Taksi Durağı Açmak

İnsanlarla çalışmaktan ve araba kullanmaktan hoşlanıyorsanız belki de taksi durağı açmak sizin için harika bir iş fırsatı olacaktır.

Taksi durağı açarken sağlam bir yatırım yapmanız gerekir. Ancak dönüşler hızlı olur ve durak sahiplerinin çoğu ilk yıllarında kara geçmeye başlarlar. Taksi durağı açmak için yönetim becerilerinizin olması ve bütün yasal gereklilikleri yerine getirmeniz gerekir. Aşağıdaki adımları takip ederek taksi durağınızı nasıl açabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

 

Taksi durağı nasıl açılır?

1 – Bulunduğunuz bölgede taksi durağına ihtiyaç olup olmadığını öğrenin. Küçük şehirlerde taksi ihtiyacı oldukça azdır. Bu nedenle küçük bir şehirde yaşıyorsanız bu işi farklı bir yerde yapmaya çalışmak akıllıca bir tercih olacaktır.

2 – Nişinizi belirleyin. Taksi duraklarının çoğu her tür müşteriye hizmet eder. Ancak bazıları diplomatlar, politikacılar ve yöneticiler gibi daha üst sınıf müşterilere hizmet etmeyi tercih eder.

3 – Başlangıç maliyetlerinizi, yönetim stratejinizi, pazarlama planınızı ve genişleme planınızı içeren bir iş planı hazırlayın. Tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız bir muhasebeciden görüş alabilirsiniz.

4 – Taksi durağı açmak için gerekli olan sermayeyi arttırmak için bankalara kredi için başvurun veya fon sağlayacak yatırımcılar araştırın.

5 – İlgili resmi kurumlara başvurarak gerekli olan işlemleri ve başvuruları yapmaya başlayın. Meslek Odasına kayıt olun, taksi durağı açma çalıştırma izni için müracaat yapın. Taksi çalıştırma hakkını elde edenlere belediye tarafından taksi çalıştırma ruhsatı verilir. Bütün bu süreçlerde ilgili kurumların istedikleri belgeleri aldığınızdan emin olmalısınız.

6 – Taksi duraklarında çalışacak araçların sayılarının tespiti Meslek Odasının aracılığı ile Belediyelerin uygun göreceği sayıda Belediye Encümenleri tarafından belirlenir. Sayı artırımları, talepler göz önünde bulundurularak uygun görülecek sayıda ve Belediye Encümen kararı ile olur. Yeni çalışmaya başlayacak olan esnafın adı ruhsata kaydedilmeden çalışamaz. Aksi takdirde durak ruhsatı iptal edilir.

7 – Taksi durağı açmak isteyenlerden genellikle TUHİM’den temin edilecektir başvuru formu, Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgelerinin fotokopileri (işlem esnasında aslı ibraz edilecektir), Esnaf odası faaliyet belgesi aslı, TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet yeni çekilmiş fotoğraf (tüm hissedarların), aynı yıl içinde araç değişikliği varsa önceki çalışma ruhsatnamesinin aslı, plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi ve o yıl verilen çalışma ruhsatnamesinin aslı, taksimetre sicil ve muayene kartı fotokopisi vb. gibi belgeler istenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için ilgili resmi kurumlara başvurmalısınız.

8 – Taksi durağınız için yer bulun. Ana yollara yakın ve ilgili yönetmeliklere uygun bir yer bulduğunuzdan emin olun.

9 – Mülkü satın alın ve sigorta yaptırın. Sigorta durağınızı zarar, hırsızlık, kaza ve davalara karşı koruyacaktır.

10 – El ilanları, yerel yayınlar ve internet aracılığıyla durağınızın reklamını yapın. Turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği internet sitelerine ve diğer bilgilendirici sitelere taksi durağınızı ekleyin.

11 – Şoförlerle görüşün ve güvenilir, kibar ve ticari araç kullanma belgesine sahip olanları işe alın.

12 – Müşterilere dağıtmak için kartvizitler bastırın.

 

Taksi durağı açmak için ipuçları

Araç bakımlarınızı düzenli olarak yaptırın. Araç bakımlarını atlarsanız hem yasal açıdan hem de mali açıdan zor durumda kalırsınız.

Taksi durağınızın adının ve telefon numarasının bütün araçlarınızda yer aldığından emin olun. Aynı şekilde el ilanları, reklamlar ve kartvizitler gibi pazarlama malzemelerinizde de yer almalıdır.

 

Taksi durağı açma şartları

1 ) İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve kamuya terkin edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolunda ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en az 6 m2’lik kabin konulabilecek veya araç park yerine en fazla 40 metre mesafedeki bir taşınmazın bodrum, zemin yada 1 . katında açılacak büroya bağlı olarak çalıştırılabilir . .

2) Taşıt yolu bitişiğinde açılmış veya açılacak olan taksi durak yerlerinin cep içerisinde olması zorunludur .

3) Cep açılamayacak durumda olan ancak trafik yoğunluğu bakımından sakıncalı görülmeyen taşıt yolu kenarlarına da yatay ve düşey işaretler ile işaretlenerek yapılması kaydıyla taksi durak yeri izni verilebilir .

4) Üzerinde taksi durak yeri uygulaması yapılacak yolun tipine göre durak yeri belirleme kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir .
a) İki izli yollarda Taksi Durak yeri ;
1) Cep içinde ise yol genişliği en az 7m
2) Cep yapılmıyor ise yol genişliği en az 9 .20m. olması,
b) Tek yönlü yollarda tek şerit için yol genişliğinin minimum 3 .50 metre olması,
c) Çift yönlü yollarda ise minimum 3m olması,
ç) Tek yönlü yollarda gidiş yönünde, yolun sağ tarafında yola paralel olarak yapılması,
d) Yola paralel yerleştirilmiş cep içerisinde taksi park yerlerinin genişliğinin minimum 2 .20m olması,
e) Yola açılı yerleştirilmiş park yerlerinin genişliğinin minimum 5m olması,
f) Yolun her bir yanındaki yaya kaldırımının mobo yerleştirildikten sonra net genişliğinin minimum 1 .50m bırakılması,
g) Taksi Durak yeri uygulaması yapılan yerlerde bu uygulamaya ilişkin levha ve donanımların yaya trafiğini engellemeyecek şekilde bulundurulması,
h) Akan trafiği yoğunlaştırmamak kaydıyla park çizgileri arasına giriş-çıkış manevralarının rahat yapılabilmesi için TSE (TSE Şehiriçi Yollar – Otopark düzenleme Kuralları) ye göre düzenlenmesi gereklidir.

 

Taksi durağı açmak için gerekenler

1- En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır.

2- İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır.

3- Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir.

4- Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir.

5- Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır.

6- Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır.

7- Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır.

8- Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir.

9- Ticari araç sürücü belgesi

10- İşletme ruhsatı

11- Taksimetreler

12- Mülk ve kapsamlı mali sorumluluk sigortası

13- Kartvizitler

 

Çalışma izin belgesi almak isteyen taksiciler için gerekli belgeler

1- H plakalı ticari taksi çalışma izin belgesi, trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahibi / sahipleri adına düzenlenerek Ruhsat sahibine verilir.

2- Araç bir durağa kayıtlı ise sahip oldukları taksi plakasının faaliyet gösterdiği veya göstereceği durağa ilişkin alınışmış olan var ise İlçe trafik komisyonu yok ise Alanya Belediyesi Encümen kararı fotokopisi,

3- Matbu Dilekçe : Dilekçe de başvuru sahibinin ikametgah adresi,aracın plakası , modeli varsa çalıştığı durak belirtilir.

4- Araca ait trafik tescil belgesi (ruhsat ) fotokopisi. (araçlarda yaş şartı 0-10 yaş olacak mevcutlar için geçiş süresi 2 (İki) yıldır.)

5- Taksi sahibini muhtardan tasdikli nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi (Alanya sınırları içinde en az 5 (beş) yıldır ikamet ettiğine dair)

6- Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi ve yolculara ait ferdi kaza sigortası poliçesi

7- Araç sahibinin sosyal güvenlik kaydı

8- Taksi kullanacak olan şoförlere ait B sınıfı veya üstü sürücü belgelerinin noter tasdikli fotokopileri

9- Taksi sahibinin en fazla 6 (altı ) ay önce çekilmiş renkli 4 (dört) adet vesikalık fotoğrafı

10- Taksi çalışma belgesi almak için müracaat eden araç sahiplerinin son 6 ay içinde alınmış sabıka kaydı (adli sicil ) belgesi

11- Taksi sahibinin Alanya Şoförler Odası üyelik belgesi aslı.

12- Çalışma izin belgesi almış olanlar, yıllık vizelerini her yılın OCAK – ŞUBAT ayları içersinde yaptırmak zorundadır. Vize yaptırırken yukarıdaki maddelerde istenilen belgelerin hepsi tekrar istenir. Her yıl vize yapılırken 10,00 YTL basılı evrak bedeli alınır.

13- Ticari olarak kullanmış olduğu araçlarda geriye dönük 1 yıl içinde alkollü araç kullanıp kullanmadığına dair Trafik Tescil Müdürlüğünden alınacak belge (Çalışma izin belgesi ve her yıl yapılacak vizelerde istenir)

 

Araçlarla ilgili uyulacak kurallar

a) Araçlar en fazla iki günde bir yıkanacaktır. Duraklarda bekleme sırasında yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçlar ile sefere çıkılmaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenir. Haftada en az bir gün aracın içi ve döşemeleri özel temizleme maddeleri ile silinerek temizlenecek; aracın içinde tozlu yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır. Aracın içine en az haftada 1 gün sprey sıkılarak kötü kokular giderilecektir. Koku gideren sprey araçta devamlı bulundurulacak ve kontrollerde gösterilecektir.

b) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.

c) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

d) Aracın eksoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan eksoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

f) Araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen renk ve şekilde boyalı olacak olup, Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır. Araçların belirtilen özelliklere sahip olup, olmadığı Belediye Zabıta Komiserliği Araç Kontrol Komisyonunca tespit edilecek, Komisyonca kontrol edilmeyen ya da çalışması uygun görülmeyen araç seyrüsefere başlatılmayacak, seyrüsefere başlatıldığı takdirde, bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanacaktır.

g) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

h) Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın Sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.

ı) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.

j) Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanuna bağlı “Araç Montaj, Tadil Yönetmeliği”ne uygun olarak Belediye ve Meslek Odası’nca hazırlanacak bir şartnameyle belirlenir.

 

Taksi durağı açma maliyeti

Yaşadığınız şehre göre alacağınız ticari taksi plakası sayısını göre maliyet değişkenlik gösterecektir. 200 bin TL’den başlayarak özellikle büyük şehirler için çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir.

İş kurmak istiyorum ne iş yapabilirim” diyenler için karlı iş kurma fikirlerini ve cazip yatırım alanlarını araştırmaya devam edeceğiz.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir