarak arzularımızla gerçekliği bağdaştırmakta yaşayacağımız başarısızlıklar bizi hareketsiz bırakır.

Yine de, daha az kısıtlandığında vizyonun yararlı olacağı bir yer var mı? Öyle görünüyor ki, var. Forbes’a göre, çalıştığı şirketin vizyonunu anlamlı bulan çalışanların ortalama şirket bağlılıkları %68 iken, bu ortalama anlamlı bulmayanlar için %18 daha düşük. Gerçekten de büyük bir fark! Ayrıca, çalışanların %70’i şirketlerinin vizyonunu pek de anlamıyor. Bu sadece çalışan bağlılığı için kötü olmakla kalmıyor aynı zamanda çalışanların belirlenen hedeflere anlam verememelerine sebep oluyor. Bu da çalışmalarını genel stratejiyle uyumlu hale getirmeyi imkansız kılıyor.

Açıkçası, hayalleri alır ve çalışanlara paylaşabilecekleri bir vizyon yaratırsanız, karşılığını alırsınız. Bu, gerçek bir iş yapmak yerine hayaller kurun demek değil, insanın iç sesini dinlemesi ve bundan büyük bir şeye ulaşması demektir. Bununla birlikte, bunun işe yaraması için temelleri olması ve sağlam bir stratejiye dayanması gerekir.

 

Şirket Vizyonu Ne Değildir?

Vizyonunuzu açıkça tanımlamanın bir parçası, vizyonun ne demek olduğunun tanımlanmasıdır. Vizyon şirketinizin misyonu yani görevi değildir. Misyon, günden güne temelleri atılmış, çoktan bir yere oturmuştur. Misyon, çalışanların hali hazırda yapmaları gereken görevlerin ve ortaya koyulan tüm somut hedeflerin toplamıdır. Şirketin vizyonu misyondan çıkan anlamdır. Organizasyona, bulunduğunuz yerin ileride nereye gidebileceği konusunda büyük fikirler verir.

Ayrıca vizyon bir strateji de değildir. Strateji “nasıl” anlamına gelirken vizyon “nerede” ve “ne” soruları üzerinden anlam kazanır. Temelinde fizik olsa da, bir aracı harekete geçiren dişli ve mekanizmalardır. Vizyon arabanın modeli ve varmak istediğiniz yerdir.

Bu üçü; misyon, strateji ve vizyon; olması gerekli ve önceliklidir. Herhangi birinin olmaması, sizi tamamen istediğiniz noktaya varmanızı imkansız hale getirir. Peki, vizyonunuzu nasıl tanımlar ve bunu şirketinizle nasıl bağdaştırırsınız? Cevap, vizyon bildirisiyle. Vizyon bildirisi, havalı ve geleceğe yönelik olmasına rağmen geniş bir kitleyi harekete geçirip anlaşılabilmesi için düzenli hale getirilmiş ve bir temele dayandırılmış olmalıdır. Aşağıdaki 7 basit adım şirket vizyonunuzu tanımlamanıza yardımcı olacaktır.

 

1- Hedeflerinizi Belirleyin

Uygun hedefleri belirlemek bir sanattır. Bunu başarıyla yapan herhangi biri, hedef belirlemenin, mümkün olandan daha fazlasını gerçekleştirilmesine yardımcı olacağını söyleyecektir. Hedef belirleme yalnızca nerede sona erdirmeyi planladığınızı değil sizi oraya götürecek adımları da içerir. Dikkatinizi çektiyse, adımların dahil edilmesini daha önce vizyon değil “strateji” olarak tanımlamıştık. Bu da misyon, strateji ve vizyon olmak üzere üçünün de gerekli olduğu fikrini desteklemektedir. Şirketinizin vizyonunu belirlerken hedeflerinizi göz önünde bulundurun. Stratejinizin ne olacağını düşünün ancak son aşamada bunu ayırın ve tek bir faktör olarak şirket vizyonunuza dahil edin.

Eğer hedef belirlemede zorlanırsanız, Locke ve Latham’ın hedef belirleme ilkeleri size yardımcı olabilir.

Mutlaka okuyun: Hayatınızla İlgili Hedef Belirleme Yöntemleri

 

2- Şirketinizin Değerlerini Göz Önünde Bulundurun

Her şirketin örtülü ya da açık değerleri vardır. Şirket vizyonu yaratmada bir başka zorluk da bu değerleri tanımlamaktır. Bunlar basitçe “inovasyon” ya da “iletişim” gibi tek kelimelik tanımlar olabilir. “Herkes için eğitime erişim” ya da sağlık hizmetlerine kişisel bir dokunuş ekleme” gibi biraz daha uzun olabilir. Şirketinizin sahip olmasını istediğiniz değerlere şu anda sahip olmadığınızı keşfedebilirsiniz. Bu tür bir içsel keşif çok önemli ve vizyonunuzu yaratmada etkilidir. İşinizi yürüttüğünüz veya yürütmeyi umduğunuz değerlerinizi belirledikten sonra onları hedeflerinizle yan yana getirin. Bunların birbiriyle nasıl etkileşim içinde olabileceğini ve bu parçaların toplamıyla ne oluşturabileceğinizi değerlendirin. Bunlar, şirket vizyonunuzun iki ana bileşenidir. Sonuncusu zaten her gün başardıklarınıza bağlıdır.

 

3- Mükemmel Bir Şirket Vizyonu Yaratmak İçin Misyon Tanımınızı Oluşturun

Bir hukuk firması işletiyorsanız, vizyonunuz elbette bir restoran zinciri kurmak olmayacak. Bu saçma ve uç bir örnek. Ama dikkat çekmek istediği şey, vizyonunuzun organik olarak büyümesi ve doğru şekilde gelişmesi için hali hazırda başarılı bir şekilde yaptığınız işin bir uzantısı olması gerekir. Misyon belirleme tamamen başka bir makalenin konusudur, ancak onu vizyonunuz için bir başlangıç noktası olarak görmelisiniz. Vizyon oluşturmaya geçmeden önce şirketinizin şu an nerede olduğunu dikkatlice düşünün. Bir misyon tanımlamanız yoksa misyonunuzu belirleyin ve yazın. Daha önce belirlediğiniz hedef ve değerlerle birlikte yeniden değerlendirin. Bu üç bileşen, vizyonunuzu oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken şeylerdir. Bundan sonraki adımlar vizyon tanımınızı rafine etmek ve sağlamlaştırmakla ilgilidir.

Mutlaka okuyun: Misyon Nasıl Yazılır?

 

4- Kilit Nokta, Basit Bir Şirket Vizyonu Oluşturmaktır

Vizyonunuzu basit tutmak iki amaca hizmet eder. İlk olarak, çalışanlarınızın vizyonunuzu anlamasına ve desteklemesine ihtiyacınız var. Vizyonunuz fazla karmaşık olursa ikisini de başaramazlar.  İkinci olarak da, basit bir vizyon hedeflerinize ulaşmanız ve vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmeniz olasılığını artırır. Karmaşık bir vizyon, en nihayetinde her birinin kalitesinin sınırlı kalacağı birçok yöne gittiğini ya da daha sonra çok gereksiz olduğunu keşfedeceğiniz adımlar eklediğinize işaret eder. Bu adımlar, en ileri gidebileceğiniz halde enerjinizi odaklayamadığınız için sizi sınırlandıracaktır. Vizyonunuzun hangi kısımlarının kesinlikle gerekli olduğunu dikkatlice değerlendirin. Gereksiz olanları tanımınızdan çıkarın.

Mutlaka okuyun: İş Dünyasında Sadeliğin Önemi

 

5- Belirsiz Olmayın

Bu adım, günden güne aktif olarak gerçekleştirdiğiniz şeylere dayanmayan bir istek listesi oluşturduğunuz için zor olabilir. Net ve belirli olmanın kilit nokta olduğunu unutmayın. Öyle ki birbirinden bağımsız beş kişiye gösterdiğinizde hepsi vizyonunuzdan aynı anlamı çıkartmalı. Belirsizlik hem çalışanlar hem de sizin için vizyonunuzu gerçekleştirmeyi zorlaştırır. Vizyonunuzun netliğini anlamak için vizyonunuzu bir kağıda yazın ve yüksek sesle okuyun. Kafanızda sizin anladığınızdan çok daha farklı belirsizlikler oluştuğunu fark edeceksiniz. Vizyonunuzu yazıp yüksek sesle okumak sizi daha somut terimler ortaya koymaya zorlayacaktır. Bundan sora vizyonunuzu düzeltin ve işlemi tekrar edin. Bir hafta ya da bir hafta sonra yeniden okuyun. Bu şekilde vizyonunuzu yeniden değerlendirebilirsiniz.

 

6- İleriyi Düşünün

Bunu, misyonunuzu temel alarak vizyonunuzu oluşturmaya odaklanan önceki adımlarda belirtmiştik. Ancak vizyonunuzun ileri görüşlü olması gerektiği konusu yeniden ele almaya değer. Bu, içinde bulunduğunuz sektörün ileride nasıl bir görüntüye sahip olacağını, neye benzeyeceğini düşünmek anlamına gelir. Aynı zamanda da vizyonunuzu nasıl sürdürülebilir ve büyütülebilir tutacağınızı düşünmeniz demektir. Hızlı büyümeyi sürdüremeyen bir vizyon, işinizin geri kalmasına ya da daha kötüsüne neden olur. İşinizi ileriki yıllarda nasıl sürdüreceğinizi düşünün. Bu da bizi vizyon oluşturmanın son adımına getiriyor.

 

7- Zaman Çizelgesi Oluşturun

Vizyonun geleceğe dönük olması gerekse de bu süresiz bir şekilde geleceğe bakmanız anlamına gelmez. Belirli kilometre taşlarına ulaşmak istediğiniz zamanları belirlediğiniz bir çizelge oluşturun. Bu, yalnızca somut hedefleriniz için değil, vizyonunuzun daha belirsiz unsurları için de geçerlidir. Bu nokta, vizyon oluşturma ve hedef belirleme fikirlerinin kesiştiği yerdir. Her ikisi de zaman çizelgesi gerektirir. Hedefler sırasıyla daha küçükten kilometre taşlarına doğru ilerler. Yolculuğunuz boyunca bu küçük zaferlerinizin her biriyle sonunda asıl hedefinize ulaşırsınız.

Burada bahsettiğimiz her adımın ortak birkaç unsuru vardır. Bunlardan biri, vizyonunuzu kendiniz ve çalışanlarınız için mümkün olduğunca netleştirmektir. Bir diğeri, somut dönemler belirlemek ve bunları küçük adımlara bölmektir. Tüm bunlar vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmek için belirlenir ve sizi nihai amaca taşır. Bir vizyon tanımınızı sadece vizyonunuzu tanımlamış olmak için yapmayın. Vizyonunuzu misyonunuz haline getirmek için yapın. Vizyonunuz mevcut durumunuzun geleceğe ilişkin umutlarıdır. Vizyonunuzu bu umutları yaşamak için oluşturun.

Mutlaka okuyun: Misyon ve Vizyon Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Avatar

Yazar : ece

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir