+55 Adet En Çok Para Kazandıran Meslekler

Meslek seçimi söz konusu olduğunda herkes tutkularınızın peşinden gitmenizi öğütler, ancak çoğumuzun aklında çok daha önemli bir soru vardır: “Tutkum yeterince para kazanmamı sağlayacak mı?”

Bu makalede meslek seçimini etkileyen bu kritik sorunun cevabını bulmaya çalışacağız.

Para kazandıran mesleklerin çoğu için belirleyici olan birkaç unsur vardır: profesyonellik, uzun soluklu bir eğitim, yüksek düzey risk veya sorumluluk içeren mesleklerin büyük bölümü ortalamanın üstünde bir gelir vaat eder. Tıp çalışanlarının gelir düzeyinin ortalamanın üstünde olması da bundandır. Zira sağlık her daim varlığını sürdürecek bir sektör olup giriş engeli yüksek bir iş alanıdır- hayatını eğitim, stres ve sorumluluk üçgeninde devam ettirmeye razı insanlar cerrah, doktor veya hemşire olmak için biçilmiş kaftan sayılırlar. Petrol mühendisleri, aktüerler(aktüer, bir olayın ihtimalini ve mali sonuçlarını değerlendirmek için istatistiksel teknikleri ve matematiksel becerileri kullanan kişiye verilen mesleki unvandır) ve teknik yazarların da ortak bir noktası vardır; Eğer yalnızca birkaç yüksek vasıflı kişinin yapabileceği bu işlerden birini seçersiniz, elde edeceğiniz gelir yüksek olacaktır.

Bu yüzden, mesleğinizi seçerken kendinize şu soruyu sormalısınız: “Çoğu insanın yapamadığı ne yapabilirim?” Vereceğiniz cevap iş piyasasının değer verdiği bir şeyse kendinizi makalemize konu olan ve yüksek gelir vaat eden kariyerlerden birinde bulmanız kaçınılmazdır.

Yıllardan beri süre gelen ve çoğu kişinin diline pelesenk olmuş  “Bu devirde ya topçu olacaksın ya da popçu.” sözü geçerliliğini hala korusa da güncel trendlere göre birçok meslek dalı öne çıkmıştır. Dünyanın en çok kazandıran mesleklerini sizler için araştırdık. İşte sizlere son yılların en çok para kazandıran en iyi meslekleri:


2024’te En Çok Para Kazandıran Meslekler

1) Doğa Bilimleri Yöneticisi

en çok para kazandıran meslekler doğa bilimleri yöneticisi

Doğa bilimleri yönetimi dünyadaki en çok para kazandıran mesleklerden biridir. Bu alanda çalışanlar yüksek ücretler alır ve aynı zamanda büyük sorumlulukları vardır. Doğa bilimleri yöneticilerinden ziraat uzmanı, kimyager, fizikçi gibi diğer bilim adamlarının çalışmalarını denetlemeleri ve kontrol etmeleri beklenir. Bu meslek grubundaki kişiler genellikle araştırma ve geliştirme alanında çalışırlar. Doğa bilimleri yöneticilerinin çoğunun kendi danışmanlık firmaları vardır. Bu alanda dünyadaki en yüksek gelir 97,560 dolardır.


2) Pazarlama Müdürü

en çok para kazandıran meslekler pazarlama müdürü

Pazarlama müdürü modern şirketlerdeki en kilit pozisyonlardan biridir ve dünyadaki en yüksek ücretli mesleklerden biridir. Pazarlama müdürleri herhangi bir firmanın pazarlama stratejilerini uygulamaktan sorumlu olan kişilerdir. Pazarlama müdürlerinden halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, işletmenin geliştirilmesi ve büyümesi, medya ve firma ürünlerinin tanıtım faaliyetleriyle ilgilenmesi beklenir. Dünyadaki en yüksek pazarlama müdürü geliri 100,020 dolardır.


3) Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yöneticisi

en çok para kazandıran meslekler sistem yöneticisi

Bu kişilerden herhangi bir firmanın bilgi teknolojilerine dayanan işleriyle ilgilenmeleri beklenir. Bu sebepten dolayı bu kişilerin gelişmiş teknik ve becerilere sahip olmaları gerekir. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri bilgi – işlem alanında yeterli gelişmelerin olmadığı ilk zamanlarda programcı veya veri çözümleyici olarak çalışırlardı. Ancak zaman ilerledikçe ve deneyimler kazanıldıkça sistem analistliği ve bilgi işlem yöneticiliği gibi kilit görevlere gelmeye başladılar. Modern dünyada uluslar arası firmalar bu kişilere yüksek ücretler öderler. Görev tanımları arasında uygulamaların seçimi ve uygunluğu, yazılım geliştirme, web tasarımı ve firmanın bilgi işlem güvenliği yer almaktadır. Bu alanda elde edilen en yüksek gelir 100,110 dolardır.


4) Hava trafik kontrolörü

en çok para kazandıran meslekler hava trafik kontrolörü

Hava yolu ile ulaşımı tercih edenleri sayısı her geçen yıl önemli oranda artmaktadır. Bu da doğal olarak hava trafiğinin daha yoğun olmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden hava trafiği güvenliği için kullanılan teknoloji ve teknikler sürekli gelişmektedir. Bu teknoloji ve teknikleri kullanan hava trafik kontrolörleri uçakları güvenli bir şekilde kalkıp inmelerini sağlamaktadırlar. Bu süreçte yaptıkları en ufak bir hatanın son derece ciddi ve riskli sonuçlar doğurabileceğinin farkında olan bu meslek grubu da en çok kazanan meslekler arasında yer almaktadır. Yıllık kazançları 135, 120 dolardır.


5) Avukatlar

en çok para kazandıran meslekler avukat

Bu mesleğe dahil olmayanlar için halihazırda pek çok avukat olduğunu söylemek kolaydır, ancak toplumdaki herkesin yasal sistemle bir şekilde ilişkisi vardır. Devlet makamlarındaki resmi işler, eğlence, sağlık ve daha pek çok konu için avukatlığın önemi büyüktür. Avukatlar, kişiyi yargısız infaza uğramaktan kurtarır, işlerin yolunda gitmesini sağlar, miras ve varlıkların yönetilmesine yardımcı olur ve haksızlığa veya mağduriyete uğramış kişilere özel hukuk danışmanlığı sunarlar.

Bugün insanlar sadece cinayet ve medeni kanun konularında avukata başvurmazlar aynı zamanda çevre hukuku, telif hakları, fikri haklar ve benzeri konularda da yardım alırlar. Avukatlar bize bu tür konularda yardımcı olacak kişilerdir. Avukatlık firmaları etkili avukatlarına kayda değer ücretler öderler. Bu alanda ödenen en yüksek ücret 110,590 dolardır.

Avukatlık için lisans eğitimine ihtiyaç duyulur. Bu işi yapmak istiyorsanız uzun çalışma saatlerine, strese ve ağır sorumluluklar üstlenmeye hazır olmalısınız. Emeklerinizin karşılığını alacağınızdan emin olun.


6) Diş hekimleri

en çok para kazandıran meslekler diş hekimi

Ağız ve diş sağlığının önemi yadsınamaz. Ağız hastalıklarının çok daha büyük sağlık sorunlarının habercisi olduğu düşünülürse konunun ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılacaktır. Öyle ki yetersiz ağız hijyeni kardiyovasküler hastalıklar ve bunama da dahil olmak üzere pek çok başka hastalığa neden olabilir. Bugün çoğu insan ağız sağlığını ihmal etse de bunu sağlamaktan sorumlu kişiler hak ettikleri yüksek geliri elde ederler. Bu başlık altında ortodontistleri, protezcileri ve diş hekimlerini saymamız mümkündür. Bu işleri yapmak ciddi bir eğitim gerektirir, üstelik tüm günü insanların ağız içi ile uğraşarak geçirmek de her yiğidin harcı değildir.

Modern dünyada diş hekimleri bir yıl içerisinde 100 binlerce lira kazanırlar. İleri seviye diş cerrahlarının uygulanabilir işleri az olsa bile gelirleri her geçen yıl artmaktadır. Bu alanda kazanılan en yüksek gelir 132,660 dolardır.


7) Havayolu Pilotları

en çok para kazandıran meslekler pilotluk

Havacılık sektörü her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Yeni teknolojilerin tanıtılmasıyla pilotların işleri daha karmaşık ve teknik hale gelmiştir. İşte bu nedenle havayolu pilotları bütün dünyada en iyi maaşları alan kişilerdendir. Pilot olmak kolay değildir, sıkı çalışma gerektirir ve ciddi yatırım yapılması gerekir.  Bu alanda kazanılan en yüksek gelir 134,090 dolardır.

Pilot olmakla ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.


8) Mühendislik Yöneticileri

en çok para kazandıran meslekler mühendis yöneticisi

Mühendislik yöneticilerinin görevleri araştırma, tasarlama ve üretim aktivitelerini yerine getirmektir. Zaman ilerledikçe mühendislik yöneticileri doğa bilimleri yöneticilerini ve bilgi işlem yöneticilerini gelir anlamında geçmiştir. Bu alandaki en yüksek gelir 140,210 dolardır.


9) CEO

en çok para kazandıran meslekler ceo

CEO’lar bütün organizasyonlarda en tepedeki yöneticidir ve firmanın bütün işlerinden sorumludurlar. Sorumluluk seviyelerinden dolayı yüksek maaşlar alırlar. CEO’lar firmanın yönetim kuruluna ve sermaye ortaklarına karşı sorumludur. Bu pozisyon için ödenen en yüksek ücret 140,880 dolardır.

Ceo nasıl olnur öğrenmek için tıklayınız.


10) Cerrahlar

en çok para kazandıran meslekler cerrah

Tıp alanında en yüksek geliri elde edenler cerrahlardır. Kazançları diğer bütün meslek gruplarını geçmektedir. Belli bir alanda uzmanlaşmaları ve bir insanın hayatından sorumlu olmaları sebebiyle – ki bu oldukça önemldir- bütün dünyada en çok para kazanan kişiler cerrahlardır. En yüksek gelir 181,850 dolardır.


11) Pratisyen/Uzman Doktor

en çok para kazandıran meslekler doktor

Pratisyen hekimlik, sağlık sisteminin önemli bir bileşenidir, çünkü çoğu durumda tıbbi bakım ile tıbbi bakımdan mahrum olma arasındaki farkı yaratan pratisyen hekimlerdir. Pratisyen hekimlik kavramı altı yıllık tıp eğitimini tamamlamış, ancak henüz hiçbir dalda uzmanlaşmamış doktorları ifade eder ve bu kişiler hastaları inceleme, teşhis etme ve tedavi etme konusunda niteliklidir. Özellikle de uzman doktorların bulunmadığı ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu kırsal bölgelerde tıbbi bakım sağlamada etkili olan bu meslek grubunun maaşları uzman doktorlar kadar yüksek olmasa da kayda değer miktardadır.


12) Ebe Hemşire

en çok para kazandıran meslekler ebe

Hemşirelikte farklı uzmanlık alanları mevcuttur ve ebe hemşireler uzmanlıkların en değerlilerinden bir tanesidir. Ebe hemşire doğum odasından ve hamile kadınlar ile bebeklerinin bakımından sorumludur. Maaşları bu sorumluluğu yansıtacak düzeydedir. Modern tıbbın nimetlerinden yararlanmak isteyen ve doğum esnasında bir ebenin rahatlatıcı ve ılımlı yaklaşımına ihtiyaç duyan kadınlar için en iyi seçenek bu süreçte uzman bir ebe hemşire ile birlikte olmaktır. Ebe olmak için öncelikle üniversite giriş sınavına girmeli ve ebelik bölümüne yerleşerek bu bölümden başarı ile mezun olmanız gerekir. Ebelik mesleğinin eğitimi üniversitelerin sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulu ve sağlık liselerinin ebelik bölümünde verilir.


13) Aktüer

en çok para kazandıran meslekler aktüer

Aktüerya, muhasebe, istatistik ve işletmeyi birleştiren profesyonel bir alanıdır; ve bir aktüer sigorta şirketleri, bankalar, devlet daireleri vb. kuruluşlar için risk analiz yapmada bu alanlardaki uzmanlığı kullanır. Aktüerler bir olayın ihtimalini ve mali sonuçlarını değerlendirmek için istatistiksel teknikleri ve matematiksel becerileri kullanan kişilerdir. Bu iş hem sıkı bir çalışma hem de lisans eğitimi gerektirir- üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Aktüerya Bilimleri bölümü ya da Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na bağlı Aktüerya bölümünden mezun olma şartı aranır. Çok az insanın bildiği bir meslek olsa da matematik zekası kuvvetli kişiler için aktüerlik; iş güvenliği, iş yükü ve ücret oranı açısından en iyi işlerden biridir. Zorlu bir niş olduğunda bu mesleği icra eden kişi sayısı da azdır, yani iyi eğitimli bir aktüer parasal açıdan avantajlı bir hayat sürer.


14) Petrol Mühendisi

en çok para kazandıran meslekler petrol mühendisi

İsminde “mühendis” ibaresi olan her meslek, sahibine yüksek bir gelir akışı vaat eder. Bu özellikle de petrol mühendisleri için geçerlidir. Petrol mühendisi, petrol kaynaklarının bulunması, taşınması ve işlenmesi vb. farklı alanlarda çalışır. Akaryakıttan plastiğe kadar hemen her şey de petrolün izine rastlamak mümkündür. Anlayacağınız, modern yaşam petrol üzerinden ilerler ve üretimi optimize etmek, sondaj sahalarını yönetmek, ekipman tasarlamak ve eldeki petrolü muhafaza etmek ya da verimli kullanmak adına stratejiler geliştirmek konularında bilimsel bilgiye sahip uzmanlar ciddi bir gelir elde edebilirler. Petrol mühendisleri ağır koşullarda çalışır, zira petrole ulaşmak için zor iklim koşullarına karşı dayanıklı olmak gerekir. Bu mesleği yapabilmek için üniversitelerin 4 yıllık petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerinden mezun olmanız şarttır- her iki unsur da yüksek maaşları garantileyecek türdendir.


15) Yöneylem Araştırması Analisti

en çok para kazandıran meslekler araştırma analisti

Yöneylem araştırması analistlerinin temel görevi iş sorunlarını analiz etmek ve bu sorunlara çözümler üretmek için matematik, istatistik ve verilerin gücünden yararlanmaktır. Bu işi yapanların en belirleyici özelliği matematik becerileridir. Bu görev, tedarik zincirinde değişiklik yapmaktan tutun da ürünlerin başka bir mağazada yüksek fiyattan satışı için gerekli düzenlemeleri yapmaya, insan kaynaklarını optimize etmeye kadar pek çok alanı kapsar. Oldukça teknik bir alan olduğundan, sağlam bir eğitim ve beceri seti gerektirir, bu nedenle de bu mesleğe ilişin işsizlik oranı düşük, iş projeksiyonu yüksektir (%27’lik bir büyüme söz konusudur), maaşı ise istikrarlı ve tatmin edicidir.


16) Veteriner

en çok para kazandıran meslekler veteriner

Veteriner, büyüme çağındaki çocukların gelecekte olmak istedikleri meslekler listesinde üst sıralarda yer alır, ancak bu iş yalnızca sevimli tüylü canlıları sevmekten ibaret değildir. Veterinerler daha çok ev hayvanları ile ilgilenseler de hayvanat bahçesindeki hayvanlar, çiftlik hayvanları veya gözetim altındaki nesli tükenmekte olan türlerden de sorumludurlar. Gıda zincirini sürdürme, sahipsiz hayvanların çoğalmasını önleme hatta iklim değişikliğinin vahşi yaşam üzerindeki etkisini araştırmada kritik bir rol üstlenen bu meslek grubu 4 ila 6 yıl arasında sürebilen veterinerlik eğitimi almalıdır. Bazı uzmanlık alanları daha detaylı bir eğitim veya ek bir sertifika gerektirebilir.


17) İnşaat Saha Yöneticisi

en çok para kazandıran meslekler saha yöneticisi

Bazı meslekler uzun ömürlüdür ve inşaat sektörü bunlardan biridir. İnşaat sektörü, ekonomiye bağlı olarak farklı aşamalardan geçebilir hatta bazı inşaat işleri mevsimlik olabilir, ancak kesin olan bir şey var ki insanlar her daim bir şeyler inşa eder.  İyi bir inşaat yöneticisi asla işsiz kalmaz-özel sektör veya kamu kuruluşlarına bağlı olarak çalışsa da konut veya ticari işletme inşa etse de durum değişmez. İnşaat yöneticileri tecrübeleri üzerinden iş sahibi olabilirler, ancak bir lisans veya yüksek lisans derecesi onlara yüksek maaş getirili beceri ve uzmanlıkları sağlayacaktır.


18) Psikolog

en çok para kazandıran meslekler psikolog

Psikiyatristlerin aksine, psikologlar birer tıp doktoru değil, akademisyendir. Psikologlar üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olup danışanlarla doğrudan terapist olarak çalışmayı veya eğitim ya da araştırma alanında ilerlemeyi tercih edebilirler. Psikolojinin herhangi bir anabilim dalında yüksek lisans yapan psikologlarsa uzman psikolog olmaya hak kazanırlar. Psikologlar uzmanlık alanlarına göre adliye, okul, hastane, klinik, pazarlama şirketleri ya da ordu vb. pek çok alanda çalışabilirler. Maaş oranları, bir psikoloğun nerede ve hangi konumda çalıştığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, ancak üst düzey bir uzmanlık ve geniş çaplı iş alanı psikologlara yüksek bir gelir elde etme imkanı sunar.


19) Operasyon Müdürü

en çok para kazandıran meslekler operasyon müdürü

Operasyon müdürü, büyük ya da küçük tüm işletmelerin günlük operasyonlarını denetleyen, sorunları gideren, çalışanları motive eden ve üst düzey yetkililerle iletişimi sağlayan kişidir. Bu, çalışanların terfiler yoluyla ulaşabilecekleri bir iş unvanıdır, ancak bu günlerde profesyonel alandaki rekabetin şiddeti bu alanda çalışmak isteyenlerin MBA veya Üst Düzey Yöneticilik alanında bir yüksek lisans derecesine sahip olmalarını gerektirir. Başarılı yöneticiler yalnızca yüksek bir maaşa değil, yönetici kademelerine geçiş yapma fırsatına da sahip olurlar.


20) İstatistik Uzmanı

en çok para kazandıran meslekler istatistik uzmanı

İstatistik dersinden sürünerek geçmiş her üniversite öğrencisi size şunu söyleyecektir – istatistikle başa çıkabilen herkes ağırlığınca altın değerindedir. Bu işi yapmak üst düzey bir uzmanlık gerektireceği için, istatistikçiler çeşitli alanlarda yüksek talep görürler – finans, sigorta, teknoloji, eğlence, sağlık vb. pek çok sektörde istatistikçiler için yer vardır. İstatistik alanında bir kariyer için gerekli olan eğitim seviyesi ise lisans olup buna ek bir yüksek lisans derecesi ise kişiye kariyer yolunda emin adımlarla ilerlemesine imkan verecek uzmanlığı ve uyarlanabilir becerileri sağlayacaktır.


21) Veri Tabanı Yöneticisi

en çok para kazandıran meslekler veri tabanı yöneticisi

Günümüz Büyük Veri çağında veri tabanı yöneticileri kurumsal ekiplerin en önemli üyeleri haline gelmiştir. Veri tabanı yöneticileri, çalıştığı şirketin verilerini organize edip yöneten, verilerin doğru, kullanılabilir ve güvenli olmasını sağlayan kişilerdir. Veri tabanı yöneticileri, müşteri bilgileri, kurumsal veriler, finansal bilgiler ve bağlı bulundukları kuruluşların hayatını devam ettirmeleri için gereken diğer her türlü bilgiye ulaşmada kullanılacak veri tabanlarını tasarlar ve oluştururlar. Ayrıca bu bilgilerin korunmasından ve her daim işlevsel ve erişilebilir olduğundan emin olmak gibi bir sorumlulukları da vardır. Veri tabanı yöneticisi olmak için üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilgisi Sistemleri, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Veri tabanı yöneticilerinin önemi ve üst düzey uzmanlık eğitimleri onlara yüksek bir maaş olarak geri döner.


22) Endüstriyel Psikolog

en çok para kazandıran meslekler endüstriyel psikolog

Geçmiş yıllarda örgüt yönetimi salt bir içgüdü, deneyim ve şans meselesi olarak algılanırdı. Bugünse endüstriyel psikoloji, psikolojinin iç görülerini ofis ortamına taşımış, ofis içi davranış eğilimleri, tüketici davranışları, karar verme, performans değerlendirme, etik ve hukuk gibi işle alakalı pek çok farklı konuya entegre edilerek işyerini bir bilim merkezi haline getirmeyi başarmıştır. Endüstriyel psikologlar, dört yıllık Psikoloji lisans programını tamamlamalarının ardından Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimi alır ve nihayetinde dolgun maaşlı bu unvana kavuşurlar. Doktora eğitimi ise kariyer fırsatlarını daha da artırabilir.


23) Bilgi Güvenliği Uzmanı

en çok para kazandıran meslekler bilgi güvenliği

Bilgi çağı işletmeleri, hükümetler ve bireyler için en büyük tehlikelerden biri de siber suçtur. Kişisel, finansal verilerin ve devlet sırlarının hacklenmesi güvenliğe yönelik ciddi tehditlerden biri haline gelmiştir. Büyük Verinin gelişimi ve çevrim içi hayattaki artış düşünülürse suçlular sistemin zayıf yönlerinden yararlanmaya devam edecektir. Bu, bilgi güvenliği uzmanlarını vazgeçilmez kılar. Bilgi güvenlik uzmanları potansiyel ve mevcut güvenlik sorunlarını tespit edip çözerek bilgi sistemini korumakla görevlidir. Ağları ve bilgileri koruyan bu kişilerin kapsamlı bir eğitimi derin ve farklı deneyimlerle birleştirmesi gerekir. Bilgi güvenliği uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olunmalıdır.


24) Finans Müdürü/ Finans Analisti

para kazandıran meslekler finans müdürü

Bir finans müdürünün görevi, bağlı bulunduğu şirkete ilişkin mali kayıtları tutmak, raporları ve teknik incelemeleri yazmak, finansal işlemleri denetlemektir. Finansal analist ise bir işletmenin finansal durumunu, yatırımlarını, nakit akışını ve gelirini analiz eder; ayrıca gerektiğinde yönetim bilimlerine finansal tavsiyelerde bulunur.

Her iki iş de üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye vb. bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmayı tercihen aynı alanda yüksek lisans yapmayı gerektirir. İki işin de büyüme hacmi, sunduğu kariyer fırsatları ve vaat ettiği gelir her geçen gün artmaktadır.


25) Yazılım Geliştirme Uzmanı

en çok para kazandıran meslekler yazılımcı

Yazılım geliştirme uzmanı, yazılım sistemlerinin tasarımdan, devamlılığından ve gerektiğinde güncellenmesinden sorumlu olan kişidir. Bilgisayar programlarının, yazılımların, kodlarını kullanarak ürün geliştirir ve bu süreçte çözülecek sorunları veya karşılanacak müşteri taleplerini belirlemekten tutun da bir programcı ekibine liderlik etmeye hatta bir ürünü piyasaya sürmeye kadar hemen her aşamayı denetler. Bazı yazılım geliştiriciler yönetici pozisyonunda çalışırken kimileriyse eldeki projenin karmaşıklığına bağlı olarak işin programlama kısmında görev alır. Yönetim pozisyonları için yüksek lisans eğitimi gerekebilir, ancak bu işi yapmak için üniversitelerin bilgisayar veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak yeterlidir. Çoğu şirket içinse deneyim alınacak herhangi bir eğitimden çok daha önemlidir.


26) Fizyoterapist

en çok para kazandıran meslekler fizyoterapist

Yaralanma, yaş ilerlemesi veya hastalık durumu sizi hareket etmekten alıkoyduğunda ilk işiniz bir fizyoterapiste görünmek olur. Fizik tedavi, sağlık hizmetlerinin en hızlı büyüyen uzmanlık alanlarından biridir ve bu alana ilişkin iş fırsatlarının önümüzdeki on yılda yüzde 28 oranında artacağı öngörülmektedir. Bu varsayımın perde arkasında eskisinden çok daha aktif bir yaşam süren yetişkinlerin varlığı ile fizik tedavinin ve hareket etmenin önemine ilişkin algımızdaki köklü değişmeler yatar. Fizyoterapist olmak için üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden lisans derecesi almanız gerekir.


27) Makine Mühendisliği

en çok para kazandıran meslekler makine mühendisliği

Makine mühendisliği, uygulamalı bilimin geçmişi en eskiye dayanan mesleklerinden bir tanesidir. Makine mühendisleri, alet ve motorlardan termal sensörlere hatta nanoteknolojiye kadar pek çok mekanik cihazı tasarlayan ve üreten kişilerdir. Kariyerinizi makine mühendisi olarak planlamak istiyorsanız, bu alanda bir lisans veya yüksek lisans derecesi almanız şarttır. Bu iş için eğitim kadar pratik ve tecrübe de önemlidir.


28) Radyoaktif Tıp Teknolojileri Uzmanı

en çok para kazandıran meslekler radyolog

Radyasyon Terapisti, Nükleer Tıp Teknologu, Radyolog ve MRI(Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazı) Teknologu da dahil olmak üzere pek çok iş koluna ev sahipliği yapan radyoaktif tıp teknolojileri size bir ön lisans derecesi ile ulaşabileceğiniz en yüksek maaşı sunar.  Bu alanın modern tıptaki rolü büyük ve önemlidir. Radyasyon terapistleri, kanser hastalarına kötü huylu tümörleri küçültmek ve yok etmek için radyasyon tedavisi uygular; Nükleer Tıp Teknologları, görüntülemede kullanılacak radyoaktif ilaçları hazırlar, uygular ve görüntüleme ekipmanlarını çalıştırır; Radyologlar X-Ray ekipmanını çalıştırırken, MRI Teknologları MRI görüntüleme ekipmanlarını çalıştırır. Bu mesleklerin uzmanlık gerektiren riskli doğası, bu işi yapacak olanların iyi eğitimli olmasını zorunlu kılar. İş hayatının stres ve zorluğundan nasibini almış bu sektör genellikle iyi ücretlendirilir.


29) Sistem Analisti

en çok para kazandıran meslekler sistem analisti

IT Yöneticisi veya Ağ Mimarı işletme ağını tasarlar ve uygulamaya koyarken, söz konusu sistemi inceleyen ve onu daha da geliştirmenin yolunu bulan kişilerse sistem analistleridir. Sistem analistleri hem işletme ihtiyaçlarını hem de sistem becerilerini anlar ve bu ikilinin maksimum verimlilik ve etkinlikte çalışmasını sağlar. Sistem analisti olmak için üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olmanız gerekir. Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun olanlar da bu işi yapabilir. Ancak deneyim, sistem analisti olarak başarılı bir kariyere imza atmada etkili olacaktır.


30) Uyum Görevlisi

en çok para kazandıran meslekler uyum görevlisi

Uyum görevlisi, büyük şirketlere ait en önemli pozisyonlardan biridir. Uyum görevlisinin temel görevi, şirket yönetmeliklerinin ve prosedürlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve işlemlerin prosedürlerin uygunluğunu doğrulamaktır. Amaç işletmenin yasal ve etik sınırlar içinde faaliyet gösterdiğinden veya şirketin endüstri standartlarına ve iç politikalara uygunluğundan emin olmaktır. Başka bir deyişle, uyum görevlisi şirketleri beladan uzak tutar, karşılığında ise oldukça yüklü bir gelir elde eder.


31) Mesleki Terapist(Ergoterapist)

en çok para kazandıran meslekler ergoterapist

Mesleki Terapi, fizik tedavi ile yakından ilişkili bir iş alanıdır, çünkü her ikisi de insanların yaralanma veya hastalıktan sonra iyileşmelerini hedefler. Mesleki terapide ise kişinin mesleki yeteneklerini geliştirmesi ve işe uyum sürecinin hızlandırılması amaçlanır. Ancak, mesleki terapistlerin çalışma alanı daha geniştir, Öyle ki hastaların beslenme, giyinme veya kendilerini temizleme gibi günlük becerileri yeniden öğrenmelerine veya geliştirmelerine dahi yardımcı olurlar. Ayrıca öz bakım becerilerini öğretmek adına engelli çocuklarla da çalışabilirler. Mesleki terapistlik için meslek liselerinin hemşirelik, laboratuvar, sağlık memurluğu, yaşlı hizmetleri, ebelik gibi bölümlerinden mezun olmak ve akabinde üniversitelerin iş ve uğraşı terapisi ön lisans programına geçiş yapmak gerekmektedir.


32) Tıbbi Bakım ve Sağlık Hizmetleri Müdürü

en çok para kazandıran meslekler sağlık hizmetleri müdürü

Sağlık sektöründe çalışıp insanlara yardım etme becerinizi kullanarak yüksek bir gelir  elde etmek bunu gerçekleştirirken de iş güvenliğine sahip olmak istiyorsanız, sağlık sektörü sizin için biçilmiş kaftandır, ancak herkes hemşirelik veya hekimlik için uygun değildir. Neyse ki, tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri müdürü konumunda çalışan kişiler acil servisteki hasta patlamasından nasiplerini almaksızın sağlık sektörünün nimetlerinden faydalanabilirler. Bu iş için yönetim alanında lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmanız veya sağlık yönetimi konusunda eğitim almanız gerekir.


33) Ortoist/Protetist

en çok para kazandıran meslekler ortoist

Hastalar, yapay uzuv, diş teli, göz vb. tıbbi destek cihazlarına ihtiyaç duyduklarında ortez ve protezcilere başvururlar. Bu kişiler protezleri oluşturup takan ve hastaların hareket becerilerini, bağımsızlıklarını ve yaşam kalitelerini iyileştirecek doğru cihazları bulmalarına yardımcı olan profesyonellerdir. Bu mesleği icra etmek için üniversitelerin Ortez-Protez bölümünden mezun olunması gerekir(Protez, organ veya uzuv kaybında yapılan yapay organdır. Ortez ise herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması, sabitlenmesi veya düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazlardır). Bu her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bir alandır, dolayısıyla bu alanda uzman kişilerin önemi de artma eğilimindedir.


34) İnşaat Mühendisi

para kazandıran meslekler inşaat mühendisi

İnşaat mühendisleri iyi eğitimli, saygın ve iyi maaşlı profesyonellerdir, dahası yapı hayallerimizi fikirden gerçeğe dönüştüren de onlardır. İnşaat mühendisliğinin tarihi medeniyet kadar eskidir ve kullanılan araç gereç veya elzem olan beceriler ne kadar değişmiş olsa da işin özü her daim aynıdır. İnşaat mühendisleri binalar, köprüler, tüneller, su kanalları vb. medeni yaşamı mümkün kılan tüm yapıları tasarlayan, inşa eden veya bakımını üstlenen kişilerdir. İnşaat mühendisi olmak için bu alanda lisans eğitimi almalısınız, ancak liderlik pozisyonları için yüksek lisans derecesine sahip olmanız gerekebilir. İnşaat sektörü için deneyim önemlidir- sorumluluk ve gelir seviyenizi artırmanın anahtarı ise edindiğiniz bu tecrübelerdir.


35) Pazarlama Müdürü

en iyi meslekler pazarlama müdürü

21. yüzyılda işler büyük ölçüde pazarlama üzerinden yürür. Zira hemen her alanda rekabet o denli yoğundur ki, güçlü bir marka yaratmak piyasada yer edinmek ile silinip gitmek arasındaki farkı belirleyen tek şey pazarlamadaki üstünlüğünüzdür. Pazarlama müdürünün görevi, bir şirketin, işletmenin veya kuruluşun pazarlama operasyonlarını denetlemek, pazarlama kampanyalarına öncülük etmek ve pazarlama faaliyetlerinin marka kimliğinizi birebir yansıttığından emin olmaktır. Yönetim alanında alacağınız bir lisans veya yüksek lisans derecesi size ekipleri yönetme, pazarlama operasyonlarını analiz etme ve etkili kararlar alıp başarılı kampanyalar oluşturma becerisi sağlayacaktır.


36) Epidemiyolog ve Tıp Bilimci

en çok para kazandıran meslekler epidemiyolog

Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza vb. sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları tetikleyen unsurları inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. Doktorlar ve hemşireler, hastalık ve yaralanmaları tedavi etmek için uğraşırlar, peki kullandıkları bilgi, tedavi veya terapilerin kaynağı nedir? Tıp uzmanlarına hangi tedavilerin işe yaradığını, hastalıkların nasıl yayıldığını veya nasıl önleneceklerini öğretenler kimlerdir?

Epidemiyolaglar tam da bu noktada devreye girer. Epidemiyologlar, bir hastalığın yayılma sürecini anlamak için nüfusu ve coğrafi eğilimleri incelerken, tıp bilimcilerse ilaçları, hastalıkları, tıbbi cihazları ve tıbbın diğer yönlerini bilimsel bir bakış açısı üzerinden mercek altına alan kişilerdir. Bu işlerle uğraşmak isteyenlerin sağlık meslek liselerinden veya tıp fakültelerinden mezun olması gerekir, akabinde kariyerlerini bu alanda şekillendirebilirler.


37) Kiropraktör/Kayropraktör

en çok para kazandıran meslekler kayropraktör

Kayropraktörler omurgada kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi bozukluklarının teşhisi ve tedavisinde uzmanlaşmış lisanslı tıp uzmanlarıdır. Kronik ağrıyı hafifletmek için omurganızı ve eklemlerinizi fiziksel olarak manipüle eden bu doktorlar fahiş bir gelir elde ederler. Kayropraktik uzmanları egzersiz önerebilir veya sağlık ya da beslenme danışmanlığı sunabilir. Ancak ameliyat yapmaz veya ilaç reçete etmezler. Kayropraktör olmak için üniversitelerin Tıp veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olup kayropraktik yüksek lisans programlarına kaydolmanız gerekir. Bu meslek uzun yıllar sürecek bir okul eğitimi gerektirse de işin kendisi, acı çeken birçok hasta için bir cankurtaran niteliğindedir. Kayropraktörler ameliyat yapmadıkları veya ilaç yazmadıkları için genellikle çoğu doktordan daha bağımsız şekilde çalışabilirler. Birçoğu kendine has uygulamalara ve çalışma özgürlüğüne sahiptir ve hem finansal olarak hem de kişisel açıdan tatmin ediciliği yüksek bir iş yaparlar.


38) Okul Psikoloğu

en çok para kazandıran meslekler okul psikoloğu

Okul psikoloğu, çocukların ve gençlerin akademik, sosyal ve duygusal olarak başarılı olmasına yardımcı olan kişidir. Okul psikologları, kendi özel muayenehaneleri olan psikologlar kadar para almazlar. Ancak, hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri için okulları sağlıklı ve güvenli tutmaya yardımcı olan hizmetler sunmaları sebebiyle modern eğitimin olmazsa olmazı konumundadırlar. Bu profesyoneller, akıl hastalığı ve engeli olan öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği bulmalarında yardımcı olur; acı veya kayıp yaşamış öğrencilere danışmanlık hizmeti sunar; zorbalık, motivasyon ve disiplin vb. okul sorunlarını ciddiyetle ele alır; krize müdahalesine ilişkin tüm eylemlerin merkezinde olurlar. Okul psikoloğu olup öğrencilerin hayatlarında fark yaratmak isteyen bireylerin lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine ve bir çalışma lisansına ihtiyacı olacaktır.


39) Dil ve Konuşma Terapisti/ Patoloğu

en çok para kazandıran meslekler dil terapisti

Dil ve konuşma terapisti, çeşitli seviyelerde konuşma, dil ve iletişim sorunları olan ya da yutma, içme ve yeme zorluğu bulunan bebek, çocuk ve yetişkinleri tedavi eden kişidir. Konuşma-dil patologları, yetişkinlerde felç ve Parkinson hastalığı, çocuklarda ise işitme kaybı ve otizme kadar pek çok hastalığın yarattığı sorunları teşhis ve tedavi etme konularında eğitim alırlar. Bu işi yapmak isteyenlerin üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden lisans veya yüksek lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir.


40) Finans Danışmanı

en çok para kazandıran meslekler finans danışmanı

Ne yapacağınızı bilemeyecek denli çok paraya sahip olmak güzeldir, ancak kimi zaman sorun teşkil eder. Neyse ki finans danışmanları, sevilen bir aile büyüğünün ölümünden sonra yaşanan mali problemleri çözmek, yatırım kararları vermek, emeklilik dönemini yönetmek vb. pek çok konuda yardıma ihtiyacı olan ailelerin imdadına yetişiyor. Finans danışmanı olmak için üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmalısınız. Özellikle İşletme, İktisat, Matematik Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği gibi bölümleri bitiren kişiler bu meslekte daha başarılı olurlar. Uzmanlığınızı kanıtlayacak bir yüksek lisans diploması almanız veya sertifika çalışmaları yapmanız ise rakipleriniz arasından sıyrılıp öne çıkmanıza yardımcı olabilir. Bu alanda ne denli uzmanlaşırsınız,  bağımsız bir danışman olarak çalışma hatta kendi firmanızı kurma ihtimaliniz o denli artacaktır.


41) Web Geliştirici

en çok para kazandıran meslekler web geliştirici

Web geliştiricileri, bugünkü anlamdaki internetin yaratıcılarıdır. Onlar web sitesi kurup web sayfalarını tasarlayarak interneti dünyasının nimetlerinden yararlanmamıza yardımcı olurlar. Web geliştiricileri web sitelerinin görünümünden daha da önemlisi teknik işleyişten sorumlu olurlar (özellikle de bünyelerinde web tasarımcısı barındıran bir ekipte çalışıyorlarsa). Geliştiriciler, en yaygın programlama dillerini kullanmak konusunda bilgili ve yeniliklere her daim açık olmalıdır. Bir lisans veya yüksek lisans derecesi, sahada aktif olarak çalışabilmeniz için yeterlidir, ancak sertifikalar alıp yaşam boyu öğrenme aktiviteleri ile atölye çalışmalarına katılmanız güncelliğinizi korumanız açısından önemlidir.


42) Teknik Yazar

en iyi meslekler teknik yazar

Teknik yazarlar, kurulum/kullanım kılavuzları, talimatlar, yönergeler, raporlar, iş evrakları vb. gerekli ancak ilgi çekici olmaktan uzak metinleri yazmaktan sorumludur. İyi bir teknik yazar, herhangi bir konu, ürün veya süreç hakkında yazabilmesini sağlayacak araştırma becerisi ile teknik altyapıya sahip olmalıdır; işe başladıklarında bilmeseler dahi iş bittiğinde en az bir uzman kadar bilgi sahibi olabilirler. Teknik yazar olmak için, üniversite diplomasına sahip olmanız, teknolojiden haberdar olmanız ve mükemmele yakın bir yazma becerisine sahip olmanız gerekir. Ancak, deneyimden ve kusursuz bir çalışma portföyü kariyer fırsatlarını önünüze sermeye yetecektir.


43) Satış Müdürü

en çok para kazandıran meslekler satış müdürü

İyi bir satış elemanı bulmak zordur, ancak iyi bir satış müdürüne ulaşmak neredeyse imkansızdır. Öyle ki en iyi satış elemanı olma becerisine sahip olsa da bir satış ekibine liderlik edecek kişilerarası ve yönetimsel becerilerden yoksun pek çok insan vardır. İyi bir satış müdürü, ekibinin en iyi yanlarını açığa çıkarmayı bilir, doğru insanları bulup işe alır ve onları çok daha yüksek hedeflere ulaşma konusunda motive eder. Çoğu yönetim pozisyonu, başvuruda en az bir lisans derecesi bekler, satış müdürü olmada temel unsursa deneyimdir.


44) Sonografi Uzmanı

en çok para kazandıran meslekler sonografi uzmanı

Tıpkı radyoaktif tıp teknisyenleri gibi sonografi uzmanları da basit bir ön lisans derecesi (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü) ile çalışabileceğiniz ücreti dolgun işlerdendir. Sonografi uzmanları, iç organları ve dokuları görüntülemek için yüksek frekanslı ses kullanan sonogram ve ultrason makinelerini çalıştırırlar. Hamile kadınlarla, kardiyovasküler birimlerde, spor hekimliği veya fizik tedavi kliniklerinde ya da sonografinin kullanıldığı diğer ortamlarda çalışabilirler.


45) ​​Siyaset Bilimci

en çok para kazandıran meslekler siyaset bilimci

Bugünlerde herkes siyaset bilimci gibi davransa da – ya da en azından ne hakkında konuştuğunu gerçekten bilip bilmediğini düşünmeksizin siyasi konularda ahkam kesmeye kalksa da- gerçek siyaset bilimciler, siyasi süreci inceleyen ve araştıran bir yüksek lisans veya doktora programından mezun olduklarından, ortalama bir internet takipçisinden çok daha bilgili ve donanımlıdır.  Siyaset bilimciler politika, eğilimler, oy şemaları vb. siyasi konuları inceler ve genellikle hükümet bünyesinde olmak üzere eğitim kuruluşlarında veya uzmanlıklarını pratik olarak kullanılabileceği sivil toplum kuruluşları veya danışmanlık şirketlerinde çalışırlar. Bu işi yapmak için üniversitelerin Siyaset Bilimi bölümünde lisans tercihen yüksek lisans derecesi almak gerekir. Bu kişiler siyasi oluşumlara danışmanlık hizmeti sunabilir, gerekli yeterlilikleri karşıladıkları takdirde akademisyen veya kamu çalışanı olabilirler.


46) Diş Hijyenisti

en çok para kazandıran meslekler diş hijyenisti

Diş hijyenistleri, yüksek maaşa ve göreceli de olsa iş güvencesine sahip ön lisans meslek gruplarından bir tanesidir. Aslında, piyasadaki talebini karşılayacak yeterli diş hijyenisti yoktur – ve bu mesleğin önümüzdeki on yıl içinde %20 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Diş hijyenistleri, diş hekimlerinin uzmanlığına (veya maaşına) sahip olamasalar da, işin zor kısmını ve hastalarla etkileşimin çoğunu üstlenirler. Bu nedenle, bu işin insanlarla direkt iletişim içinde olmaktan hoşlanan kişilere çok daha uygun olacağı söylenebilir. Diş hijyenisti olmak için bir ön lisans derecesine ihtiyaç duyabilir veya bu alanda düzenlenen eğitimlere katılarak sertifika edinebilirsiniz.


47) Maliyet Tahmincisi

en çok para kazandıran meslekler maliyet tahmincisi

Maliyet tahmincilerinin çok özel bir işi vardır ve bu düşündüğünüzden de zor bir meslektir. Bu kişilerin bir projenin ne kadara mal olacağını hesaplamaları gerekir. Maliyet tahmincileri, inşaat, işletme, kamu veya özel sektörde çalışabilirler.  Bir bina inşa etmek veya yeni bir politika uygulamak için gerekenleri belirmek adına zaman, malzeme, insan gücü ve giderlere ilişkin verileri araştırır ve analiz ederler. Bu, derin bir uzmanlığın yanı sıra mühendislik, finans, işletme veya içinde bulundukları sektöre özgü bir disiplin (örneğin inşaat yönetimi) alanında lisans derecesi gerektirir.


48) Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı

en çok para kazandıran meslekler sosyal hizmet uzmanı

Klinik sosyal hizmet uzmanı uyuşturucu bağımlılığı, aile içi şiddet, akıl hastalığı ve daha pek çok şeyle yüzleşmek adına bireyler veya ailelerle birlikte klinik bir ortamda çalışır. Bir klinik sosyal hizmet uzmanı, üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet lisans bölümünden mezun olmalı ve yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır. Psikoterapi eğitimi almaları da şarttır. Ayrıca iki yıl sahada çalışmaları ve akabinde gerçekleştirilecek yazılı sınavı geçmeleri gerekmektedir. Klinik sosyal hizmet uzmanları genellikle hastanelerde veya rehabilitasyon merkezlerinde çalışırlar.


49) Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı

en çok para kazandıran meslekler diyetisyen

Diyetisyenlik ve beslenme uzmanlığı iki farklı meslektir. Diyetisyenler, danışanlarına ayrıntılı diyet listesi verme ve yemek planları hazırlama yetkisine sahipken, beslenme uzmanları (hatta sertifikalı beslenme uzmanları dahi) yalnızca genel beslenme ve diyet tavsiyeleri verebilirler – kimseye ne yemeleri veya ne yememeleri gerektiğini söyleyemezler. Bu nedenle, tüm diyetisyenler aslında birer beslenme uzmanıdır, ancak tüm beslenme uzmanları diyetisyen değildir. Yine de her iki meslek de hızla büyümekte, çokça rağbet görmektedir. Diyetisyen olmak için üniversitelerin dört yıllık Beslenme ve Diyetetik bölümünde lisans eğitimi almak gerekir.


50) Ameliyathane Çalışanları

en çok para kazandıran meslekler ameliyathane çalışanları

Cerrahların en çok para kazandıran mesleklerin başında yer almasının iyi bir nedeni var – ameliyat yapıyorlar. Cerrahlar, anestezistler veya kadın hastalıkları uzmanları vb. ameliyat işi ile uğraşan çalışanlardan her birinin pamuk ipliğine bağlı hayatlarımızı kurtarmadaki rolleri düşünülürse aldıkları ücreti fazlasıyla hak ettikleri söylenebilir. Dahası bu işi üstlenecek denli kalifiye olmak için 6 yıllık tıp eğitiminin yanı sıra ilgili alana ilişkin bir uzmanlık eğitimine de tabi tutulmanız gerekiyor-en az 10-12 yıllık bir eğitim söz konusu. Anlayacağınız, cerrahların da ötesinde yolu ameliyathaneden geçen mesleklerden her biri bugün olduğu gibi önümüzdeki on yılda da binlerce iş fırsatına sahip olacak, yani bu başlık altında işsizlik oranlarının sıfıra yakın olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.


51) Psikiyatrist

en çok para kazandıran meslekler psikiyatrist

Ruh sağlığımızla ilgilenen uzmanlar da tıpkı bizi ameliyat masasına yatırıp kötü huylu tümörlerden kurtaran doktorlar misali yüksek maaşlar alırlar. Psikiyatride ruh sağlığı fiziksel sağlığın bir bileşeni olarak algılanır, psikiyatrist maaşlarının doktorlara eş bir seviyede olması da bundandır. Psikologların aksine psikiyatristler tıp fakültesine gider, yıllar süren ihtisaslarının ardından psikologlardan çok daha zorlu bir iş yükü üstlenir ve onlardan farklı olarak ilaç yazma sorumluluğuna da sahip olurlar. Ayrıca bu alandaki işgücü ihtiyacı kapanamayacak seviyelerdedir.


52) Anestezi Hemşiresi

en çok para kazandıran meslekler anestezi hemşiresi

Anestezi uzmanları gelir düzeyi daha yüksek tıp uzmanlarından olsalar da, anestezi uzmanı hemşirelerin oldukça iyi bir gelir elde ettikleri söylenebilir.  Anestezi hekimlerine benzer şekilde anestezi uygulamalarından ve ameliyat sırasında hastayı takip etmekten sorumlu bu kişiler hastaya anestezi uygulayıp yaşam fonksiyonlarını izlerler – ancak bunu bir tıp doktorunun gözetimi altında yapmaları gerekir. Bu işi yapmak için en az bir yüksek lisans derecesine sahip olunmalı ve CRNA (Sertifikalı Kayıtlı Hemşire Anestezi Uzmanı)  sertifikası alınmalıdır. Anestezi hemşirelerinin genellikle operasyon sonrası bakım da dahil olmak üzere hemşirelere ait görev veya sorumlulukları da yerine getirmesi beklenir.


53) Ağ Mimarı

en çok para kazandıran meslekler ağ mimari uzmanı

Ağ mimarı, bir kurumun bilgisayar ağlarını planlayan ve tasarlayan kişidir. 21. yüzyılda yıldızı en çok parlayan sektörlerin başında iletişim/telekomünikasyon geldiğinden iletişim sektörünün bir parçası olan bilişim ve teknoloji işletmeleri de bir hayli rağbet görmektedir- ağ mimarlığı da söz konusu iletişimi sürdürmenin önemli bir parçası olarak algılanır. Ağ mimarı, bir şirketin intranetinden-kurum içi ağı- tutun da geniş bulut ağlarına kadar veri iletişim ağının tamamının tasarlamasından sorumludur.  Bu, ağır bir sorumluluğun yanı sıra, yıllar boyu sürecek bir ihtisas(çoğu durumda en az bir yüksek lisans derecesi) gerektiren bir iştir; en önemlisi de iş tecrübesine sahip olunması gereklidir.


54) Bilişim Teknolojileri(IT) Müdürü  

en çok para kazandıran meslekler it müdürü

Bilişim teknolojileri müdür veya uzmanları, bir kuruluşun bilgisayar ağlarını çalışır durumda tutan teknisyenler ve analistleri kontrol etme yetki ve sorumluluğunu üstlenen yani kurumların IT departmanından sorumlu kişilerdir. Bu alanda, giriş seviyesinden yöneticiliğe kadar yükselmeniz mümkündür, ancak bilişim alanında eğitim almanız şarttır.  Bu mesleği seçecekseniz, yalnızca teknolojide değil, yönetim becerileri ve teknikleri konusunda da donanımlı olmanız gerekeceğini unutmayın.


55) Eczacı

en çok para kazandıran meslekler eczacı

Eczacılar sağlık sektörünün isimsiz kahramanlarıdır; doktorlar ilaç yazabilir, ancak hastaların ihtiyaç duydukları ilacı doğru doz ve biçimde almalarını sağlayan eczacılardır. Eczacı olmak için üniversitelerin beş yıllık eğitim veren Eczacılık Fakültelerinden lisans derecesiyle mezun olma şartı aranır. Bu, profesyonel bir eczacı olmadan önce okul, staj, çalışma ve uygulama süreçleri için yıllarınızı harcamanız gerekeceği anlamına gelir- işin kendisi düşük stresli olsa da sorumluluk alma becerisi gerektirmektedir, dolayısıyla elde edeceğiniz gelir bu ağır sorumlulukla doğru orantılıdır.


56) Uygulayıcı Hemşire

en çok para kazandıran meslekler uygulayıcı hemşire

Uygulayıcı bir diğer adıyla doçent hemşireler gelişmiş becerileri nedeniyle normal hemşirelere kıyasla hasta bakımını yönetme konusunda daha geniş bir yetkiye sahiptir. Öyle ki bugün uygulayıcı hemşireler doktorların öğrendiği uzmanlık bilgilerinin çoğunu bildiklerinden bir doktorun yapabileceği hemen şeyi yapabilirler. Buna ek olarak, bakım hizmetlerine ilişkin uygulama bilgisi ile deneyime de sahip olurlar. Hatta uygulayıcı hemşirelerin bir doktorun gözetimine ihtiyaçları yoktur. Uygulayıcı hemşire olmak için Hemşirelik alanında bir yüksek lisans derecesine sahip olmalı, bu görevin daha fazla mesai ve daha büyük bir sorumluluk anlamına geleceğini unutmamalısınız. Neyse ki alacağınız maaş yorgunluğunuzu telafi etmeye yetecektir.


İlginizi çekebilir

1- Zengin eden meslekleri incelemek için tıklayınız.

2 – Geleceğin mesleklerini incelemek için tıklayınız.

3 – Dünyanın en ilginç mesleklerini incelemek için tıklayınız.

4 – Dünyanın en iyi mesleklerini incelemek için tıklayınız.

5 – En stresli ve en stressiz meslekleri incelemek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir