En Yüksek Maaşlı 10 İş

Yüksek maaşlı bir işte çalışmak genellikle ödüllendirici olup birçok kişinin hayalini süslemektedir. Yüksek maaşlı işlerde çalışabilmek için senelerce eğitim almış olmanız ve işbaşı deneyimlerinin yanında seçtiğiniz alan veya disiplinde geçmiş performanslarınıza bağlı kanıtlanmış başarılarınızın olması gerekir.

Başarılı olan kişilerin bazıları örgün eğitimlerini tamamlamamış olsa da bu tür işler için genellikle yüksek lisans derecelerinden mezun olmak gerekir.

 

Yüksek maaşlı iş sıralaması

Dünya iş gücü istatistiklerindeki son bilgilere göre en yüksek maaşlı işleri sizler için sıraladık.

 

Girişimcilik

Girişimciler ticari teşebbüsler geliştiren, piyasaya süren ve kuruluşun bütün sorumluluğunu alan yöneticilerdir. Girişimciler finansman, karar alma, stratejik planlama ve yönetimsel faaliyetleri yönetir. Girişimcilerin genellikle dört senelik üniversite ( veya daha yüksek ) mezunu olması gerekse de bazılarının üniversite diploması yoktur. Girişimciler işlerinin doğasına bağlı olarak senede en az 10,000’den 1 milyon dolara kadar kazanır.

 

CEO ( icra kurulu başkanı veya genel müdür )

CEO’lar firmalardaki, şirketlerdeki, kuruluşlardaki ve diğer kurumlardaki en üst kademe yöneticidir. CEO’lar genellikle yönetim kuruluna rapor verirler ve kuruluşun günlük faaliyetlerini denetlerler. CEO’lar pazarlama, strateji oluşturma, işletmenin finansal konuları ve aynı zamanda işçi alımı ve çıkarılması, güvenliğin sağlanması ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yönetilmesi gibi işleri idare ederler.

CEO’ların çoğunun lider olarak iş sektöründeki gerekli nitelikleri sergilemeleri için işletme mastırı yapmaları gerekir. CEO’ların yıllık kazancı 62,900 dolar 137,020 dolar arasında değişir.

 

Pazarlama müdürü

Pazarlama müdürleri planlama, hesaplama, düzenleme, işletmenin müşteriye ve rakibe göre tanıtımı ve firma analizlerinden sorumludur.  Pazarlama müdürleri kurumun ürün ve hizmetlerine karşı olan talebi hesaplar ve belirler. Ayrıca karları, yatırımları ve hisse senetlerini arttırmak için çözümler geliştirir.

Pazarlama müdürleri satışları desteklemek ve işletmenin potansiyelini maksimize etmek için reklam ve halkla ilişkiler tekniklerinden faydalanırlar. Pazarlama müdürlerinin öncelikle minimum pazarlama, halkla ilişkiler veya kariyerlerini oluşturmak için gerekli olan becerileri ve bilgileri kazanabilecekleri ilgili bir bölümden mezun olmaları gerekir. Pazarlama müdürleri senede 80,900 dolar ve 151,260 dolar arasında para kazanır.

 

Kişisel mali danışman

Kişisel mali danışmanlar müşterilerin kısa ve uzun vadeli mali yatırımlarını yönetirler. Kişisel mali danışmanlar bir taraftan müşterilerin yatırımları, emeklilik maaşları, emeklilik birikimleri, sigorta kapsamları gibi finansal hedeflerini maksimize ederken bir taraftan da borçlarını minimuma indirir ve yönetir. Ayrıca müşterilerine vergilerle ilgili konularda yardımcı olur. Kişisel mali danışmanlar üniversitelerin ekonomi, işletme, muhasebe, matematik, finans veya hukuk bölümlerinden mezun olur. Kişisel mali danışmanlar senede 46,390 dolar ve 119,290 dolar arasında para kazanır.

 

Temsilciler ve menajerler

Performansçılar, artistler ve atletler kendileri temsil etmeleri ve yeteneklerini pazarlamaları için temsilciler ve menajerlerle çalışırlar. Temsilciler ve menajerler sözleşme görüşmelerini yönetirler, kariyer hedeflerini stratejik olarak planlarlar, sektör trendlerini araştırırlar, finansal planlamaya yardımcı olurlar ve performansların, etkinliklerin, seçmelerin, seyahatlerin ve görüşmelerin programlanmasında müşteri ve işveren arasında aracılık yaparlar. Temsilciler ve menajerler sıklıkla işletme yönetimi derecelerini profesyonel anlamda kariyerlerini ilerletmek için pazarlamayla birleştirirler. Temsilciler ve menajerlerin senede 39,770 dolar ve 113,580 dolar arasında para kazanırlar.

 

İnsan kaynakları müdürü

İnsan kaynakları müdürleri insanların hünerlerini geliştirmekten, eğitmekten, desteklemekten ve dengelemekten sorumludur. İnsan kaynakları müdürleri kurumun bütün üretkenliğini ve verimliliğini geliştirmek için stratejik planlamalar sunar. İnsan kaynakları müdürleri aynı zamanda etkiler, motive eder, bilgilendirir ve kurumun en değerli kaynağı olan çalışanların moralini yükseltir.

İnsan kaynakları müdürleri personel sosyal yardım programları, teşvik programları düzenler ve katılım sorunlarıyla ilgili problemleri çözer. İnsan kaynakları müdürleri işletme yönetimi mastırlarını insan kaynaklarında uzmanlaşarak bitirirler ve senede 73,480 dolar ve 126,050 dolar arasında para kazanırlar.

 

Satış müdürleri

Satış müdürleri satış temsilcilerini denetler, satış istatistiklerini araştırır, satış potansiyelinin geliştirilmesine yönelik planlar yapar ve kurum satışlarının arttırılması için çalışır. Satış müdürleri satış performansını gözlemlemek, satış potansiyelinin iç yüzünü anlamak ve kar maksimizasyonunu garanti almak ve ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olmak için müşterilerin bilgi birikimlerini arttırmak amacıyla bayiler ve distribütörlerle yakın çalışırlar. Satış müdürleri bilgi birikimi ve beceri kazanmak için genelde işletme veya pazarlama bölümlerinden mezun olurlar. Satış müdürleri senede 54,560 dolar ve 125,130 dolar arasında para kazanırlar.

 

Aktüer

Aktüerler istatistik, matematik, ekonomi ve diğer tahmin modellerini kullanarak yoğun araştırmayla derinlemesine bilgileri kombinler. Oldukça eğitimli profesyoneller olan aktüerler minimum matematik, işletme yönetimi, finans veya ekonomi mezunudurlar. Aktüerler sakatlık, hastalık, can ve mal kaybı, ölüm veya firmaları etkileyecek ve potansiyel kayıplara neden olacak olasılıkları hesaplar. Senelik kazançları 60,020 dolar ve 119,110 dolar arasında değişir.

 

Finans denetçileri

Finans denetçileri firmaların bütün işlem hareketlerinde finans, yatırım, gayrimenkul kanun ve yönetmeliklerine uyum sağmasını sağlar. Finans denetçileri bütün işletme faaliyetleri ve operasyonlarıyla alakalı kanunlara bağlı kalınması için kayıtların gerçeklik ve doğruluğunu garanti altına alır. Finans denetçileri aynı zamanda yeni kanunların, tekliflerin, politikaların ve prosedürlerin uygulanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur.

Finans denetçileri finansal ödeme gücünü garanti altına almak, denetsel ve yönetimsel destek sunmak, astları denetlemek ve eğitmek için iç ve dış denetimler gerçekleştirir. Muhasebe, finans veya işletme yönetimi bölümlerinden mezun olurlar. Finans denetçileri senede 55,200 dolar ve 102,820 dolar arasında para kazanır.

 

Yönetim analisti

Yönetim analistleri verimliliği, yatırımı ve karları maksimize etmek için kurumları yeniden yapılandırır. Yönetim analistleri iş sektöründe problem çözücü olarak görürler ve firmalara rekabet edebilmeleri için çözümler tasarlarlar. Yönetim analistleri aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesi, faaliyetlerin arttırılması ve pazarlama planlarının geliştirilmesi için uzman kılavuzluk hizmetleri sunarlar.  Yönetim analisti olmak için işletme yönetimi diplomasına sahip olmak veya işletme yönetimi mastırı yapmak gerekir. Yönetim analistlerinin yıllık geliri 54,890 dolar ve 99,700 dolar arasındadır.

Hangi meslekte para var diyenler için en yüksek maaşlı işler ve kazandıran meslekleri araştırmaya devam edeceğiz.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir