Liderlik Nedir? Etkili Lider Nasıl Olunur?

Liderlik kelimesini duyduğunuzda aklınızda pek çok farklı şey canlanıyor olabilir. Örneğin:

İdeallerinin peşinden koşan bir siyasi lideri düşünebilirsiniz.

Balta girmemiş ormanlarda korkusuzca ilerleyerek ekibine yol gösteren bir kaşif aklınıza gelebilir.

Ya da zorlu iş dünyasında başarıya ulaşmak için çalıştığı şirkete yeni stratejiler geliştiren bir yönetici de aklınıza gelebilir.

Liderler, çevrelerindekilere önderlik ederek doğru yolu gösterirler. Önce bir kaptan gibi geminin rotasını belirlerler, sonra herkese ilham verecek bir vizyon ortaya koyar ve en nihayetinde yeni bir şey yaratırlar. Bir ekip veya örgüt, liderler sayesinde başarıya ulaşmak için neler yapması gerektiğini öğrenir. Liderlik, hem dinamik hem de insanlara heyecan ve ilham veren bir vasıftır.

Ne var ki liderlerin sadece gidilecek yolu belirlemeleri yeterli değildir. Liderler, idarecilik becerilerini de kullanarak ekiplerini doğru adrese götürebilmeli, bunu da en doğru biçimde yapabilmelidirler.

Gördüğünüz üzere bu makalemizde liderlik sürecini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bilhassa ilk olarak James MacGregor tarafından ortaya atılan, sonra da Bernard Bass tarafından iyice geliştirilen “dönüşümsel liderlik” modelini enine boyuna tartışacağız. Söz konusu modelin çok önemli bir yanı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Bildiğiniz üzere çoğu yönetim modeli, mevcut performansı devam ettirerek mümkün olduğu kadar arttırmak için tasarlanmıştır, yani pek de radikal değildir. Dönüşümsel liderlikte ise mühim olan geleceğe yönelik düşünerek değişim yaratmaktır.

Not: Liderlik kavramı dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar için aynı anlama gelmez, ayrıca meseleden meseleye bağlı olarak da liderliğin insanlar için teşkil ettiği anlam değişebilir. Yani liderlik denince toplumsal, dini ve siyasi liderlik gibi değişik kavramlar aklınıza gelebilir.

Bu makalemizde ise daha çok “bireysel liderlik” modelini ele alacağız ve diğer alanlardan ziyade iş yerinde liderlik vasfının öneminden bahsedeceğiz.


Liderliğin Tanımı ve Bir Liderin Görevleri Nelerdir?

Dönüşümsel liderlik kavramına göre bir liderin görevleri, aşağıda saydıklarımızdır:

 1. İnsanlara ilham veren bir gelecek vizyonu yaratmak,
 2. Bireylere bu vizyonu benimsetmek, bunun için gereken motivasyonu sağlamak,
 3. Söz konusu vizyonu gerçekleştirmek,
 4. Hedeflere ulaşmak için iyi bir ekip kurmak ve bireyleri doğru biçimde yetiştirip yönlendirmek.

İşte lider olarak tanımlayabileceğimiz kişiler, yukarıda bahsettiğimiz dört unsuru gerçekleştirmek için gereken niteliklere sahiptir. Şimdi gelin, hep beraber bu unsurları tek tek ele alalım.


1) İnsanlara ilham veren bir gelecek vizyonu yaratmak

Vizyon kelimesi, iş dünyasında gelecek hedeflerinin hem gerçekçi hem de uygulanabilir bir şekilde ortaya konmasıdır. Vizyon doğrultusunda önce bir işin gidişatı ve öncelikler belirlenir, sonra da kaydedilen ilerleme ile hedefler karşılaştırılarak ne derece başarılı olunduğu tespit edilir.

Vizyon oluşturmak için liderler, herhangi bir şirketin güçlü yanlarına odaklanmalı, mevcut durumu tahlil etmek amacıyla da Porter’in 5 Güç Modeli, PEST Analizi, Benzersiz Satış Teklifi Analizi, Temel Yetkinlik Analizi ve GZFT Analizi gibi yöntemlerden yararlanmalıdırlar. Tabii bunları yaparken sektörün ne tür bir değişim geçireceğini ve rakiplerin nasıl bir strateji izleyeceğini de düşünürler. Başarılı inovasyonlara imza atmak için ne gerektiği konusunda kafa yorarlar, yaptıkları işleri ve uyguladıkları stratejileri de geleceğin pazarlarına göre biçimlendirirler. Elbette liderler bunlarla da yetinmez, her zaman pazar araştırması yaparak vizyonlarını teste tabi tutar, senaryo analizi gibi yöntemlerden yararlanarak riskleri belirlemeye çalışırlar.

Tüm bunlardan anlayacağınız üzere liderlerin hem girişimci olmaları hem de dizginleri ele almaları gerekir. Başka bir deyişle liderler sorun çözmeli, daima gelecek odaklı düşünmeli ve asla elde ettikleri başarılarla tatmin olmamalıdırlar.

Liderler, vizyonlarını tam anlamıyla tasarladıktan sonra bunları etkili yani cazip hale getirmeli ve tabiri caizse pazarlamalıdırlar. Peki etkili bir vizyondan kastımız ne? Cevap basit. İnsanların görüp anlayabildiği, hissedebildiği ve en nihayetinde benimseyebildiği vizyonlar etkilidir. Becerikli liderler, önce vizyonlarını insanlara sunarlar, sonra da bu vizyonların gerçekleştiği takdirde geleceği nasıl değiştireceklerini net bir biçimde gözler önüne sererler. İnsanlara ilham veren hikayeler anlatırlar ve vizyonlarını herkesin anlayabileceği basit bir şekilde aktarırlar.

Yani liderlik vasfına sahip kişiler, kafalarındaki vizyonları benimsedikleri değerlerle harmanlarlar, böylelikle de yönettikleri kişiler için anlam ifade edebilecek bir şey yaratırlar.

Mutlaka okuyun: Misyon ve Vizyon Nedir? Örnekleri Nelerdir?


2) İnsanlar için ilham kaynağı olmak

Liderliğin temelinde etkili bir vizyon yatar ve insanlara bu vizyonu gerçekleştirmeleri için gereken motivasyon ve ilham kaynağını sağlamak elbette liderlerin görevidir. Örneğin yeni bir projeye başladığınızda hiç şüphesiz çok isteklisinizdir, dolayısıyla coşkunuzu çevrenizle paylaşır ve doğal olarak insanların desteğini kazanırsınız. Ancak ilk başlarda hakim olan coşku giderek ortadan kaybolur, bundan sonra da vizyonunuzun insanlar üzerindeki tesiri hayli azalır. Özellikle de ekibiniz ya da bünyesinde çalıştığınız şirket söz konusu vizyonu gerçekleştirmek için radikal değişiklikler yapmak zorundaysa maalesef isteksizlik baş gösterebilir. İşte gerçek liderler bu durumun farkına varıp proje süresince canını dişine takarak çalışır, kendi vizyonlarını bireylerin istekleri, amaçları ve hayalleriyle uyumlu hale getirirler.

“İyi de bunu nasıl başarabilirler ki?” derseniz cevap belli: Beklenti Teorisi. Becerikli liderler, iki farklı beklentiyi bir araya getirme kabiliyetine sahiptir. Söz konusu iki beklenti ise şunlardır:

1- “Emekler karşılıksız kalmaz, yani işin sonunda iyi sonuçlar elde edilir.”

2- “Alınan iyi sonuçlar da mükâfatsız kalmaz.”

İşte bu iki beklenti doğrultusunda insanlar başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar çünkü işin ucunda bir ödül olduğunun farkındadırlar.

Tabii Beklenti Teorisi dışında başka yaklaşımlar da mevcut. Mesela bazı liderler, sahip oldukları vizyonun müşteriler için ne kadar yararlı olduğunu sürekli dile getirerek ekibi motive ederler. Kimi lider de her fırsatta vizyonunu son derece güzel bir şekilde anlatarak ekibine benimsetir.

İşte tam da bu noktada devreye giren önemli bir unsur ise uzmanlığın verdiği güçtür. Zaten insanlar, liderlere baktığında karşılarında birer uzman görürler, bu yüzden de onlara inanır ve hayranlık duyarlar. Liderler kendilerini kanıtlamış kişilerdir, dolayısıyla insanlar onların sözünü dinler ve açtıkları yolda ilerlerler.

