Yatırım Yapılacak Çevreci İşler

Çevreci girişimciler çevresel kalitenin sürdürülmesi, sosyal eşitliğin geliştirilmesi ve yerel ekonomilerin teşvik edilmesi için çalışırlar. Bu sebeple çevreci işlere yatırım yaparlar. Üstelik doğru adımlar atıldığında çevreci işler yatırım yapılacak en iyi işler arasında yer almaktadır.

Siz de karlı bir iş kurmak istiyor ve nereye yatırım yapacağınız konusunda karar vermekte zorlanıyorsunuz çevreci işlerden birini seçebilirsiniz. Son yıllarda oldukça büyüme kaydeden ve gelecek vaadeden çevreci iş pazarında iş kurmak rekabet oranının düşüklüğü ve kar marjının yüksekliği sebebiyle doğru bir seçim olacaktır. Bu sektörde iş kurmak isteyenler için araştırdığım yatırım yapılacak işlerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

 

1 – Sağlıklı ve yerel gıda hareketi

Dünyadaki birçok ülke gıda güvenliği, çocukluk çağı obezitesi ve sera gazı emisyonuyla ilişkili yiyeceklerin uzak mesafedeki tüketicilere ulaştırılmasıyla alakalı endişe duymaktadır. Bu endişe insan ve çevre sağlığına zarar vermemek için kimyasal ve böcek ilaçlar kullanmadan sağlıklı gıda yetiştiren kuruluşlar için bir fırsat yaratmıştır. Böyle bir işe başlamanın en iyi yolu yerel ekonomiyi desteklemek, halkın sağlığını korumak ve sera gazı emisyonunu azaltmaktan geçer. Aynı zamanda çocukların oyunlar oynayabileceği ve doğayla etkileşim kurabileceği kent çiftlikleri ve bahçeleri de kurulabilir.

Küresel ısınmayı kontrol altına almak için fosil yakıt tüketimini azaltmalıyız. Bunun yerine alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geniş ölçekli kullanmalıyız. ( örneğin güneş, rüzgar ve jeotermal enerji gibi ) İşletmeleri ve tüketicileri yenilenebilir enerjiyi kullanmaya teşvik etmek için yeni bir sürü yönetmeliğin ve vergi teşviklerinin hazırlanması gerekir. Hükümete ait bu tür çabalar kamu yararına olan temiz enerjiyle birleştirilmelidir ve bu pazarla ilişkili ürünler ve hizmetler genişletilmelidir. Yeni girişimciler bu fırsattan farklı pek çok şekilde yararlanabilirler.

 

2 – Çevreci taşımacılık

Taşımacılığın birçok şekli ( geleneksel olan benzinli motor arabalar gibi ) sera gazlarının atmosfere yayılmasına katkı sağlar. Bu durumda da iklim değişiklikleri olur. Aynı zamanda gazla çalışan araçlar da halkın sağlığını tehdit eden kirli hava kütlelerinin oluşmasına neden olur. Alternatif taşımacılık çözümleri sunan bir iş kurmak hem çevre hem de halk sağlığı açısından faydalıdır. Bu işi farklı birçok şekilde yapabilirsiniz. Eski bisikletleri tamir edebileceğiniz gibi yeşil taksi hizmeti veren bir firma da açabilirsiniz.

 

3 – Çevreci ürün geliştirme ve tüketim malları satışı

Tüketiciler her gün kullandıkları ürünlerin sağlıklarına ve çevreye olan etkilerinin daha da bilince varmaya başladılar. ( örneğin pamuk üretmek için muazzam miktarda su ve böcek ilacı harcanması gerektiğinin farkındalar) Çevreye zarar vermeyen güvenli, yararlı ve zehir içermeyen ürünlere olan talep adım adım artmaktadır. Yenilikçi girişimciler için bu talepleri karşılayacak bol miktarda yatırım yapılacak iş bulunmaktadır.

 

4 – Çevreci ev ve işyeri temizliği

Zehirli atık maddelerin sağlığa ve çevreye olan olumsuz etkileriyle ilgili farkındalık arttığından insanlar evlerinde ve işyerlerinde toksinlerin olmasını istemiyor.  Zehirli temizlik maddeleri insanlara ve özellikle de kapıcılara ve temizlikçilere zarar verirken uçucu organik bileşiklerin kullanıldığı binalarda hava kalitesi etkilenir. Temizlik ürünlerinin içindeki bazı zehirli bileşenler sadece kullanıldığı yerlere zarar vermez aynı zamanda çevreyi kirletir ve su kalitesini de olumsuz yönde etkiler. İşletmelerin birçoğu işçi sağlığı, güvenli iş alanlarının yaratılması ve faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılması gibi yeni sürdürülebilir girişimler de bulunabilirler. Bu tür işletmeler ve aynı zamanda bilinçli insanlar çevre dostu temizlik ürünleri ve tekniklerini kullanan temizlik firmaları için pazar oluştururlar. Bu pazardaki pastadan büyük bir dilim alabilirsiniz.

 

5 – Yeniden kullanma devriminin bir parçası olmak

Yatırım yapılacak en iyi işlerden de biri de geri dönüşümdür. Gerek pazarın bakirliği gerekse yüksek kar miktarlar bu sektördeki işleri çok cazip bir hale getirmektedir.

Atık malzemelerden yeni tüketim malları yapmak atıkları azaltır, çöp sahalarının taşmasını engeller ve küresel ısınmayı kontrol altına alır. Tüketim mallarını yeniden yapmak ( ileri dönüşüm de deniliyor) birçok iş fırsatını da beraberinde getiriyor. Örneğin girişimciler geri dönüştürülmüş kıyafetler ve değerlendirilmiş mobilyalar yapabilirler. Ve ayrıca kullanılmış yapı malzemeleri de inşaat sektöründe büyümekte olan bir niş pazardır.

 

6 – Enerji tasarruflu evler ve çevreci bina güçlendirmeleri

Enerji fiyatları endişe verici oranda yükseldiğinden birçok ev sahibi ve işletme tasarruf uzmanları ile temas kurarak aylık elektrik faturalarını nasıl indirebileceklerini öğrenmek için yardım istiyorlar. Verimliliği artırmak sadece masrafları azaltmaz aynı zamanda çevrenin korunmasına da yardımcı olur. Var olan binalar belli standartlara uygun hale getirilirse yeni binaların yapılmasına gerek kalmaz, hammadde tüketimi ve sera gazı emisyonu ciddi oranda azalır.

Halk ve özel girişimciler bu alandaki fırsatları genişletmek için sürekli çalışıyorlar. İşsiz müteahhit ve inşaat çalışanları evlerini daha enerji tasarruflu hale getirmek için tekrar işbaşı yapıyorlar. Yapılan vergi teşvikleri işletmeleri ve ev sahiplerini binalarını enerji verimliliği konusunda iyileştirmeleri için destekliyor ve teşviklerin gelecekte daha da arttırılacağı düşünülüyor.

İnşaat, çatı kaplama, elektrik mühendisliği veya mimarlık geçmişi olanlar çevreci binalar ve enerji verimliliği alanına girerek kendi işlerini kurabilirler.

 

7 – Çevreci düzenlemeler ve çevreci tesisatçılık

Suyun korunması ve enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olmaları için çevre düzenlemesi veya tesisatçılık geçmişi olanlara karşı ciddi bir talep vardır. Su ve enerji verimliliği alanında çalışmak için ön koşul olarak belli sertifikalar alınması gerekir. Tüketicilerin çoğu büyük miktarda sulama ve kimyasal kullanımı gerektiren çim çayırlar için alternatifler aramaktadır. Gaz ile çalışan çim biçme makineleri daha da ciddi çevre sorunlarına neden olmaktadır. Çevre dostu peyzaj düzenlemeleri kimyasal, fosil yakıt ve su girdilerini minimuma indirmektedir.

Suyun korunması oldukça önemlidir. Mevsim değişiklikleri ve sürekli artan insan nüfusu içme suyu ihtiyacını arttırmaktadır. Dünya çapında milyarlarca insan temiz su bulamamaktadır. Ve görünen o ki su talebi büyüdükçe siyasi gerginlikler ve istikrarsızlıklar da artacak. Suların boşa harcanmasında Amerika başı çekmektedir ve neredeyse Avrupa’nın iki katı su tüketimi yapmaktadır. Türkiye de en çok su israfı yapan ülkeler listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Yetersiz ve etkisiz tesisatlar ve tutumsuz peyzaj sulamaları en büyük sorundur. Bütün bunlar şu anlama geliyor: çevreci tesisatçılar ve peyzajcıların önünde, önemli doğal kaynaklarımızı koruma ve su tasarrufu sağlama amacı güden büyük yatırım fırsatları vardır.

 

8 – Çevreci bilgi teknolojileri

Günümüz dünyasında bilgisayarlar ve diğer bilgi teknolojileri ürünleri ( örneğin veri anahtarları, yönlendiriciler ve hizmet birimleri ) işletmelerin ayakta kalması için oldukça önemlidir. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin çoğu ekipmanlara büyük alanlar ayırırlar.  Merkezileştirilmiş veri merkezleri yaratırlar ve güvence altına alırlar. Firmaların çoğu veri merkezi faaliyetleriyle ilgili masrafları kaliteden ve güvenlikten ödün vermeden azaltarak tasarruf etmek isterler.

Bu ihtiyaçlar bilgi teknolojileri uzmanları için yatırım yapılacak harika fırsatlar yaratmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bilgisayar ağları, sistemleri ve veri tabanı alanlarındaki talep 2018 yılında %53 oranında artacaktır. Ayrıca bilgi teknolojileri alanında ki maaşlar da oldukça iyidir. Ve kendini eğitim geçmişiyle farklılaştıranlar için daha da güzel fırsatlar vardır.

 

9 – Çevreci girişimcilere borç verme ve mikro finansman

Harika iş fikirlerinin birçoğu sermaye yetersizliği nedeniyle şekillenemez. Özellikle düşük gelirli girişimciler ve sıkıntılı topluluklar geleneksel bankalardan kredi almanın neredeyse imkansız olduğunu düşünürler. Genellikle kredi geçmişleri kötüdür veya yeterli teminatları yoktur. Bu nedenlerle de düşündüklerinin altında bir kredi için başvururlar. Bu durum düşük oranlı çekirdek fonlar verebilecek sosyal yönden sorumlu girişimciler için harika bir iş fırsatı yaratır.

Sıkıntılı toplumlardaki çevreci girişimcileri desteklemek ekonomik kalkınmayı teşvik eder, çevreci meslekleri arttırır ve çevresel bozulmaları tersine çevirir.

Finans geçmişi olan güvenilir ve çevresi geniş bir insansanız çevreci mikro finansman kuruluşu veya çevreci küçük yatırımcılara şirket açmaları için fon sağlayan bir kuruluş açmayı düşünebilirsiniz.

 

10-Yenilenebilir enerji kaynakları

Dünyadaki enerji sıkıntısı günden güne insanları yenilenebilir enerjilere yönlendirmekte. Rüzgar, güneş ve jeotermal enerji en popüler yenilenebilir enerjiler arasındadır. Bu sektörde yatırım yapmak yüksek maliyet gerektirse de sürdürülebilirlik açısından büyük bir avantajının olması yatırım yapmak isteyen girişimcilerin iştahını kabartmaktadır. Ayrıca devletin bu sektörde iş kuranlara, vergi muafiyeti ve özel teşvikler sunması da bu sektörü yatırım için çok cazip kılmaktadır.

İş kurmak istiyorum ne iş yapabilirim” diyenlere özel yatırım yapılacak iş fikirlerini ve en karlı yatırım fırsatlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgi ve para ile kalın.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Yorum

Bir Yorum da Sen Bırak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir