Çalışanlarınızı Tanımanın Önemi ve Yöntemleri

Herhangi bir şirkette şirketin amaçlarına ve hedeflerine ulaşabilmesi için tüm gücü ile mücadele eden kişilere o şirketin çalışanları denmektedir. Bir çalışan işe alınmadan önce ise sahip oldukları yetkinliklerine, ilgi alanlarına ve geçiş deneyimlerine göre değerlendirilmektedir. İşe girdikten sonra da ortaya koydukları yoğun çalışma, emek, bilgi ve uzmanlık karşılığında maaş almaya hak kazanmaktadır. Bu noktada, şirketin başarılı ya da başarısız olma durumu büyük oranda çalışanlarına bağlıdır. Diğer bir deyişle, çalışanlar şirketin hayatta kalabilmesinin en önemli yollarından biridir.

Yönetim çalışanlarını çok iyi tanımalıdır. Bu nedenle siz de çalışanlarınızı ve şirketten beklentilerini çok iyi şekilde anlamalısınız. Şöyle düşünün, gününün büyük bir kısmını iş yerinde geçiren birini nasıl yok sayabilirsiniz ki? Buna rağmen, ne yazık ki günümüzde altında çalışan insanların isimlerini dahi bilmeyen yöneticiler bulunmaktadır. Bu tür organizasyonlar her zaman çalışan tatminsizliği, yüksek işten ayrılma oranları ve çalışma ekip üyeleri arasında çatışma ile yüz yüze kalmaya mahkumdur ve uzun vadede de bunun etkilerini geri dönülmez şekilde hissedeceklerdir. Örneğin, kendinizi düşünün. Biri sizi yanlış isimle çağırdığında ya da size “Hey, hanımefendi//beyefendi?” ya da “Bakar mısın?” şeklinde seslendiğinde kendinizi ne kadar kötü hissedebileceğinizi hayal edin.

Mutlaka okuyun: İnsanlara İsimleri İle Hitap Etmenin Gücü

Bir yönetici olarak, her bir çalışanınız için kimi temel bilgilere hakim olmanız gerekmektedir. Evet, dolaylı ya da dolaylı olmayan yollardan size raporlama yapan kişilerin isimlerini, uzmanlıklarını, yetkinlikleri ve hatta geçmiş deneyimlerini hatırlamak durumundasınız.

Yönetimler vaktinin ve enerjisinin büyük bir kısmını hedef müşterilerini tanıyabilmek için harcamaktadır, peki neden organizasyonun kendisi için bu kadar önemli olan çalışanları da tanımak için aynı şekilde kaynak ayırmasın? İş yerinde göz ardı edildiğini hisseden çalışanlar genellikle şirketin başarısına katkı sağlama isteği duymazlar. Bu nedenle, çalışanlarınız beklentilerini, ilgi seviyelerini ve günlük operasyonları yaparken karşı karşıya kaldıkları problemlerini dinleyip anlayabilmek amacıyla onlarla düzenli şekilde iletişim kuracak zamanı ayırmanız kritik öneme sahiptir. Diğer bir deyişle yöneticiler için ekip çalışanları ile bağ kurmak olmazsa olmazlar arasındadır. Bu kapsamda, bir yönetici olarak tüm ekip çalışanlarınızın iletişim numaralarına sahip olmanız gerekir.

Onlara doğum günlerinde ya da işe giriş yıl dönümlerinde güzel dileklerinizi mutlaka iletmelisiniz ki, kendilerini özel hissedebilsinler. Unutmayın, çalışanlarınızı yakından tanımak sadece ekip çalışanları ile olan ilişkinizi güçlendirmek ile kalmayacak, aynı zamanda onlar için bir önemli bir motivasyon kaynağı da oluşturacaksınız. Çalışanlarınıza onları önemsediğinizi ve değerli olduklarını hissettirin. Onlar için nelerin önemli olduğunu belirleyin, örneğin 5 yıl sonra kendilerini nerede görmek istediklerini anlamaya çalışın, böylelikle onların hangi alanlarda en büyük değeri yaratabileceklerini öğrenebilirsiniz.

Çalışanları tanıyor olmak yöneticilerin sadece başarılı çalışan ekiplerine sahip olmasını sağlamaz, aynı zamanda çalışanların performansları üzerinde olumlu bir etki de yaratır. Yönetici olarak, çalışanlarınızın günlük faaliyetlerinde onlara asistanlık desteği vermeli, hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için onlara yardım etmelisiniz. Aynı zamanda, ekip çalışanlarınızın tüm iş yükümlülüklerini ve ana sorumluluk alanlarını doğru şekilde biliyor olmalısınız.

Ek olarak, çalışanlarınızı yeteri şekilde tanıyorsanız onların üzerinde kontrol sahibi de olabilirsiniz. Şöyle düşünün, ekip üyelerinin iş sorumluluklarını bilmiyorsanız onlarda size saygı duymalarını ve en önemlisi de size güvenmelerini nasıl bekleyebilirsiniz ki? Bu nedenle, şirket içerisinde herhangi bir problemlerinin olup olmadığını anlamaya çalışın. Sizin yardımınızı ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya çalışın. Aynı zamanda, yönetici olarak çalışanlarınızdan her zaman yüksek performans bekliyorsanız, öncelikle ortaya koydukları emeği görebilmeli ve bunun için onları açık şekile kutlayabilmelisiniz. Çalışanlarınızı tanıyor olmanız onlara iş yerinde fark edildiklerini hissettirecektir. Bu noktada da, bu kişiler organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyacak ve gösterebilecekleri performansın en iyisini göstermeye çalışacaklardır.

 

Çalışanlarınızı Tanımanın Önemi

Çalışanlarınızı tanımak yapabileceklerinin en iyisini yapmaları noktasında motivasyon duymalarını sağlamada önemli bir role sahiptir. Çünkü çalışanları yakından tanımak yöneticilerin, çalışan beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlayabilmelerinde büyük fayda sağlar.

Yöneticiler, çalışanlarının işleri ile ilgili mutlu olup olmadıklarını biliyor olmalıdır. Sizin de bir yönetici olarak çalışanlarınızın dışlanmış hissetmelerinin önüne geçmeniz oldukça önemlidir. Şunu unutmayın ki, böyle hissettikleri durumda ortaya çıkardıkları değer de aynı ölçüde zarar görecektir. Şirketin kendilerine ihtiyaç duyduğunu hissedemedikleri durumda, haklı olarak yapmaları gereken işi de ciddiye almayacaklardır. Böyle bir durumda da, çalışanlar ofise sadece maaşlarını almak için geliyor olacak ve yaptıkları iş onlar için bir yüke dönüşecektir.

Kendinizi hiç aile üyeleriniz, arkadaşlarınız ve akrabalarınız hakkında olumsuz şeyler söylerken hayal edebiliyor musunuz? Büyük ihtimalle, cevabınız hayır olacaktır. Peki öyleyse neden sürekli yöneticilerimizi eleştiriyoruz? Ofise giderken neden eve giderken hissettiğimiz mutluluğu hissetmiyoruz? Kendinize bu soruyu hiç sordunuz mu?

Yöneticilerin çalışanların ortaya koydukları performans için takdir edilmeye ihtiyaç duyduğunu anlamaları oldukça önemlidir. Siz de yönetici olarak çalışanlarınıza kendilerini özel hissettirin. Şunu unutmayın; yöneticilerin çalışanların ortaya koydukları emeği takdir etmediği durumda bazı problemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü kuşkusuz bir yönetici olarak odanızda oturmak ve ekip çalışanlarınıza talimatlar vermek için maaş almıyorsunuz.

Daha önce de bahsedildiği şekilde günümüz bazı şirketlerinde bazı yöneticiler ne yazık ki hala ekip çalışanlarının isimlerini dahi bilmemektedir. Bu yüzden böyle bir yönetici olmak istemiyorsanız çalışanlarınızla düzenli olarak zaman geçirin, yaptıkları işleri beraberce değerlendirin ve onlara geri bildirimlerde bulunun. Çünkü yönetici olarak ekip çalışanlarınıza rehberlik etmek ve önceden belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde hedeflerini gerçekleştirebilmek için onlara yardım etmek asli sorumluluklarınızdan biridir.

Kimlerin gerçek anlamda şirkete katma değer sağladığını ve kimlerin sadece iş olsun diye ofise geldiğini biliyor olmanız oldukça önemlidir. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp başarılı bir performans sergileyen çalışanlarınızı takdir edin. Uygun şekilde bu kişileri ödüllendirin. Böylelikle, çalışanlarınız performanslarının karşılığını alabildiklerini hissedecek, böylesi bir şirkette çalıştıkları için mutlu olacak ve gurur duyacaklardır.

Öte yandan, çalışanlarınızı tanımak sağlıklı bir şirket kültürünü de beraberinde getirecektir. Aynı zamanda, çalışanlar da birbirini tanıdığında çalışanlar arası çatışmalar da en aza indirgenecektir. Ne yazık ki, anlaşmazlıklar ve yanlış anlaşılmalar iş yerindeki ortama hasar vermekte ve çalışanların stres seviyesini yükseltmektedir. Çalışanlar hayal kırıklığı yaşamakta ve böylesi koşullar altında başarılı sonuçların ortaya çıkması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, çalışanlarınızın başka departmanlardaki kişiler ile olan kişisel ilişkilerini desteklemeye çalışın. Hem zaten, iş yerinde güçlü arkadaşlıkların olmasının nasıl bir zararı olabilir ki?

Elbette herkes bazı şeylerin kişisel olduğunu ve açığa çıkarılmaması gerektiğini bilecek kadar olgundur. Bu kapsamda, ekip yöneticileri de çalışanların ailesi ve yakınları gibi konular hakkında bilgileri edinirken kişisel alanlarına çok fazla müdahale etmemeye de mutlaka özen göstermelidir. Örneğin, çalışanlarınıza onların için çok fazla kişisel sayılabilecek şeyler sormayın. Bu koşullar sağlanabildiğinde, çalışanlar kendilerini mutlu hissedecek, eve gelirkenki mutluluk ile işe gelecek, şirketi başarıya taşıyabilmek için sürekli çaba gösterecek ve karşı karşıya kaldıkları zorluklar karşısında gülümseyemeye devam edeceklerdir. Siz de çalışanlarınızın şirket için sorumluluk hissedebilmelerini sağlamak için elinizden geleni yapın. Onları sorumluluğunu aldıkları işleri ve projeleri sahiplenmeleri, dikkate almaları ve gereken özeni samimi şekilde göstermeleri için teşvik edin.

Mutlaka okuyun: İş Hayatında Stresi Azaltmanın Yolları

Unutmayın; çalışanlarınızı anlamak ve tanımak daha iyi sonuçlar ve daha yüksek bir üretkenlik seviyesini de beraberinde getirir. Yöneticilerin çalışanları, çalışanların yöneticileri daha iyi tanıdığı bir yerde hali hazırda yaşanan problem daha az yaşanmaya ve iş yeri ortamı daha çalışılabilir bir yere dönüşmeye başlayacaktır.

 

Çalışanlarınızı Tanımanın Yolları

Çalışanların yöneticileri tarafından şirket için değerli ve gerekli olduklarını hissettirilmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Ortaya kodukları emeği takdir etmediğiniz durumda, en iyi maaş skalaları ve yan haklar bile yeri geldiğinde çalışanlarınızın bağlılığını kazanmak için yeterli olmayabilir.

Çalışanlarınızın yetkinliklerini, uzmanlıklarını, sahip oldukları kapasiteyi, kariyer hedeflerini ve büyüme planlarını yakından biliyor olmanız gerekmektedir. Diğer bir deyişle, çalışanlarınızı nelerin motive ettiğini, nelerin mutsuz ettiğini bilmek oldukça önemlidir.

Bu noktada, ekip çalışanlarını tanımak noktasında izlenebilecek yolların üzerinden geçmek faydalı olacaktır.

 

1- İş yerinde sağlıklı iletişim ortamını destekleyin.

Organizasyonundaki yerinden ve unvanından bağımsız olarak her çalışanın kendi düşünceleri özgürce ifade edebilmesi gerekmektedir. Çalışanlarınızın birbiri ile etkileşim kurmasını, yenilikçi fikirleri kadar yaşamakta oldukları ve çözüldükleri durumda şirkete elle tutulur olumlu sonuçlar sağlayabilecek problemlerle de ilgili kendilerini ifade edebilmelerini kolaylaştırın. Bunun için ise yönetici olarak ekip çalışanlarınız ile iletişim kurmanız, iş yerinde rahat ve önemli hissetmelerini sağlamanız gerekmektedir.

Çalışanlar ile etkileşim kurmak aynı zamanda, herhangi bir çalışanınız hakkında aranızda mesafe olduğu durumda belki de hiç bilemeyeceğiniz önemli bir şeyi biliyor olmanızı sağlayacaktır. Fakat çalışanlarınız ile konuşmazsanız, problemleri ile ilgili size gelmeleri mümkün olmayacak en sonunda da yaptıkları işe dair ilgilerini kaybedeceklerdir. Bu noktada, çalışanlarınızı düzenli olarak fikirleri konusunda beyin fırtınası yapabilecekleri, kendileri için önemli konuları tartışabilecekleri şekilde bir araya getirmeyi deneyebilirsiniz.

Mutlaka okuyun: Çalışanlarla Nasıl Konuşulur?

Mutlaka okuyun: İş Yerinde Sağlıklı Fikir Alışverişi Nasıl Yapılır?

 

2- Her zaman belli bir çalışanı öne çıkarmak diğer çalışanların kendilerini dışarıda bırakılmış ve önemsiz hissetmelerine sebep olabilir.

Çalışma ortamı sırf tanıdığınız ya da arkadaşınız olduğu için birine diğerlerine göre daha yakın davranmak için uygun bir yer değildir. Yöneticiler herkese aynı mesafede olmalıdır. Sizin de yönetici olarak çalışanlarınız ile iletişim kurmanız gerekmektedir. Onlarla öğle yemeği yiyebilir, beraberce piknik organizasyonu yapabilir ya da parti organize edebilirsiniz. Bu tür etkinlikler sadece aynı ekipteki kişileri değil aynı zamanda farklı birimlerdeki çalışanları da birbirine yaklaştıracaktır.

Takımınızın yanında durun ve sizin asistanlığınıza her ihtiyaç duyduklarında onlara destek olun. Arada sırada bizzat çalışma masalarına kadar gidip o günü ya da haftayı ne şekilde planladıklarına dair sohbet edin. Şu soruların cevapları üzerinden onlarla konuşabilirsiniz: Hedefledikleri şeyleri yapabilmenin yolları nelerdir? Sizden ne tür bir destek bekliyorlar? Kişisel hayatlarında yolunda gitmeyen şeyler var mı?

Mutlaka okuyun: İyi Bir Dinleyici Nasıl Olunur?

Mutlaka okuyun: İş Hayatında Kıskançlık: Nedenleri ve Baş Etme Yolları

 

3- Yöneticiler ve takım liderleri yeni yeteneklerin kazanımı için sadece insan kaynakları profesyonellerine bel bağlamamalıdır.

Ekibe katılacak yeni kişiye son teklif verilmeden önce bu kişi ile mutlaka tanışmaya gayret etmelisiniz. En iyi çalışanlarınızdan birinden yeni gelen kişiye iş sorumluluklarını aktarmasını istemeyin. Çünkü unutmayın yönetici olarak takımın yüzü sizsiniz. Yeni ekip üyesi ile mutlaka birebir görüştüğünüzden, ekip ile tanıştıranın siz olduğunuzdan emin olmalısınız. Yeni gelen kişinin ekipte ve sonuç olarak şirkette fark yaratabilmesinin yollarını düşünün.

Çalışanların her zaman destek ve rehberliğe ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacı gülümseyerek karşılayın. Doğum günü gibi özel günlerinde onlara iyi dileklerinizi mutlaka iletin. İletişim numaralarını kaydedin, hatta özel günleri için telefonunuza hatırlatıcılar kurabilirsiniz. Şunu unutmayın ki, yöneticiden gelen bir mesaj çalışanın o gününü özel kılmaya tek başına yetebilecek kadar güçlü bir etkiye sahiptir.

Mutlaka okuyun: Çalışanları Paradan Çok Ne Motive Eder?

 

4- Yaptıkları işleri düzenli olarak gözden geçirin ve geri bildirimde bulunun.

Böylelikle çalışanlarınızın yaptığı işler ile ilgili her zaman güncel bilgiye sahip ve ihtiyaç duydukları rehberliği hızlı şekilde onlara sunabiliyor olacaksınız. Bunu yaparken şunu gözden kaçırmamanız gerekmektedir: Bir çalışanı daha iyi anlamak için tek sınır yapılan işler değildir, bazen daha da ötesine bakabilmek gerekmektedir.

Mutlaka okuyun: Etkili Geri Bildirimler Vermek

Merve Tulum

Yazar : Merve Tulum

ODTÜ " Endüstri Mühendisliği " bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. İş hayatına hızlı bir giriş yapıp inovasyon sorumlusu, sistem ve iş analisti gibi birçok pozisyonda görev aldı. Fibabanka, Yemeksepeti ve Yapı Kredi çalışmış olduğu şirketlerden sadece birkaçı. Sizler için iş hayatında edindiği tecrübeleri sizlere aktarıyor.

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir