Çalışan Memnuniyeti Nedir? Soruları Nelerdir?

Personel Memnuniyet Anketi, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin çalışanların memnuniyet düzeyini ölçmek için kullanabilecekleri güçlü bir ankettir. Bu anket, yönetime çalışanların işlerinden ne derece memnun olduğunu tespit etme imkânı verir, ayrıca anket sorularına verilen yanıtların yeterince olumlu olmaması durumunda alınması gereken muhtemel önlemlerin neler olabileceğine ilişkin etkili bir yönlendirme ve bilgi akışı sağlar.

Peki, çalışan memnuniyetini sağlamak neden bu kadar önemlidir?

Çalışanların işlerinden memnun olduklarında daha mutlu, daha katılımcı ve daha üretken olacakları yaygın olarak bilinen bir gerçektir. Başarılı şirketlerin iş ortamından memnun ve motivasyonu yüksek çalışanlar sayesinde ayakta durduğu düşünülürse kuruluşların bu konuya ehemmiyet göstermeleri son derece normaldir.

Ancak durum hiç de göründüğü gibi değil desek…

Ne yazık ki yapılan araştırmalar çalışanların % 70’inin işlerinden nefret ettiğini göstermiştir. Bu durumun farklı pek çok nedeni olabilir. Bazı çalışanlar patronlarından nefret eder. Kimileri iş arkadaşlarından hoşlanmazken kimileri ise ekip ruhunu yakalayamadıklarını düşünür. Bir grup yaptığı onca çalışmanın görmezden gelindiğini düşünürken diğerleri şirketlerinin çalışanlarını kolaylıkla harcayabileceğine inanırlar. Yeterince maaş almadıklarını düşünen ya da şirket misyonuna inanmayan hatta vizyon/misyon ile şirket kültürünün birbirini tutmadığını düşünen çalışanlar dahi vardır.

Çalışanlar işlerinden memnun olmadığında şirketler de çeşitli sıkıntılar yaşarlar:

 • Memnuniyet seviyesi düşük çalışanların tam anlamıyla üretken olmaları imkansızdır.
 • Memnuniyet seviyesi düşük çalışanlar zamanla çevrelerine de zarar verir hale gelir, diğer çalışanların moralini bozup onları incitebilir ya da çalışma ortamını bozabilirler.
 • Her gün sevmedikleri bir ofise ayak basmak zorunda kaldıklarından başka bir yerde iş aramaya başlamaları an meselesidir.
 • Memnuniyet seviyesi düşük çalışanlar müşterilerinize karşı şirket itibarınızı zedeleyecek ve kazancınızı olumsuz yönde etkileyecek bir tutum sergileyebilir.
 • Şirketiniz tatminsiz çalışanlardan oluşuyorsa en iyi yetenekleri kurumunuza çekmeniz olanaksızdır.

Sorunlar bir hayli büyük. O halde işletmenizi yalnızca çalışanlarınızın geldiği, çalıştığı ve ayrıldığı bir alan olarak düşünmeyi bir an evvel bırakmalısınız. Hem zaten kim samimi bir iş ortamında yani herkesin kazanmasını amaçlayan bir şirket kültürüne sahip işletmelerde çalışmayı istemez ki? Böylesi bir kültür edinebilmiş şirketler, iş yerlerinin de tıpkı bizler gibi “nabzı” atan canlı bir organizma olduğunu fark etmiş olanlardır. Bu “Nabız Atışı”nın kaynağını ise şirket çalışanlarının ruh hali yani moral ve motivasyonu oluşturur. Bu nedenle işletmenizin sağlığını ölçme ve analiz etmenin ya da konuya ilişkin sağlam bir iç görü kazanmanın en iyi yolu Çalışan Memnuniyetini ölçen anketler kullanmaktır.

Çalışan katılımını artırmak ve çok daha güçlü bir şirket olmak için düzenli aralıklarla çalışan memnuniyeti anketlerini düzenlemeniz akıllıca olacaktır. Anket sıklığının ne şekilde olacağı kurumunuza bağlıdır. Bu anketler, çalışanların intikam korkusu olmadan düşüncelerini paylaşmalarını sağlamak adına elektronik ortamlarda veya isimsiz şekilde yapılmalıdır.

Peki, personel memnuniyeti ve işletmenizin sağlığını tespit etmek için çalışanlarınıza sormanız gereken en doğru sorular nelerdir?

Personel memnuniyetinin yerlerde olduğu hatta bir nevi can çekiştiği şirketlerdeki asıl problem çalışanlara doğru soruların sorulmamasıdır. Çalışan katılımı ve memnuniyetini ölçen bu anketlerden en iyi şekilde yararlanmak için aklınıza esen her soruyu sormamanız gerektiğini anlamalısınız. Yararlı bir geri bildirim akışı almak için çalışanlarınıza doğru soruları doğru sıklıkla sormanız gerekir.

Personel memnuniyetine ilişkin anket soruları hazırlarken kurumsal jargonlardan veya sorulara kurumsallık katmaktan da kaçınmalısınız. Çalışanlarınızla doğrudan, olabildiğince dürüst bir şekilde ve insanca bir iletişim kurmayı amaçlamalısınız. Çalışanlarınızın memnuniyet seviyelerinin gerçek durumunu yansıtacak en doğru cevaplara ancak bu şekilde ulaşırsınız.

Yazımızda yıllarca süren araştırmalar sonucunda belirlenmiş, personel memnuniyetini ölçen en işlevsel anket sorularını sizler için derledik.

Daha anlaşılır olması açısından soruları konu içeriklerine göre sınıflandıracağız.Ancak bir sorunun birden fazla konu başlığı ile uyumlu olabileceğini de hatırlatmadan geçmeyelim.

Buyurun başlayalım:

 

1.Kurum veya Şirket Kültürüne İlişkin Anket Soruları

 •  Kurumumuzun stratejik hedeflerini net bir biçimde anladığınızı düşünüyor musunuz?

Araştırmalara göre çalışanların % 36’sı kurumsal hedeflerdeki netliğin memnuniyet ve performans oranlarını artırabileceğini belirtmiştir.

 •  Kurumsal hedefleri gerçekleştirme konusunda sizden beklenenin ne olduğu yeterince net bir biçimde belirtildi mi?

Çalışanların uzun vadede şirket vizyonuna nasıl bir katkı sağlayacaklarına dair fikir sahibi olmaları memnuniyet seviyelerini olumlu yönde etkilemektedir.

 •  Kurumumuzun bireysel veya kariyer gelişiminiz için bir fırsat olduğuna inanıyor musunuz?

Çalışanlar kendilerini geliştirme konusunda yetersiz kaldığını düşündükleri bir kurumdan er ya da geç ayrılacaktır.

Günümüzde çalışanların çoğu kariyer basamaklarını tırmanma ve kendilerini her açıdan geliştirme fırsatları bulma konusuna büyük özen göstermektedir. Ancak, araştırmalara göre, çalışanların yalnızca % 25’i kurumlarının mesleki gelişim için uygun fırsatlar sunduğuna inanmaktadır. Kariyer fırsatları sunmuyor, kariyer gelişimini desteklemiyorsanız, çalışanlarınız mutlu olmayacaktır.

 • Gelecek 2 yılda da kurumumuz bünyesinde çalışmayı düşünüyor musunuz?

Kurumlar açısından bakıldığında halinden memnun bir personele sahip olmak ağızdan ağıza pazarlama yöntemlerinin en etkilisini oluşturur, bu nedenle bu soru çok önemlidir. Şayet bu sorunun cevabı hayırsa alarma geçilmeli ve derhal düzeltici önlemler alınmalıdır.

 • Bir yıl sonra kendinizi burada görüyor musunuz?

Böyle bir soru da oldukça açıklayıcıdır ve kurumunuzu bırakıp bırakmayacağınız konusunda pek çok şey söyleyebilir. Çalışanlarınızın çoğu kendilerini bir yıl sonrasında şirketinizde görmediklerini söylüyorlarsa yapmanız gereken bazı değişiklikler var demektir.

 •  Genel olarak işinizden memnun musunuz?

Bu soru çalışanların kuruma yönelik algılarına ilişkin genel bir bakış sağlayacaktır.

 •  İş yerinde ne kadar mutlu olduğunuzu 1 ila 10 arası bir ölçekte puanlar mısınız?

Çalışanların katılımını sağlamak istiyorsanız anketinizi bu soruyla başlatmalı ve düzenli aralıklarla sormaya devam etmelisiniz. Bu soru, çalışanlara iş yerindeki memnuniyet derecelerini sormanın en doğrudan halidir. Çalışanların 10 puanlık bu ölçekte kaç numarada toplandıklarını bulmanız ve puanlardaki artış, düşüş veya dalgalanma gibi gelişmeleri an be an takip etmeniz şarttır. Burada önemli olan tutarlılıktır.

 • Kurumumuzda çalışmayı bir başkasına da tavsiye eder misiniz?

Bir çalışanın bir başkasını ne şekilde yönlendireceği gerçeği bu kişinin işinden ne kadar memnun olduğunun bir yansımasıdır. İşinden memnun olmayan birinin başkalarına şirketi hakkında söyleyecek iyi bir şeyi olabileceğini sanmıyoruz.

 • Kariyer ya da terfi aşamalarımızı net bir şekilde biliyor musunuz?

Araştırmalara göre çalıştıkları şirkette sürekli bir gelişme fırsatı elde eden çalışanların kariyerlerine bu şirkette devam etme ihtimallerinin iki kat daha fazla olduğu görülmüştür. Çalışanlarınızın önlerinde yatan fırsatın farkında olup olmadıklarından emin olmalısınız. Fırsat görmediklerini söylüyorlarsa çalışanlarınızın birbiri ardına istifa etmelerini engellemek adına kişisel gelişim ve kariyer fırsatları sunmaya başlamanız gerekir.

 • Kurumsal değerlerimizi gözünüz kapalı sayabilir misiniz?

Araştırmalar çalışanların yalnızca % 42’sinin kuruluşlarının vizyonunu, misyonunu ve kültürel değerlerini bildiğini ortaya çıkarmıştır. Bu oran rahatsız edicidir çünkü bu durum çalışanların şirkete nasıl katkıda bulundukları konusunda gerçek bir anlayış geliştiremediklerini veya herkesin aynı görüşü paylaştığını gösterir- ki bu istenmeyen bir durumdur.

 • Şirket kültürümüzü üç kelime ile  tanımlar mısınız?

Eğlenceli, baskılayıcı ya da destekleyici mi? Çalışanlarınızın şirket kültürünüz hakkında ne düşündüğünü öğrenmeli ve şirket kültürünüzü onların gereksinimlerine göre  şekillendirip güçlendirmenin yollarını aramalısınız.

 • Kurumsal değerlerimizle gerçek anlamda uyuşan bir şirket olduğumuza inanıyor musunuz?

Çalışanlarınız kurum değerlerinin duvardaki anlamsız sözlerden ibaret olduğunu mu düşünüyorlar? Ya da belki liderlerinin bu değerleri yansıtamadıklarına inanıyorlar. Durum ne olursa olsun kurum değerlerinin davranışlara ve alınan karalarla yansıtılması gerekmektedir.

 • Yönetici ekibimiz olumlu bir şirket kültürü oluşturulmasına katkıda bulunuyor mu?

Kurum liderleri olumlu mu yoksa olumsuz bir iş ortamı mı yaratıyorlar? Bu anket sorusuyla, perde arkasındaki gerçekleri görüp liderlerinizin şirket kültürünüzü ne kadar iyi koruduğunu öğrenebileceksiniz.

 • Şirket kültürümüzden hoşlanıyor musunuz?

Çalışanların mutluluğu ile ilgili en önemli faktörler maddi olmayanlardır: kişiler arası ilişkiler, şirket kültürü ve çalışma ortamı. Çalışanlarınız şirket kültürünüzü beğenmiyorsa, kurumunuzu taşımayı hedeflediğiniz noktaya götürmeniz imkansızdır.

 •  İş arkadaşlarınızın birbirlerine saygı duyduğunu düşünüyor musunuz?

Her işletme insanların birbirine saygı duyduğu bir şirket kültürü oluşturmak ister – saç saça baş başa kavga ettikleri bir ortam değil. Çalışanların birbirleri hakkında gerçekten ne hissettiğini öğrenmek için görünenin ötesine odaklanmalısınız. Çalışanlarınız birbirlerini yeterince desteklemiyorlarsa ekip oluşturma etkinlikleri yapmaya başlamanın zamanı gelmiş demektir.

 • İş yerinde eğlenebiliyor musunuz?

Çalışanlar zamanlarının çoğunu iş yerlerinde harcarlar. Peki, sizce çalışanlarınız şirket kültürünüzün her gün yataktan kalkıp işe gelmeye değer olduğunu düşünüyorlar mı? Bu soru sayesinde cevabı öğrenebileceksiniz.

 

2.Ekip Çalışmasına Yönelik Anket Soruları

Araştırmalar ekip çalışması kültürünün iş tatmini üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu kanıtlamıştır; bu nedenle biz de çalışan memnuniyeti anketinizin bir parçası olması gerektiğini düşündüğümüz şu  soruları listemize ekledik:

 • Yönetim kadromuz ekip başarısına yatırım yapmış gibi görünüyor mu?

Eğer çalışanlarınız yönetim kadrosunun tek işlevinin çalışanlara patronluk taslamak ve bir maaş vermek olduğunu düşünüyorsa tatmin ya da motive olma şansları yoktur.

 •  İş arkadaşlarınıza bağ kurduğunuzu hissediyor musunuz?

İş arkadaşları, çalışanların işlerine ilişkin sevdikleri bir numaralı şeydir. Ancak çalışanların yalnızca % 24’ü iş arkadaşlarıyla güçlü bir bağ kurabildiklerini düşünüyor. Çalışanların bu denli yalnız hissettikleri bir ortamda hallerinden memnun olmaları bir hayli zordur.

 • Ekibinizin bir parçası olmayı seviyor musunuz?
 • Ekibiniz size işiniz için elinizden gelenin en iyisini yapmanız konusunda ilham veriyor mu?
 • Ekibiniz ofis içinde ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği sağlıyor mu?

 

3.Yönetici-Çalışan İlişkisini Ölçen Anket Soruları

 • Yöneticileriniz geri bildirimlerinize değer veriyor mu?

Çalışanlarınızın üst düzey yönetici konumunda olmamaları asla parlak fikirlere sahip olamayacakları anlamına gelmez. Onların fikrini almıyor ya da geri bildirim talep etmiyorsanız çalışan memnuniyetinden söz etmek imkansızdır. Fikrinizi sorma gereği duymayan veya fikirlerinize asla değer vermemiş biri için çalışmak sizin de motivasyonunuzu düşürmez miydi?

 • Üstleriniz/yöneticileriniz sizi elinizden gelenin en iyisini yapma konusunda cesaretlendiriyor mu?
 • İşe olan bağlılığınız ve tutkunuz için ödüllendirildiğinizi düşünüyor musunuz?
 • Yöneticilerimize fikirlerinizi duyurabildiğinizi düşünüyor musunuz? Fikirleriniz önemseniyor mu?
 • Beceri geliştirme gibi kişisel gelişim olanaklarına ya da yükselme şansına sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?

 

4.Bilgi Akışına Yönelik Anket Soruları

Kurumlar bu bölümü çoğu zaman göz ardı eder-Halbuki özellikle de çalışanların işe yeni girdiği ve yüksek oranda bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda bilgi akışının ya da gerekli araç gerecin sağlanamaması işleri daha da zorlaştıracaktır.

 • Kurumumuz size işinizi iyi yapmanız için gereken araçları ve teknolojileri sağlıyor mu?

İş yükünüzü artıracak modası geçmiş eski araçlara veya teknolojiye güvenmek zorunda olduğunuzda çalışmak hiç de eğlenceli değildir. Personelinizin büyük bir kısmı modern araçlara yatırım yapmadığınıza inanıyorsa motivasyonlarının dibe vurması çok yakın demektir.

 • Üstleriniz zamanında ve etkin bir bilgi akışı sağlayabiliyor mu?

Çalışanlar her hafta ofiste en az 40 saat geçirirler. Yani gerçekleşen büyük gelişmelere dair ipuçlarını onlara iletmenizi çoktan hak etmişlerdir-ki bu son derece adil olur. Kimse sırf işini etkileyen önemli haberleri zamanında duymadı diye gafil avlanmak istemez. Yönetim birimi çalışanları etkili iletişim kuramıyorsa çalışan memnuniyeti düşük seviyede kalmaya mahkum olacaktır.

 • İşe dair sorumluluklarınızın net bir biçimde tanımlandığını düşünüyor musunuz?

Sizden ne beklendiğini bilmiyorsanız, başarılı olmanız imkansızdır. Roller net bir şekilde belirlenmediğinde motivasyon düşüklüğü yaratmaya yetecek bir kafa karışıklığı söz konusu olur.

 • İşe ilişkin kararlar alacağınız zamanlarda bilgi almakta zorlanıyor musunuz?
 • Olağan dışı bir şey olduğunda bu soruna kimin çözüm bulacağını biliyor musunuz?
 • Kurumunuz görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz için gereken tüm kaynaklar ve araçlar hakkında sizi bilgilendirir mi?

 

5.İşe Bağlılık ve Öz Değerlendirmeye İlişkin Anket Soruları

 • İşinizi anlamlı buluyor musunuz?

Son zamanlarda yapılan bir araştırmada iş başvurusu yapılırken anlamlı işlerle başa çıkabilme becerisinin de en az alınacak maaş kadar önemli olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışanlarınız yaptığı işi anlamlı bulmuyorsa onlardan katılımcı olmalarını bekleyemezsiniz.

 • Yaptığınız işin beceri ve yeteneklerinizle uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz?

Çalışanlarınız en güçlü becerilerinin görmezden gelindiğini mi düşünüyor? Personel memnuniyet anketi ekibinizin çoğu üyesinin yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanıldığını hissetmediğini ortaya koyuyorsa hemen harekete geçmeli, çalışanlarınızı en sevdikleri projeyi bulma ve farklı bölümden çalışanlarla işbirliği yaparak projeyi birlikte yürütme konularında teşvik etmelisiniz.

 • Diyelim ki yarın istifa edecekseniz, sebebiniz ne olurdu?

Kötü iletişim, şeffaf olamama, değersiz hissetme vb. tüm problemler bu soru ile çözülebilir. İç görü kazandırma ihtimali bir hayli yüksek olan bu tarz sorulara verilen yanıtlar, çalışanlarınızın şirketinizde kalma konusunda ne denli istekli olduklarını ya da gitmek istiyorlarsa bunun altında yatan sebeplerin neler olabileceğini net bir biçimde gösterirler.

 • Şirkete olan katkılarınızın sizi işvereninizin gözünde değerli kılıyor mu?

İşvereniniz yaptığınız güzel işleri fark edip sizi takdir ediyor mu?

Çalışanların yalnızca % 25’i bu soruya evet diyebildi. Çalışanlarınızın olduğu yerde takılıp kalmasını istemiyorsanız, çalışan tanınırlığını şirketinizin birinci önceliği haline getirmelisiniz.

 •  İş yerinizde kendinizi değerli hissediyor musunuz?

Araştırmamız, çalışanların yalnızca% 21’inin iş yerinde değerli hissettiklerini ortaya koydu. Kurumunuzun değerli çalışanlarının bu konuda ne hissettiğini ölçmek için siz de bu soruyu kullanabilirsiniz.

 • Yöneticiniz çalışmalarınızı ne sıklıkla fark ediyor?

Liderlik ekibinizin çalışan tanınırlığı konusunda neler yaptığını öğrenmelisiniz. Çalışanların çoğu herhangi bir fark edilme belirtisi dahi olmadan geçen en az iki haftalık sürelerden bahsediyorlar ki bu motivasyonun iyiden iyiye düşmesine sebep olacağı gibi en nihayetinde işten ayrılma, verimlilik kaybı ve yıpranmaya da yol açabilir.

 • Yaptığınız son başarılı projeyi düşünün, başarınız takdir edildi mi?

İş yerinde değerli hissetmek en büyük motivasyon kaynaklarından biridir. Bu tarz bir soru, liderlerin (veya meslektaşlarınızın) tanınırlığa ilişkin kilit noktaları kaçırıp kaçırmadıklarını ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. Çalışanlarınız sıkı çalışmalarının fark edildiğini düşünmüyor ya da takdir edilmediklerini hissediyorlarsa bu soruna çözüm bulmak için onlarla birlikte çalışabilirsiniz.

 • Kurumunuzun tüm potansiyelinizi açığa çıkarabildiğini düşünüyor musunuz?

Çalışanlar, kendilerini geliştirme arzularını daha da besleyecek bir yerde çalışmak isterler. Kurumunuz bünyesindeki gelişim fırsatları ne kadar çok olursa çalışanlarınız kurumunuza o denli uzun süre bağlı kalacaktır.

 •  İmkanınız olsaydı, şu anki işinize yeniden başvurur muydunuz?

Bu aldatıcı bir sorudur – bir çalışan şu anki işinden ne kadar memnunsa aynı pozisyona tekrar gelme olasılığı o kadar yükselecektir. Bu soruya olumsuz cevap veren çalışanlara mı sahipsiniz? O halde çalışanlarınızın mutsuz olduğunu ve çok geçmeden kurumunuzdan ayrılacaklarını fark edip önleminizi almalısınız.

 • Liderlik ekibinin görüşlerinizi ciddiye aldığına inanıyor musunuz?

Kimse çabalarının görmezden gelindiği bir yerde çalışmak istemez. Liderleriniz çalışanlardan gelen geri bildirimleri veya önerileri ciddiye almıyorsa bu onların gelişme kaydetmeyi pek de  önemsemediklerini gösterir. Ayrıca çalışanlarınızın kendilerini değersiz hissetmelerini sağlar.

 • Becerilerinizi geliştirmek veya iş akışınız dışındaki diğer görevleri de öğrenebilmek gibi bir kişisel gelişim imkanına sahip misiniz?
 • Yönetimsel kararlarda sizin de fikriniz alınıyor mu?
 • Yöneticilerinizin size değer verdiğini düşünüyor musunuz?
 • Bir görevi yerine getirmek adına sınırları aşabileceğinizi düşünüyor musunuz?
 • Yaptığınız işin başkalarının hayatında olumlu bir fark yarattığını düşünüyor musunuz?
 • Müşteri sorunlarını çözmek için yeterli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz?
 • Yönetimin özel hayatınıza yeterince saygı duyduğunu düşünüyor musunuz?

 

6.Adil Bir İş Ortamı Oluşturmaya İlişkin Anket Soruları

 • Yönetim ekibimizin şeffaf olduğunu düşünüyor musunuz?

Daha önce yaptığımız araştırmalarda şeffaflığın iş yerindeki mutluluğa katkıda bulunan bir numaralı faktör olduğunu keşfetmiştik. Ancak yine aynı araştırma çalışanların yalnızca % 25’inin yönetimin şeffaf olduğuna inandığını göstermiştir-tabi yöneticilerin %50’sinin kendilerini şeffaf olarak değerlendirdiğini saymazsak.

 • Görev dağılımının eşit bir biçimde yapıldığını düşünüyor musunuz?

Araştırmalara göre çalışanların yaklaşık % 70’i bir haftalık sürenin tüm çalışmaları yapmak için yeterli bir zaman dilimi olmadığına inanır. Bu durum ekipteki herkes için geçerliyse sorun yoktur, ancak belli üyeler tonlarca işle boğuşurken diğerleri rahatına bakıyorsa bir adaletsizliğin varlığından bahsedilebilir.

 • Yöneticinizin tüm ekip üyelerine eşit davrandığını düşünüyor musunuz?
 • Kurumunuzun tüm çalışanları kapsayan adil terfi politikalarına sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Yönetimin çalışan politikalarının yürütülmesi konusunda mesafeli bir tavır sergilediğini düşünüyor musunuz?

 

7.Geri bildirime Yönelik Anket Soruları

 • Yöneticilerinize geri bildirimde bulunurken ne derece rahat hissettiğinizi 1 ila 10 arası bir ölçekte puanlar mısınız?

Bir iş yeri asla düşmanca tavırların sergilendiği bir ortam olmamalıdır. Baskılayıcı da olmamalıdır elbet.Çünkü baskı yalana sevkeder. Çalışanlar üstlerine geri bildirimde bulunurken rahat hissetmelidir, böylece iyileştirmeler için öneriler sunmaya devam edebilirler.

 • Yöneticinizden yapıcı geri bildirimler alıyor musunuz?
 • İyi bir iş çıkardığınızda yöneticiniz sizi övüyor mu?

 

8.İş / Yaşam Dengesine İlişkin Anket Soruları

 • İş-yaşam dengenizi 1 ila 10 arası bir ölçekte puanlar mısınız?

Çalışanların üretken ve katılımcı olmaları için iş hayatları ile kişisel yaşamlarını dengelemeleri gerekir. Bir dengesizlik söz konusuysa kurumunuz için tehlike çanları çalıyor demektir. Gecikmeden önleminizi almalısınız.

 • İş çevrenizin iş hayatınızla kişisel yaşamınız arasında doğru dengeyi sağlamanıza yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz?
 • İşiniz hayatınızda makul olmayan seviyede bir stres yaratıyor mu?
 • Yöneticinizin iş hayatı ile kişisel yaşam arasında sağlıklı bir denge kurma kavramını iyi bildiğini düşünüyor musunuz?

 

Çalışan Memnuniyet Anketleri Ne İşe Yarar?

1-Gizlilik sağlar.

Personelinizi karşınıza alıp işlerin nasıl gittiğini sorarsanız, alacağınız cevap kuru bir “iyi”den öteye gitmeyecektir. İsterseniz bir de işletmenizi geliştirmek adına birkaç yöntem söylemelerini rica edin.Sonuç değişmedi değil mi? Üzgünüz ama bu şekilde yapıcı bir yanıt almanız pek de mümkün değil. Ancak aynı soruları bir personel memnuniyet anketi kapsamında isimlerinin gizli kalması koşuluyla sorarsanız, geri bildirim dünyasının kapılarını ardına kadar açmış olacaksınız. Çalışanlar yüzleşmekten kaçınma eğilimindedir ve anketler bu tehlikeyi ortadan kaldırmaktadır.

 

2.Dürüst ve Tarafsız Bir Geri Bildirim Alırsınız.

Personel memnuniyet anketi kullanırsanız, çalışanınızın şirketiniz hakkında serbestçe konuşmasına izin vermiş olursunuz. Söylenenlerin yutulması zor olsa da, en nihayetinde dürüst bir geri bildirim almak sizin yararınıza olacaktır. Çalışanlarınız size gerçekte nasıl hissettiklerini söyleyecek ve işinizi geliştirmek için yeni fikirler sunabileceklerdir. Egonuzdan sıyrılın ve çalışanlarınızı geri bildirimlerinde acımasız ve dürüst olmaya teşvik edin.

 

3.Performans İncelemesinden Oldukça Farklı Bir Platformdur.

Hadi kabul edelim. Bir çalışan performans değerlendirmesi için karşınıza oturduğunda genellikle tek bir şeyin peşindedir: daha fazla para. Bu nedenle, işinizle ilgili endişeleri veya şikayetleri varsa dahi olumsuz bir şeyler söyleme ihtimali düşüktür. Performans değerlendirmeleri dışındaki zamanlarda verilen memnuniyet anketlerini kullanırsanız, çok daha işlevsel yorumlar elde edersiniz.

 

4.Personel Değişim Oranınızı Azaltabilirsiniz.

Çalışanlarınızın kendilerini ifade etmesine izin vererek yıpranma paylarını düşürebilirsiniz. Evrak işleri, eğitim ve hata payı da dahil olmak üzere yeni bir personelin işe alınmasının gerektireceği tüm işlemleri düşündüğünüzde personel devir hızını minimumda tutmanın başarının anahtarı olduğunu siz de anlayacaksınız.

 

5.İşine Bağlı ve Verimli Çalışanlara Sahip Olabilirsiniz.

Personeliniz onlara gerçekten önem verdiğinizi bilir ve geri bildirimlerine değer verdiğinizi hissederse şirketinizin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmaları kaçınılmazdır, üstelik bu durum üretkenliği de artıracaktır.

 

Personel Memnuniyet Anketi Türleri

Her biri sıfırdan bir anket oluşturma seçeneği sunan veya hazır bir anket şablonu seçip yalnızca belirli kısımlarını gereksinimlerinize uyacak şekilde düzenleme imkanı veren 3 farklı çalışan memnuniyet anketi türü vardır.

Standart Anket: Burada standart ve gelişmiş soru türleri, güçlü bir anket mantığı ve sınıflandırma seçeneklerini kullanarak tipik bir çalışan memnuniyet anketi oluşturabilirsiniz.

360 Derece İnceleme: Bu anket türü analizcilerin de yardımıyla şirket genelini kapsayan “çalışan bağlılığı” anketleri yapmanızı sağlar.

Nabız: Çalışanlarınızın ruh halini ve moralini etkili bir şekilde ölçen basit ve kısa sorulardan oluşan bir çalışan memnuniyet anketidir. Yani bir nevi çalışanlarınızın nabzını yoklar.

 

Personel Memnuniyet Anketlerinin Etkinliğini Artırma

1.Pulse Uygulaması

Pulse, çalışanlarınızın uygulama üzerinden yayınlanan anket sorularına cevap vermesi, geri bildirim sağlaması ve önerilerini paylaşması için kullanabileceğiniz güçlü, hafif ve estetik açıdan çekici bir mobil uygulamadır. Çalışanlarınızın ofis içi ruh hali veya moralini gerçek zamanlı olarak takip etmek için kullanabileceğiniz ideal bir araçtır.

 

2.Kurum Sağlık İndeksi(OHI)

Kurumunuzun çalışan memnuniyeti açısından makul bir seviyeyi tutturduğuna mı inanıyorsunuz? Peki, sektörünüzdeki diğer kuruluşların durumunu tahmin edebilir misiniz? Durun, herhangi bir şey söylemek zorunda değilsiniz, çünkü kurum sağlık indeksi sizin yerinize bunu yapıyor!

 

3.Personel Puan Kartı

Memnuniyet anketi verilerine dayanarak hazırlanan personel puan kartları sayesinde her bir çalışanın güçlü yanlarını ya da geliştirmesi gereken zayıf bazı yönlerini ayrıntılı olarak görebileceksiniz.

 

4.Ekip Analizleri

İşverenler için en önemli değerlendirmelerden biri de çalışanların ekip düzeyinde birbirleri ile nasıl geçindiklerini görmektir. Ekip analizleri, kurumların insan kaynaklarına ilişkin kritik kararları ekip düzeyinde vermelerine yardımcı olacak raporlardır.

 

5.360 Derece Liderlik Değerlendirmesi

Bir şirketin üst düzey liderleri veya yöneticileri de birer çalışandır ve onların da güçlü ya da zayıf yönlerinin iyi değerlendirilmesi gerekir. 360 Derece ​​Liderlik Değerlendirmesi raporu liderlerin aynı sorular üzerinden hem kendilerine hem de rakiplerinin onları nasıl değerlendirdiğine ilişkin eleştirel bir bakış açısı sunan güçlü bir memnuniyet anketidir.

Çalışan memnuniyetini artırmak bir işletmenin yapabileceği en iyi yatırımdır. Memnuniyet seviyesi yüksek çalışanlar tüm benlikleri ile çalışır, sınırları aşar ve tüm işlerini sorunsuzca halledebilirler. Bu nedenle, çalışan memnuniyetini arttırmaya ve çalışan performansı üzerindeki olumlu etkisine tanıklık etmeye bir an önce başlamalısınız.

Personel memnuniyetini ölçen anketlerin en güzel tarafı doğru soruyu sormanın farklı pek çok yolunun olmasıdır.

Peki, ya siz?

Siz kendi anketlerinizde hangi soruları kullandınız? Lütfen bizimle paylaşın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.