Mutlaka okuyun: Örnek Davranışlarla Liderlik Etmek

Elbette belirtmemiz gereken bir şey daha var. Bazı liderler karizmaları ve nüfuzları sayesinde de insanları etkileyebilir. Örneğin parası olan bir lider, insanlara fazladan prim verebilir ya da gözüne giren kişileri iş hayatında iyi pozisyonlara yerleştirebilir. Lakin aslına bakarsanız gerçek liderlerin bu tür taktiklere çok da sık başvurduklarını söyleyemeyiz.

Mutlaka okuyun: Narsist Liderlerin Ortak Özellikleri3. Söz konusu vizyonu gerçekleştirmek

Liderliğin bu kısmında yönetim becerilerinden bahsedeceğiz.

Liderler, vizyonlarını gerçekleştirmek için yapılan çalışmaları mutlaka düzgün bir biçimde yönetebilecek kapasiteye sahip olmalıdırlar. Elbette süreci bizzat kendileri yönetebilirler ya da çalışanlarına çeşitli sorumluluklar tayin edebilirler ama neticede önemli olan söz konusu vizyonun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesidir.

Tabii bunun gerçekleşmesi için önce çeşitli performans hedefleri belirlenmelidir. Hatta performans yönetimi ve ana performans göstergeleri hakkında kaleme aldığımız makalede de bu hedeflerin nasıl belirlenebileceğinden bahsetmiştik. Vizyon idaresi konusunda liderlikte iletişim becerilerinin ve duygusal zekanın öneminden de bahsetmiştik.

Liderler aynı zamanda değişimleri de ustalıkla yönetebilmelidirler. Ancak ve ancak bu vasfa sahip liderler, vizyonlarını hayata geçirmek için gerekli olan değişikliklerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayabilirler. Ayrıca gerçek liderler, elzem değişikleri yapmak amacıyla kilit noktalardaki insanların desteğini nasıl kazanacaklarını da iyi bilirler.

Mutlaka okuyun: Liderlik ve İş Hayatında Duygusal Zekanın Önemi


4. Hedeflere ulaşmak için iyi bir ekip kurmak ve bireyleri doğru biçimde yetiştirip yönlendirmek

Dönüşümsel liderler, bireylerin ve ekiplerin gelişimine büyük önem verirler. Başarılı bir ekip oluşturmak için liderlerin önce ekip dinamiklerini çok iyi kavramaları gerekir. Söz konusu dinamikleri anlamak için Belbin’in Takım Rolleri yaklaşımı ile Bruce Tuckman’in Oluşum, Fırtına, Düzen ve Performans teorisini incelemenizi önerebiliriz.

Ekip dinamiklerini iyi anlayan lider, ekibin her bir üyesinin söz konusu vizyona ulaşmak için gereken beceri ve niteliklere sahip olmasını sağlar. Bunun için de sürekli olarak ekip üyelerine geri bildirimde bulunur, onların fikirlerini dinler ve hem bireysel hem de ekip bazında performansı artırmak için gerekli yönlendirmeleri yapar.

Ayrıca liderlik vasfına sahip kişiler, başkalarının liderlik potansiyellerini keşfetmek için de gözlerini daima açık tutarlar. Ekip üyelerinin de liderlik becerilerini geliştirerek uzun vadeli başarı elde etme imkanı yaratırlar. Zaten gerçek liderlerden de beklenen bu değil midir?

Not: “Lider” ve “liderlik” kelimeleri, çoğu zaman bir şirket ya da örgütün yönetim kademesini tanımlamak için kullanılır ama bu kullanım maalesef hatalıdır. Evet, yönetim kademesindeki bireyler muazzam yeteneklere sahip olabilir, işlerini düzgün yapabilirler, bünyesinde çalıştıkları kurum için büyük önem teşkil edebilirler. Ancak birey sırf bu vasıflara sahip diye onu lider olarak kabul edemeyiz.

Bu yüzden unvanlarında “lider” kelimesi geçen ya da kendine “lider” diyen kişilere illa lider gözüyle bakmayın. Bu kişiler, gerçek liderler gibi bir “değişim ve dönüşüm” ortaya koyuyorlar mı? İşte biri veya birilerine lider yakıştırması yapmadan önce bilmemiz gereken de bu zaten.

Unvanında lider kelimesi geçen ya da kendini lider olarak tanımlayan kişi veya ekipler tarafından yönetilen bireyler bazen yanılgıya düşerek “Birileri bize liderlik ediyor ve yol gösteriyor. Ne kadar şanslıyız!” diyebilirler. Ancak emin olun sadece lafta lider olan kişi veya gruplar kimseye liderlik edemez. Hatta bu kişilerle gruplar liderlikten hiçbir şey anlamıyor olabilir, bu durumda da ortaya ne bir vizyon çıkar ne de bir ilham kaynağı. Durum böyle olunca uzun vadede ciddi sorunlar yaşanması da oldukça doğaldır.

Mutlaka okuyun: İyi bir lider olmanın sırrı: Görev dağılımı yapabilmek

Biz de bu yüzden gerçek liderlerin özelliklerini sizin için sıraladık:


Güçlü Liderlerin Özellikleri Nelerdir?

1) İletişim

Bir lider olarak işletmenizin hedeflerinden tutun da belirli görev tanımlarına kadar hemen her şeyi çalışanlarınıza açık ve net bir biçimde açıklayabilmelisiniz. Liderler, telefon, e-posta ve sosyal medya iletişimlerinin yanı sıra bire bir, departman içi ve çalışan toplantıları da dahil olmak üzere tüm iletişim türlerinde birer uzman olmalıdır.

İletişimin en önemli noktası hiç şüphesiz ki karşımızdaki kişiyi dinlemektir. Bu nedenle liderler, kendileri ile çalışanları/ekip üyeleri arasında süreklilik arz eden bir iletişim akışı oluşturmalıdır- bunu açık kapı politikası veya çalışanlarla yapacakları düzenli görüşmeler yoluyla gerçekleştirmeleri mümkündür. Liderler, çalışanların mevcut sorunlarını ve endişelerini masaya yatırmak için de belirli bir zaman dilimi ayırmalıdır. Etkili bir iletişim için elzem olan diğer beceriler ise şunlardır:

 • Aktif/Etkin dinleme
 • Düşünceleri net bir biçimde ifade edebilme
 • İş hikayesi anlatımı
 • Netlik
 • Özetleme
 • Yazışma
 • Düzenleme
 • Açıklama
 • İfade Etme
 • Grup sohbetlerini kolaylaştırma
 • Sözsüz iletişim
 • Sunum
 • Topluluk önünde konuşma
 • Beden dili okuma
 • Belirsizliği azaltma
 • Sözel iletişim
 • Yazılı iletişim

Mutlaka okuyun: Her Liderde Bulunması Gereken 19 Sosyal Beceri


2) Motivasyon

Liderler, çalışanlarına içinde bulundukları işletmeyi büyütmek için ekstra yol kat etmeleri konusunda ilham vermelidir; çalışanlara yüksek bir maaş ödemek çoğu zaman yeterli bir ilham kaynağı olmaz (yine de adil bir maaş vermeniz son derece önemlidir). Çalışanları motive etmenin pek çok yolu vardır: Çalışanlarınızı takdir edip ödüllendirerek öz saygılarını geliştirebilir veya onlara işletmenize olan katkılarını/sundukları değeri kat be artıracak yeni sorumluluklar yükleyebilirsiniz.

Liderler, üretkenliği ve tutkuyu teşvik etmek adına çalışanları/ ekip üyeleri üzerinde hangi motivasyon unsurlarının en etkilisi olduğunu öğrenmelidir. Motivasyon yeteneğini güçlendirecek diğer beceriler ise şunlardır:

 • Çalışanlara özerklik tanıma
 • Girdi/Veri talebinde bulunma
 • Personelin çıkarlarını gözetme
 • İnandırıcı olma
 • Mentorluk
 • Çalışan sorunlarına karşı duyarlı olma
 • İkna edicilik
 • Üretkenliği artıran çetin iş fırsatları sunma
 • Ödül verme
 • Farkındalık
 • Etkili hedefler belirleme
 • Ekip kurma
 • Çalışanlara teşekkür etme
 • Çalışan farklılıklarını anlama

Mutlaka okuyun: Çalışanlar Nasıl Motive Edilir?


3) Yetki Verme/Görev Dağılımı

Tüm görevleri tek başına üstlenmeye çalışan liderler için iş yapmak amansız bir mücadeleye dönüşebilir. Bazı liderler yetki dağılımını bir zayıflık işareti olarak algılasalar da aslında o güçlü bir liderliğin işaretidir.

Bu nedenle, çalışanlarınızın sahip olduğu becerilerini net bir biçimde belirlemeniz ve her çalışana becerilerine göre görevler vermeniz gerekir. Görev dağılımı sayesinde zamanınız size kalacağından önemli görevlere odaklanabilirsiniz. Sizi görev dağılımı konusunda uzman yapacak en önemli beceriler şunlardır:

 • Çalışanlardan geri bildirim alma
 • Çalışanlara kaynak tahsis etme
 • Çalışanlarınızın güçlü ve zayıf yönlerini belirleme/değerlendirme
 • Beklentileri net bir biçimde tanımlama ve belirleme
 • Çalışan performansını değerlendirme
 • Ölçülebilir verileri/çıktıları belirleme
 • Doğru işi doğru çalışanla eşleştirme
 • Görevleri önceliklendirme
 • Ekip çalışması
 • Zaman yönetimi
 • Eğitim
 • Çalışanlara güven duyma

Mutlaka okuyun: Başarılı Bir Görev Dağılımı Nasıl Yapılır?


4) Pozitiflik

Etkili bir lideri işler planladıkları gibi gitmediğinde gülüp geçebilmeli; bu yoğun ve stresli dönemlerde dahi mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanmalıdır.

Çünkü iş hayatında sergileyeceğiniz pozitif tutum pek çok şeyi olumlu etkiler. Örneğin, çalışanlara tatil planlarını sormak gibi basit eylemler dahi ofiste olumlu bir atmosfer yaratır ve çalışanlarınızın moralini yükseltebilir. Çalışanlarınız pozitif bir ortamda çalıştıklarını hissettiklerinde çalışma şevkleri daha da artar, hatta gerektiğinde uzun saatler boyu çalışmaktan-fazla mesai yapmaktan- dahi çekinmezler.

İş yerinde olumlu bir atmosfer yaratmaya yardımcı olacak ve bir nevi pozitiflik aşılayacak liderlik becerileri ise şunlardır:

 • İlgililik /Önemseme
 • Çatışma yönetimi
 • Dostane ilişkiler geliştirme
 • Diplomasi
 • Teşvik
 • Empati
 • Dostane yaklaşım
 • Başkalarına yardımcı olma
 • Mizah
 • Sosyallik
 • Olumlu pekiştirme
 • Saygı
5) Güvenilirlik

Çalışanlar, akıllarındaki tüm soruları veya endişelerini iletmek üzere liderlerinin kapısını çalmak konusunda kendilerini rahat hissetmelidir. Bu noktada, samimiyetinizi göstermeniz son derece önemlidir – çalışanlar yalnızca içtenliğini hissedip saygı duydukları liderlere güvenirler.

Olabildiğince net ve dürüst bir tavır takınmanız, çalışanlarınızı da aynı derecede bir dürüstlüğü benimsemeleri konusunda yüreklendirecektir. Güvenilirliğinizi çalışanlarınıza aktarmanızı sağlayacak beceri ve nitelikler şunlardır:

 • Özür dileyebilme
 • Hesap verebilirlik
 • İş etiği
 • Gizlilik
 • Vicdanlılık
 • Çalışanlara karşı tutarlı bir tavır sergileme
 • İnanılırlık
 • Duygusal zeka
 • Empati
 • Dürüstlük
 • Bütünlük
 • Ahlaki bilinç
 • İtimat
 • Saygınlık
 • Doğru olanı savunmaktan geri durmama
 • Düşüncelilik

Mutlaka okuyun: Şirkette Güven Ortamı Yaratmak İçin 10 Tavsiye


6) Yaratıcılık

Bir lider olarak net verilere sahip olmaksızın önemli kararlar almanız gerekebilir; bu nedenle alışılmışın dışında bir düşünce yapısına sahip olmanız şarttır.

Geleneksel olmayan çözümleri denemeyi alışkanlık haline getirmek veya sorunlara geleneksel olmayan yöntemlerle yaklaşmak, başka türlü çözülemeyecek bir sorunu kolaylıkla çözmenize yardımcı olacaktır. Çalışanlar her daim en güvenli veya en geleneksel yolu seçmeyen bir liderden etkilenir ve ilham alırlar. Gelelim yaratıcı düşünmeye ve kalıpların dışına çıkmaya yönelik becerilere…

 • Analitik düşünme
 • Bilişsel esneklik
 • Kavramsallaştırma
 • Eleştirel düşünce
 • Merak
 • Farklı kültürel perspektiflere kucak açma
 • Öngörü
 • Kalıpların farkında olma
 • Hayal gücünü etkin bir şekilde kullanma
 • Yenilikçilik
 • Başkalarından görüş alma
 • Soyut bağlantılar kurabilme
 • Gözlem
 • Açık fikirlilik
 • Problem çözme
 • Sağduyu
 • Sentez
 • Vizyoner olma/ileri görüşlülük

Mutlaka okuyun: İş Hayatında Problemleri Çözmenin Yolları


7) Geri Bildirim

Liderler çalışanlarına performanslarına ilişkin faydalı bilgiler sunmak adına fırsat kollamalıdır. Tabi bunu gerçekleştirirken çalışanlara tavsiye veya destek vermekle mikro yönetim arasında ince bir çizgi olduğu da unutulmamalıdır. Çalışanlarınıza performans geliştirme, verimlilik artırma ya da özgür iradeleri ile karar alabilme becerisi kazandırdığınız vakit görev dağılımını kendinizden-elbette ki çalışanınızdan da- çok daha emin bir şekilde yapabilirsiniz.

Çalışanlar ayrıca net olduğu kadar empatik bir yaklaşımla geri bildirimde bulunan liderlere de büyük bir saygı duyarlar. Yapıcı geri bildirimler de bulunmak için gerekli beceriler şunlardır:

 • Geri bildirimde bulunmaya/geri bildirim almaya açık olma
 • Çalışanların güvenini kazanma
 • Netlik
 • Beklentileri açıkça ortaya koyma
 • Koçluk/Danışmanlık
 • İş takibi
 • Sık ya da düzenli aralıklarla geri bildirimde bulunma
 • Çalışan dönütlerini dinleme
 • Mentorluk
 • Olumlu pekiştirme
 • Spesifik tavsiyelerde bulunma
 • Saygılı olma

Mutlaka okuyun: Etkili Geri Bildirimler Vermek


8) Sorumluluk

Bir lider ekibinin başarısından da başarısızlığından da eşit derecede sorumludur. Bu nedenle, etkili bir liderlik için bir şeyler yanlış gittiğinde sorumluluğu üstlenmek ya da suçunuzu kabul etmek konusunda istekli olmanız gerekir.

Çalışanlar, bir liderin yanlış giden her şeyde başkalarını suçladığına veya eleştiri oklarını kendileri dışında herkese yönlendirdiklerine şahit olduklarında söz konusu lidere duydukları saygıyı da yitirirler. Bu nedenle, hatalarınızı ve başarısızlıklarınızı kabullenmelisiniz. Sonrasında hatanızı düzeltmek için net çözümler geliştirmeye odaklanmalısınız.

Liderlerin sorumluluk duygularını daha da perçinleyecek beceri ve nitelikler ise şunlardır:

 • Hataları kabullenme
 • Müşteri geri bildirimlerine açık olma
 • En iyi çözümleri değerlendirme
 • Öngörülü olma
 • Geçmiş hatalardan ders çıkarma
 • Çalışanlardan ve yöneticilerden gelen geri bildirimlere kulak verme
 • Proje planlama
 • Yansıtıcı düşünme
 • Çözüm odaklılık
 • Şeffaflık
 • Sorunları tanımlama ve çözme

Mutlaka okuyun: Hesap Verebilir ve Sorumlu Biri Olmak İsteyenlere


9) Bağlılık/Adanmışlık

Liderlerin üstlendikleri görevi harfi harfine yerine getirmeleri de önemlidir. Bir görevi nihayete erdirmek için saatlerinizi ayırmak konusunda istekli olmalısınız; zira çalışanlarınız da bu adanmışlığı görecek ve sizi örnek alacaktır.

Çalışanlarınıza bir ofis partisi vb. bir ödül mü vaat ettiniz? O halde sözünüzü mutlaka yerine getirin. Bir lider, verdiği sözleri tutmak konusunda sorun yaşıyor, vaatlerine bağlı kalmıyorsa çalışanlarından aynı şekilde davranmalarını bekleyemez.

Liderlik becerilerinin en önemlilerinden biri olan bağlılık ve işe adanmışlığı pekiştirecek diğer beceriler ise şunlardır:

 • Geri bildirim
 • İşletme hedeflerine bağlılık
 • Kararlılık
 • Mesleki gelişime kucak açma
 • Yapılan işin sonunu getirme
 • Sözünde durma
 • Tutku
 • Azim
 • Önceliklendirme
 • Profesyonellik
 • Takım oyuncusu olabilme
 • İş ahlakına sahip olma


10) Esneklik

İş hayatında aksiliklerin ve son dakika değişikliklerinin yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle, liderlerin esnek olmaları ve karşılarına çıkan her değişikliğe kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri gerekir. Çalışanlardan ise bu değişiklikleri olağan karşılamaları ve değişimin beraberinde getireceği problemleri yaratıcı bir şekilde çözmeye çalışmaları beklenir.

Aynı şekilde, liderler de önerilere ya da geri bildirimlere açık ve esnek olmalıdır. Çalışanlarınız ofis ortamlarından memnun değilse endişelerini dinlemeli ve gerekli değişiklikleri yapma konusunda istekli olmalısınız. Unutmayın, çalışanlar, liderlerine geri bildirimi kabul etme yeteneklerinden ötürü de saygı duyarlar.

Esnekliği pekiştirecek beceriler şunlardır:

 • Yeni beceriler edinme yeteneği
 • Yeni karşılaşılan sorunlara zorlanmaksızın çözüm bulma yeteneği
 • Uyum yeteneği/adaptasyon
 • Doğaçlama
 • Müzakere
 • Geri bildirime açıklık
 • Bireylerin güçlü yönleri ile becerilerinin farkında olma
 • Çalışanlara bir birey olduklarını hissettirme

Mutlaka okuyun: Liderler, Değişimlere Nasıl Uyum Sağlayabilir?


Önemli Noktalar

Liderliğin tanımını yapmak zordur çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi bu kavram herkes için farklı şeyler ifade eder.

Dönüşümsel liderlik modelini benimseyen liderler, bir kaptan misali geminin rotasını belirler ve herkesi doğru yöne götürmek için elinden geleni yaparlar. Bu doğrultuda önce insanlara ilham veren bir vizyon yaratır, ardından da ekip üyelerini bu vizyonu hayata geçirmek için motive ederler. Ayrıca hem doğrudan hem de dolaylı olarak vizyonlarının gerçekleştirilme sürecini yönetirler, ekiplerini daha da güçlendirmek için en doğru kararları vermeye gayret ederler.

Tüm bu niteliklere sahipseniz sizi tebrik ediyoruz çünkü iyi bir lidersiniz!


İlginizi çekebilir

Liderlikle İlgili Bilmeniz Gerekenler

En İyi 101 Liderlik Özelliği

Berkay BABAOĞLU

Yazar : Berkay BABAOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi " Çeviri Bilimi " bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. Silverline, Coca Cola gibi birçok firmada üst düzey pozisyonda çalıştı. Şimdi ise Simfer firmasında uluslararası satış müdürü olarak görev yapmakta. Sizler için iş hayatında başarı yakalamakla ilgili rehber niteliğinde yazılar kaleme alıyor.

Yorum

Bir Yorum da Sen Bırak
 1. Tebrikler. Liderlikle ilgili okuduğumuz en kapsamlı ve geniş açıklamalı makale. Bu tür makalelerin devamını bekliyoruz. Başarılar

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir