En Önemli Liderlik 10 Yeteneği

İster bir ofis yöneticisi ister bir proje lideri olsun, liderlik konumundaki kişilerin çalışanlar ya da ekip üyeleri ile olumlu bir etkileşimde bulunmalarına yardımcı olacak bir takım kilit becerilere ihtiyaçları vardır. Yöneticilik ve liderlik yeteneklerini edinmenin başarıya giden yolun olmazsa olmazı sayıldığı bugünlerde, lider adaylarını güçlü birer lidere dönüştürecek en önemli 10 yeteneği listeledik.

Listemizin yöneticilik koltuğuna oturmayı çoktan başarmış kişiler için de son derece faydalı olacağına inanıyoruz.

 

Kilit Liderlik Becerileri:

1.İletişim

Bir lider olarak, çalışanlarınıza şirket hedeflerinden kişiye özel görevlere kadar her şeyi açık ve net bir şekilde açıklayabilmeniz gerekir. Liderler, telefon, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla iletişimin yanı sıra; birebir iletişim, departman veya personel grup toplantıları da dahil olmak üzere tüm iletişim biçimlerini iyi yönetmelidir.

İletişimin kurabilmenin temelinde iyi bir dinleyici olmak vardır . Bu nedenle, liderler kendi aralarında da personel ve ekip üyeleri ile de, açık kapı politikası izleyerek ya da çalışanlarla düzenli konuşmalar yapmak suretiyle sürekliliği olan bir iletişim akışı oluşturmalıdır. Çalışanlara ilişkin problemleri masaya yaratabilmek için her daim hazır bulunmaları da bir başka önemli gerekliliktir. İletişim temalı diğer beceriler şunlardır:

Aktif dinleme

Hitabet yeteneği

İş temalı hikaye anlatımı

Açıklık

Özetleme

İş yazışmaları yapabilme

Düzenleme ve kurgu becerisi

Açıklama yapma

İfade becerisi

Grup iletişimini sağlama

Sözsüz iletişim

Sunum

Topluluk önünde konuşma

Beden dili okuma

Anlam kargaşasını en aza indirme

Etkili sözlü iletişim

Yazılı iletişim

Mutlaka okuyun: Büyük Liderlerin 10 İletişim Sırrı

 

2.Motivasyon

Liderlerin çalışanlarını şirketi bir adim ileri götürme konusunda teşvik etmeleri gerekiyor; anlayacağınız çalışanlarınıza makul yükseklikte bir maaş ödemek her zaman yeterli olmuyor. (her ne kadar önemli olsa da). Üstelik motive etmenin farklı pek çok yolu var; çalışanlarınızın öz saygılarını arttırmak için onları fark etme ya da ödüllendirme yoluna gidebilir, şirketinize sağlayacakları faydayı arttırmak adına her birine yeni sorumluluklar vermeyi deneyebilirsiniz.

Liderler, çalışanlarının ya da ekip üyelerinin üretkenliğini ve işlerine olan bağlılıklarını hangi motivasyon yöntemi ile teşvik etmeleri gerektiğini çok iyi bilmelidir. Hangi yöntemin maksimum etkiyi yaratacağını seçmek liderin sorumluluğundadır. Motivasyon sağlamaya ilişkin beceriler şunlardır:

Çalışan özerkliği sağlama

Çalışanların görüşüne başvurma

Personelin ilgi alanlarını değerlendirme

İnandırıcı olma

Rehberlik edebilme

Çalışan problemlerine duyarlılık

İkna kabiliyeti

Üretkenliği ve rekabeti teşvik edecek bir iş ortamı sağlama

Ödül verme

Çalışanları iyi tanıma

Etkili hedefler belirleme

Takım kurma

Çalışanları takdir edebilme

Çalışan farklılıklarını anlayabilme

Mutlaka okuyun: Çalışanları Motive Etmenin 10 Bilimsel Yolu

 

3.Yetkilendirme

Birden fazla görev üstlenmeye çalışan liderler, hiçbir işi halledememe riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu tarz liderler görev dağılımı yapmanın zayıflık işareti olduğuna inansalar da gerçek tam tersidir.

Bu nedenle, çalışanlarınızın becerilerini iyi tanımlamalı ve üstün oldukları alanları gözetecek bir görev dağılımı yapmalısınız. Görevlerinizi çalışanlarınıza devrederek sizin için önemli diğer görevlere odaklanabilirsiniz. Sizi iyi bir yetki dağıtıcısı yapacak belli başlı beceriler şunlardır:

Çalışanlardan geri bildirim alma

Kaynak dağılımı yapabilme

Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilme

Beklentileri tanımlama

Çalışan performansını değerlendirme

Ölçülebilir sonuçları belirlemesi

Düzgün bir görev dağılımı yapabilme

Görev önceliklendirme

Beklentileri ayarlama

Takım çalışması

Zaman yönetimi

Hizmet içi eğitim

Çalışanlara güvenme

Mutlaka okuyun: İyi bir lider olmanın sırrı: Görev dağılımı yapabilmek

 

4.Olumluluk

Olumlu bir tutum sergilemek iş hayatında uzun bir yol kat etmenizi sağlayabilir. İşler planlandığı gibi gitmediğinde gülüp geçebilmeyi bilmelisiniz; bu tarz bir tutum yoğun ve stresli dönemlerde dahi mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Çalışanların tatil planları hakkında sorular sormak gibi basit görünen davranışlar dahi olumlu bir atmosfer yaratacak, çalışanlarınızın moralini yükseltecektir. Çalışanlar olumlu bir ortamda çalıştıklarını ne kadar çok hissederse, orada bulunma istekleri o denli artar hatta gerektiğinde uzun saatler boyu çalışmaya dahi istekli olurlar.

İş yerinde olumlu bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacak bazı beceriler şunlardır:

Duyarlılık

Çatışma yönetimi

Uyum ortamı yaratma

Politik olma

Teşvik edicilik

Empati

Dostane bir tavır sergileme

Başkalarına yardım etme

Mizah

Sosyal(kişiler arası) zekaya sahip olma

Olumlu pekiştirme

Saygı

Sosyal olma

5.Güvenilirlik

Çalışanlar yönetici veya liderlerine sorun ve endişelerini aktarmak üzere geldikleri zaman kendilerini rahat hissetmelidirler. Bu noktada içtenliğinizi göstermeniz son derece önemlidir – çalışanlar yalnızca saygı duydukları liderlere güvenirler.

Açık ve dürüst olmakla çalışanlarınızı da aynı türden bir dürüstlüğü teşvik etmiş olursunuz. Buyurun bir lider olarak çalışanlarınıza güven aşılamanıza yardımcı olacak bazı beceri ve niteliklere bir göz atın:

Özür dileme

Mesuliyet alabilme

İş ahlakı

Gizlilik

İnsaflı davranabilme

Çalışanlara yönelik tutum ve davranışlarda tutarlılık

İtibar

Duygusal zeka

Empati

Dürüstlük

Bütünlük

Ahlaki pusulaya yani vicdana sahip olma

Güvenilirlik

Saygılı olma

Doğru olanı savunma

Düşünceli olma

6.Yaratıcılık

Bir lider olarak, netlikten uzak konu veya sorunlara ilişkin nihai kararı verebilme becerisine sahip olmalısınız. Bu nedenle at gözlüklerini atıp daha geniş bir perspektifle bakabilmeyi öğrenmeniz şart.

Geleneksel olmayan çözüm yollarını denemek veya problemleri çok daha sıra dışı yöntemlerle çözmeye çalışmak, hiçbir şekilde çözülemeyen bir sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Çalışanların çoğu, her daim güvenli yolu seçmeyen, yani risk alabilen bir liderden etkilenir ve ondan ilham alırlar. Gelelim yaratıcı düşünme ile ilgili becerilere:

Analitik düşünebilme

Bilişsel esneklik

Kavramsallaştırma

Eleştirel düşünce

Merak

Farklı kültürlere kucak açmak

Öngörü

Düşünce kalıplarını tanıyabilme

Yaratıcılık

Yenilikçi olma

Başkalarının fikirlerini dinleme

Soyut bağlantılar kurma

Gözlem

Açık fikirlilik

Problem çözme

Sağduyuya sahip olma

Sentez yapma

İleriyi görebilme

 

7.Geri bildirim

Liderler ekip üyelerine performansları hakkında yararlı bilgiler sunma fırsatını kaçırmamaya özen göstermelidir. Tabi bunu yaparken çalışanlara tavsiyede bulunup yardım etmek ile yaptıkları her işi kılı kırk yararak incelemek arasında ince bir çizgi bulunduğunu da unutmamak gerek. Çalışanlara işleri konusunda kendilerini nasıl geliştireceklerini veya kendi kararlarını nasıl alacaklarını öğretirseniz, görev dağılımınızı güvenle yapabilirsiniz.

Çalışanlar net ve içten bir biçimde geri bildirimde bulunabilen liderlere karşı daha saygılı olma eğilimindedir. Bu tarz bir geri bildirimde bulunabilmek için gerekli bazı beceriler şunlardır:

Geri bildirim almaya açık olma

Çalışanların güvenini kazanma

Net olabilme

Beklentileri net bir biçimde ortaya koyma

Rehberlik edebilme

İş takibi yapabilme

Sık sık geri bildirimde bulunma

Çalışanları dinleme

Danışmanlık/koçluk yapabilme

Olumlu pekiştirme

Belirli bir konuya ilişkin tavsiyede bulunma

Saygılı olma

 

8.Sorumluluk

Bir lider ekibinin başarısından olduğu kadar başarısızlığından da sorumludur. Bu nedenle, işler ters gittiğinde hatanızı kabul etmeye hazır olmalısınız.

Çalışanlarınız liderlerinin her daim suçlayıcı bir tavır içinde olduğunu hissederlerse size olan saygılarını yitireceklerdir. Hataları da yaşanan aksilikleri de kabullenin ve bunları düzeltebilmek için nokta atışı çözümler tasarlayın. Liderlerin sorumluluklarını aktarmalarına yardımcı olacağını düşündüğümüz bazı beceri ve nitelikler şunlar:

Hataları kabul etme

Müşteri geri bildirimlerine açık olma

En iyi çözümleri değerlendirme

Öngörüde bulunabilme

Geçmiş hatalardan ders çıkarma

Çalışanlardan ve yöneticilerden geri bildirim alma

Proje planlama

Düşüncelerini etkili bir biçimde yansıtabilme

Sorun çözme

Şeffaflık

Sorun giderme

 

9.İşine bağlılık

Liderlerin, üstlendikleri işleri takip etmeleri de önemlidir. Bir görevi tamamlamak için gerektiğinde fazla mesai yapabilecek kadar işinize bağlı ve çalışmaya hevesli olmalısınız. Bu sayede çalışanlarınıza örnek olabilmeniz de mümkün.

Benzer şekilde, personelinize halledecekleri bir iş karşılığında ofis partisi yapmaya dair bir ödül vaat ettiyseniz, bu sözü tutmanız gerekir. Bir lider, kendisi işine ve sözüne bağlı bir tutum sergilemediği sürece çalışanlarının işlerini veya görevlerini layıkıyla yerine getirmelerini beklememelidir. İş yerinde bağlılık sürecine ilişkin bazı beceriler şunlardır:

Geri bildirimden yararlanma

Şirket hedeflerine bağlılık

Kararlılık

Profesyonel gelişime kucak açma

İş takibi yapma

Verilen sözleri tutma

Tutku

Azim

Önceliklendirme

Profesyonellik

Takım oyuncusu olma

İş ahlakı

 

10.Esneklik

İş söz konusu olduğunda aksilikler ve son dakika değişikliklerine her daim hazır olmak gerekir. Bu nedenle, liderlerin önlerine çıkabilecek her türlü engeli kabul etmeleri ve esnek olmaları şart. Emin olun, çalışanlarınız yaşanan her türlü aksiliği normal karşılamanızı ve problemleri yaratıcı bir biçimde çözme yeteneğinizi takdir edeceklerdir.

Ayrıca, liderler öneri veya geri bildirime açık olmalıdır. Çalışanlarınız ofis ortamının herhangi bir yanından memnun değilse, onları endişelendiren konuları dinleyin ve gerekli değişiklikleri yapmaya açık olun. Çalışanlarınız, liderlerinin yapıcı geri bildirimleri kabul etme yeteneğini de takdir edeceklerdir.

Esneklikle ilgili beceriler şunları içerir:

Yeni beceriler kazanabilme

Karşılaşılan  yeni sorunlara çözüm bulabilme

Adaptasyon

Doğaçlama

Müzakerede bulunma

Geri bildirime açık olma

Bireylerin güçlü ve zayıf yanlarının farkında olma

Çalışanların her birini birer birey olarak görme

Mutlaka okuyun: Liderler, Değişimlere Karşı Nasıl Dayanıklı Olabilir?

Avatar

Yazar : Deniz

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir