Örnek İş Planı Şablonu

İş kurma sürecinde her girişimcinin hazırlaması gerektiği iş planının, işin başarı kazanmasındaki rolü büyüktür. Bu yazımızda yeni iş kurmak isteyen girişimciler için örnek bir iş planı şablonu hazırladık:

 

Stratejik iş planı başlıkları

1 – İdari özet

2 – Geçmiş deneyimler

3 – Kilit personel

4 – Prosedürler

5 – Pazarlama

6 – Faaliyet planı

 

İdari özet

Profesyonel özetin amacı firmayı hızlı ve öz bir şekilde anlatmaktır ( birkaç sayfa da ). Bu bölüm ilkmiş gibi gözükse de gerekli görülürse son kısımda da yazılabilir.

Program özeti stratejik iş planının bütün önemli unsurlarının altını çizmelidir:

 1. İşletmenin hedefleri ( hedef tanımı )
 2. Hizmetleriniz veya ürünleriniz ( ayırt edici özelliklere odaklanarak ) ve aynı zamanda bunların pazar ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı
 3. Pazar potansiyeli tahminleriniz ve rekabetin değerlendirilmesi
 4. Yönetim ekibinin deneyim ve yetenekleri
 5. Ürünlerin nasıl yapılacağı veya hizmetlerin nasıl sunulacağı
 6. Tahmini mali sonuçlar
 7. Gerekli olan nakit miktarı
 8. Öngörülen yatırım getirisi

 

Geçmiş deneyimler

 1. İçinde bulunduğunuz firma veya olmayı planladığınız firma
 2. İşletme geçmişi. Daha önceden kurulduysa işletme sürecinin en göze çarpan özellikleri
 3. Daha önceden birilerinden finansman sağlandı mı? Sağlandıysa kimden?
 4. Firmanın şu anki sahipliği

 

Kilit personel

 • Firmanın yönetim kadrosu nasıl organize oldu ve her ekip üyesinin oynadığı rol ne? Mümkünse organizasyon şeması kullanın.
 • Ekip üyeleri birbirlerini nasıl tamamlıyor? Tanıtım, yönetim, finansman ve üretim becerilerinin toplam miktarını gösterin ve ek olarak geliştirdiğiniz hizmetlerle veya ürünlerle ilgili bilgi verin.

Kilit yöneticiler:

 • Her kilit yöneticiyle ilgili özet bilgi verin
 • Sorumlulukları ve görevleri
 • Meslek hayatları
 • Geçmişteki önemli başarıları
 • Ek’e özgeçmişleri ekleyin. Özgeçmişler resmi kurumlar, bankalar veya diğer işletme sahipleri için etkili referanslardır.
 • Yönetim ekibinin içindeki zayıf yönlerini de ele almanız gerekir. Bazı kritik beceriler eksik mi? Eksiklik varsa bunun üstesinden gelinebilir mi?

Maaşlar ve sahiplik:

Her çalışan nasıl ücretlendirilecek? Maaşla mı, teşvik primi mi yoksa kar üzerinde mi? Ve hepsi kurulaşa ne kadar yatırım yapacak? Hisse sahiplerinin listesini yapın ve her sahibin pay miktarını belirtin.

Prosedürler

Üretimle ilgili bilgileri kapsamalıdır:

 • Lokasyon, kapasite
 • Maliyetlendirme ve kontrol
 • İstihdam ( miktar, sendika vb. )
 • Arz nedenleri
 • Satın alma ( makineler, araçlar veya kalıplar eski mi yeni mi? )
 • Tesisler ve ekipman ( tesisi ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan ekipmanları tanımlayın-  bunların maliyetleri ne kadar? Kiralayacak mısınız yoksa satın mı alacaksınız? )
 • Üretim sürecini veya hizmetlerin nasıl sunulacağını anlatın.
 • Faaliyetler için gerekli olan iş temposunu anlatın. Maliyetleri biliyor musunuz? Ek bir eğitime ihtiyaç var mı? Cevap evetse eğitim masrafları ne kadar olacak? Çalışma temposu için yeterli işgücü var mı?

 

Pazarlama

Pazarlama araştırması stratejik iş planının en önemli kısımlarından biridir çünkü sadece potansiyel talebi belirlemez aynı zamanda hedef kitleyi ve ek olarak beklenen satış seviyelerini, gelecekte pazarda ortaya çıkabilecek fırsatları, ihtiyaç duyulan personel sayısını da belirler. Aslına bakacak olursanız pazarlama stratejisi iyi bir stratejik iş planının ilk aşamasıdır.

Pazarlama planı pazarın nasıl bölümlendirileceğini gösterir ve hizmetlerin veya ürünlerin etkili bir biçimde doğru hedeflere nasıl satılacağını ve ulaştırılacağını anlamanıza yardımcı olur. Pazarlama planı müşterilerin neden sizin firmanızdan ürün veya hizmet alma eğiliminde olacağını gösterir.

Pazarın geçmişi:

Tarihsel gelişme ve büyümeyle ilgi bilgi verin. Geçmiş trendlere bakarak gelecekteki fırsatları kolaylıkla önceden görebilirsiniz.

Hedef kitle:

Hedef kitlenizi tanımlayın. Pazarı doğru bir şekilde bölümlendirmeli ve pazara doğru şekilde konsantre olmalısınız. Belirli dilimin aktiflerine odaklanarak ve ayırıcı dilimi biçimlendirerek başarı ve başarısızlık arasındaki farklı anlayın.

Rekabet:

Rekabeti araştırın. Doğrudan ve dolaylı rakipleri, fiyatlandırma tekniklerini,  rekabet avantajlarını vs. belirleyin. Kişisel yeteneklerinizi ve zayıf noktalarınızı göz önünde bulundurarak rakiplerinizinkiyle karşılaştırın ve zayıf noktaları nasıl fırsata dönüştürebileceğinizi gösterin.

Pazar payı:

Pazar payını ve alıcıların hacmini tahmin ederek gelecek üç yıl içinde neler yapabileceğinizi gösterin.

Fiyatlar:

Ürün veya hizmetlerle ilgili fiyatlandırma stratejisini ve sigorta poliçesini anlatın. Fiyat yaklaşımınızla pazar nasıl nüfus edeceğinizi, yaklaşımın rekabet ortamında nasıl sürdürülebilir olacağını ve pazar payını nasıl arttıracağını, nasıl kar ettireceğini gösterin.

Satış planı:

Pazara nerede ve nasıl gireceğinizi, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi nasıl dağıtacağınızı anlatın.

Ağ pazarlama gücünden faydalanacak mısınız? İhtiyacınız olan satıcı sayısı? Maaşlı mı olacaklar komisyonla mı çalışacaklar? İhtiyacınız olan eğitim ve deneyim seviyesi ne? Satıcıları nereden bulacaksınız ve nasıl etkileyeceksiniz?

Ne kadarlık bir satış verimliliği bekliyorsunuz? Sipariş almak için yapılacak satış ziyaretlerinin sayısı ve tipik bir siparişin ne büyüklükte olacağı?

Reklam:

Potansiyel müşterilerinizi ürünlerinizle veya hizmetlerinizle nasıl etkileyeceğinizi anlatın. Ne tür pazarlama etkinlikleri kullanacaksınız? Halkla ilişkiler, satış teşvikleri, sektör etkinlikleri, pazarlama literatürü, medya vb.

Reklam masraflarının toplam masraflar içindeki yeri ne olacak?

Faaliyet planı:

Faaliyet planı üç ve beş yıl arasındaki finansal alacakları ve tahminleri kapsamalıdır:

 • Operasyonun son üç yıl içindeki finansal alacakları
 • Gelecek yılın aylık gelir tahminleri
 • Gelecek üç yılın tahmini bilanço tablosu ve gelir beyanı

Kar-zarar analizleri:

Tahminler konusunda size yardımcı olacak bir bilgisayar yazılımı alın.

Tahminleriniz pazar beklentilerinizle ilişkili olmalıdır. Tahminleri planlarken olasılıkları belirleyin. Finansal analizleriniz olası yatırımcılardan veya banka kuruluşlarından ne kadar para talep edeceğinizi tanımlamalıdır. Finansal tahmin planlaması muhasebe ve finans şartlarını kapsamalıdır. Ekibinizde bu işleri halledecek kimse yoksa dışarıdan yardım alın.

İhtiyaç duyulan para:

Bu plan ne kadar paraya ihtiyacınızın olduğunu, ne zaman ihtiyacınızın olacağını ve bu parayı nasıl kullanacağınızı göstermelidir. Cevaplandıracağınız sorular aşağıdakiler gibi olmalıdır:

 • Şu anda ne kadar nakde ihtiyacınız var?
 • Gelecek 3-5 yıl arası ne kadara ihtiyacınız olacak?
 • Başlangıç fonundan nasıl faydalanacaksınız?
 • Bu finansman için önerilen finansal yapı ne?
 • Koşullar ne olacak?
 • Başkan yardımcılığı için uygun musunuz?

 

Ekler

 • Pazarlama çalışmaları
 • Patent bilgileri
 • Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin fotoğrafları veya taslakları
 • Kilit yöneticilerin özgeçmişleri

 

Planın düzenlenmesi

Planınızı düzenlemeniz planı okuyanların işini kolaylaştırır. Okuyucuların çoğu talepleriyle alakalı bölümleri seçecektir. Planınız da mutlaka içindekiler listesi olmalıdır. Aynı zamanda ana bölümleri göstermek için sekmeler kullanabilirsiniz.

 

Tarafsız görüşler

Stratejik iş planınızı tamamladıktan sonra iş planını bankalara veya olası yatımcılara göndermeden önce başkalarının değerlendirmesine sunun. İşletme danışmanları, diğer girişimciler, muhasebe ve işletme uzmanlarınız ve aynı zamanda avukatlarınız size yapıcı yorumlar yapacak kişilerdir.

 

Final değerlendirmeleri

İş planınız özel ve hassas bilgiler içermelidir. Bu nedenle planın düzenlemesini çok dikkatli yapmalısınız.

“İş planı nasıl hazırlanır” diyenlere iş planı hazırlama tekniklerini ve iş planı örneklerini araştırmaya devam edeceğiz.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir