Toyota Üretim Sisteminin 14 İlkesi

1. Kısa vadede sizi zarara uğratacak olsa da, kararlarınızda uzun vadeli planlarınızı ön planda tutun

Kısa vadeli planlar için karar vermenizi gerektirmeyecek bir felsefe benimseyin. Para kazanmaktan daha büyük bir amaç çevresinde bir araya gelip çalışıp gelişmek üzere örgütlenin. Şirket tarihindeki yerinizi kavrayıp şirketi bir sonraki adıma taşımak üzere çalışın. Felsefi temelleriniz, prensiplerinizin de temelini oluşturacak.

Müşteri, toplum ve ekonomi alanlarında değer oluşturmak sizin başlangıç noktanızdır. Şirketteki tüm birimleri bu amaçlar doğrultusunda değerlendirin.

Sorumluluk sahibi olun. Kendi kaderinizi belirlemek için çabalayın. Kendinize ve yeteneklerinize güvenerek hareket edin. Hareketlerinizin sorumluluğunu alın ve sizi geliştirecek yeni beceriler için çalışın.

 

2. Problemleri ortaya çıkaracak sürecin devam etmesini sağlayın

Akışı devam ettirmek değer kazandırmak üzere iş sürecini tasarlayın. Atıl halde bekleyen ya da eleman eksikliği yüzünden rafa kaldırılmış projeler üzerinde zaman harcamayın.

Bilgi ve malzeme akışı kadar, iletişim ve insan ilişkilerine de önem vererek, sorunları çabucak ortaya çıkarın.

Tüm organizasyon için devamlı iş sürecini belirgin hale getirin. Bu insanların kendilerini sürekli geliştirebilmeleri için en önemli bir etkendir.

 

3. Fazla üretimden kaçının

Müşterilerinize ihtiyaçları olan malzemeleri, ihtiyaçları olan miktarda, istedikleri zamanda sunmalısınız. Tüketim, ürün temininin tam zamanında yapılması prensibi ile çalışır.

İş sürecinizi minimuma indirip depolarınızda her üründen belirli miktarda olmasını sağlayın ve müşterilerin taleplerine göre stoklarda ayarlamalar yapın.

Müşterilerin taleplerine günü gününe cevap verin. Bu iş için zaman ve depo yer kaybına sebep olabilecek otomatik sistemlere güvenmeyin.

 

4. İş Yükünü Düzenleyin (Tavşan gibi değil, kaplumbağa gibi istikrarlı çalışın)

Başarılı olmanın üçte biri israfı engellemekten geçer. Genellikle çoğu firma tarafından anlaşılamasa da, insanlar, iş makineleri ve üretim programı üzerindeki ağır iş yükünü ortadan kaldırın.

Tüm üretim ve servis aşamalarındaki iş yükünü dengeli bir hale getirin.

 

5. Sorunları çözmek için durma ve kaliteyi öncelik haline getirme kültürü oluşturun

Kalite size olan ilginin artmasının en önemli nedenidir.

Tüm modern kalite kontrol testlerini uygulayın.

Ürünlerinize problemleri algılama ve gerektiğinde çalışmayı durdurabilme özelliğini ekleyin. Takımınızı ya da takım liderini, ürün ile ilgili bir sıkıntı olduğunda uyarabilecek bir sistem kurun.

Organizasyonunuzun içerisine sorunlara anında müdahale edebilecek ve çözüm üretebilecek bir sistem kurun.

Uzun vadede üretime geçmeden önce, ihtiyaç halinde durup kaliteyi artıracak önlemler almayı alışkanlık haline getirin.

 

6. Alışılagelmiş görevler sürekli gelişimin ve çalışanların güçlenmesinin anahtarıdır

İstikrarlı ve tekrar eden yöntemleri kullanarak öngörülebilirliği, zamanlamayı ve normal üretim kapasitesini sürekli hale getirin. Bu iş akışı ve ürün stoklamasının temelini oluşturur.

Halihazırda uyguladığınız en verimli tekniklerden elde edilen birikimi değerlendirin. Bireysel ve yaratıcı ögelerle standartları yükseltin ve bu sayede genel verimi arttırın.

 

7. Hiçbir problemin gizli kalmaması için görsel kontrol mekanizmalarından yararlanın

Basit görsel mesajlar ile insanların standartlara uyup uymadığını kontrol edebilmelerini sağlayın.

Çalışanların dikkatlerini dağıtmaması için bilgisayar ekranlarını kullanmaktan kaçının.

Üretim, destek, süreklilik ve depolama için basit bir görsel sistem tasarlayın.

En önemli finansal kararlarınız için bile olsa raporlarınızı mümkün olduğunca kısa tutun.

 

8. Çalışanlarınıza ve işinize en güvenilir ve test edilmiş teknolojileri sunun

Teknolojiyi insanlara destek olması için kullanın, onların yerine geçmesi için değil. Genellikle manuel olarak çalışıp sonrasında teknolojiden destek almak en iyi seçenektir.

Yeni teknolojiler genelde güvenilmez ve standartizasyon için sorun olabilirler. Bu da iş akışını tehlikeye sokar. İşlevi kanıtlanmış yöntemler yeni teknolojilerden daha verimlidir.

Yeni teknolojileri üretim sistemleri, ürünler ve iş akışı üzerinde uygulamadan önce denemeye tabii tutun.

Şirket kültürü ile ya da istikrar, güvenilirlik ve öngörülebilirlik ile çelişen teknolojileri ya değiştirin ya da kenara atın.

Her şeye rağmen, çalışanlarınızı iş ile ilgili konularda yeni teknolojilere yönlendirin. Testlerde başarı sağlayan ve kendini kanıtlayan teknolojik gelişmeleri en kısa sürede iş akışınıza dahil edin.

Mutlaka okuyun: Hedefler koymayı bırakın sistemlere odaklanın

 

9. İşi anlayan, felsefenizle yaşayan ve bunları diğerlerine anlatabilecek liderler yetiştirin

Dışarıdan transfer etmek yerine, kendi bünyenizden liderler yetiştirin.

Liderlerin işlerini, verilen görevleri yerine getirmek ve insanları idare edebilmek olarak algılamayın. Liderler şirketin felsefesi için rol model olmalıdır.

Liderler günlük işleyiş hakkında fazlasıyla donanımlı olmalı ki, şirketin felsefesini öğretebilecek en değeri öğretmen olabilsin.

Mutlaka okuyun: Liderlik Nedir? Etkili Lider Nasıl Olunur?

 

10. Şirketin felsefesini paylaşacak insanlar ve ekipler yetiştirin

Şirket değerlerinin kabul gördüğü ve yaşatıldığı, farklı, istikrarlı bir şirket kültürü oluşturun.

Şirket felsefesine uygun çalışacak ekipler ve insanlar yetiştirin ki, olağanüstü işler ortaya çıkarabilsinler. Kültürünüzü devam ettirebilmek için sürekli üzerinde durun.

Yorucu teknik sorunları aşmak, kaliteyi ve verimi artırmak için takımlar arası çalışmayı teşvik edin. İnsanlar şirketin imkanlarını kullanarak şirketi geliştirdiklerinde daha güçlü hale gelirsiniz.

İnsanlara, takım halinde çalışarak daha fazlasını başarabileceklerini göstermekten vazgeçmeyin. Zira takım çalışması öğrenilen bir beceridir.

Mutlaka okuyun: Harika Bir Ekip Kurmak ve Yönetmek

 

11. İş ortaklarınızı zorlayarak ve onlara destek olarak gelişmelerini sağlayın

İş ortaklarınıza saygı ile yaklaşın ve onların şirketinizin bir parçası olarak görün.

İş ortaklarınızı geliştirmek için onları sürekli zorlayın. Bu onlara değer verdiğinizi gösterir. Onlara zorlu görevler verin ve bu görevleri yerine getirmelerinde yardımcı olun.

Mutlaka okuyun: Stratejik Ortaklık Nedir? Nasıl Kurulur?

 

12. Sorunun kaynağına giderek durumu ilk elden anlamaya çalışın

Sorunu kaynağında tanımlamaya çalışın. Bunun için başkalarının sözlerine ya da bilgisayar ekranında yazanlara güvenmeyin.

Kişisel olarak elde ettiğiniz veriler üzerinde düşünerek konuşun.

Üst düzey yöneticiler bile sorunu kaynağında ziyaret etmek zorundadır. Bu sayede durum ile ilgili yüzeysel bir bilgi yerine derin bir kavrayışa sahip olabilirler.

Mutlaka okuyun: İş Hayatında Problemleri Çözmenin Yolları

 

13. Çözüm için acele etmeyin, seçenekleri değerlendirin ve fikir birliği arayın. Alınan kararları ise en kısa sürede uygulayın

Tüm seçenekleri değerlendirmeden karar alıp tek bir yönde ilerlemeye başlamayın.

Nemawashi, sorunları ve potansiyel çözümlerini tüm etkileri ile tartışma, sonucunda da ortaya çıkan fikirler ile yol haritası çizme yöntemidir.

Bu zaman alan fikir birliği yöntemi, aranan çözümü daha etkili kılarken karar alındıktan sonra hızlı bir şekilde uygulanması ile neticelendirilir.

İstikrarlı bir süreç başlattıktan sonra sürekli bu süreci geliştirmeye ve soruna neden olan kaynağı bulup çözmeye çalışın.

Mümkün olduğunca az kaynak gerektiren bir süreç tasarlayın. Bu hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar. İsraf edilen bir şey göze çarptığında, çalışanlar bu israfı ortadan kaldırmak için çabalar.

Kalıcı personel, yavaş terfiler ve dikkatli bir başarı programı ile şirketin bilgi birikimini koruyun.

14. Sürekli kendini geliştiren ve öğrenen bir organizasyon haline gelin

Kendinizi geliştirmek adına sürekli çaba içinde olun. Her hatanızı birer öğrenme fırsatı olarak kullanın. Güzel hatalar yapmış olmakla gurur duyun.

Mutlaka okuyun: Hatalarınızdan Çıkarabileceğiniz Dersler

Refik Lutfi ÖZSÜLLÜ

Yazar : Refik Lutfi ÖZSÜLLÜ

ODTÜ'den mezun olmadan önce yıllarca TRT Haber gibi birçok platformda editörlük yapan teknoloji aşığı biri. İnovasyonları, girişim fikirlerini ve tüm dünyadan yenilikleri sizler için araştırıyor.

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir