Başarılı İnsanların Ortak Özellikleri

Warren Buffet yatırım ve uzun süreli işler kurmak konusunda çok başarılıdır. Bill Gates bugün bilgisayar kullanma şeklimizi etkileyen bir yazılım imparatorluğu kurmuştur. Gandhi, Hindistan’ı İngiliz sömürgesinden kurtarıp bağımsız hale getirmiştir.

Başarı birçok yol ve biçimde gelir. Ancak başarılı insanların birçok ortak özelliği bulunmaktadır.

Hedeflerinizi gerçekleştirmek ve başarıya doymak için hedeflerini gerçekleştiren başarılı kişileri örnek alabilirsiniz. Bu kişilerle ne kadar çok ortak noktanız olursa, başarılı olma şansınız o derece yüksek demektir.

“Düşünceler hedeflere götürür. Hedefler eylem gerektirir. Eylemler alışkanlık oluşturur. Alışkanlıklar karakteri belirler. Karakter de kaderimizi tayin eder.”

-Tyron Edwards

Hepimiz hayata sıradan insanlar olarak başlarız ve çoğumuz o şekilde kalırız. Aşağıdaki özelliklere sahip çok küçük bir azınlık ise olağanüstü başarılara imza atar. (sıralama önemsizdir.)

 

1. Belirli Hedef, Vizyon ve Amaç

Başarılı insanlar hayatlarında netlik ararlar. Ne istediklerini bilirler ve hayallerinin pelinden giderler. Muğlak arzular ve inanışlar, belirsiz sonuçlar doğurur. Hedefi net olan kişiler hedeflerine sadık kalırlar ve bu uğurda çaba harcayıp hayallerini gerçekleştirmeye çalışırlar.

 

2. Uzmanlık ve Mükemmelliyet

Başarılı insanlar, ne için çabalıyorlarsa o alanda en iyi olmaya çalışırlar. Küçük ve önemsiz bir iş yoktur. Başarılı insanlar mükemmeli arar. Ustalaşmaya önem verirler ve paranın ikincil olduğunu bilirler.

 

3. Odaklanmak

Başarılı insanlar nasıl konsantre olacaklarını iyi bilirler. Yapamayacakları şeylerin farkındadırlar ve başarmak istedikleri hedef için en iyi sonucu verecek şeylere odaklanırlar. Aynı anda çok iş yapmaya inanmazlar ve yapılacaklar listesindeki her şeyi bitirmenin en hızlı yolunun bir zaman diliminde tek bir işle meşgul olmak olduğunu bilirler.

 

4. İyimserlik ve Azim

Başarılı insanlar gerçekçi bir iyimserliğe sahiptirler. Gerçekçidirler çünkü amaçları uğruna çalışırlar. İyimserdirler çünkü sonuç ne olursa olsun, başarıya ulaşacaklarına kesin şekilde inanırlar. Yürüyemeye çalışan küçük bir çocuk gibi, önce eylem, sonra da kazanılan tecrübelerle eylemin düzeltilmesi onlar için esastır. Bu pozitif yaklaşım onların azimli ve dirençli olmalarını sağlar.

 

5. Esneklik

Sıradan insanların azimlilik konusundaki yanlış fikirlerinden biri de her türlü şart altında yoldan şaşmamaktır. Bu yol amaca hizmet eden bir yolsa doğru bir düşüncedir bu. Ancak çıkılan yol bazen yanlış yere götürebilir. Başarılı insanların çoğu, başta düşündükleri şeyden farklı alanlara kaymıştır. (Steve Jobs bilgisayarlarla başladı. Sonra animasyon işine girdi. Ve sonra tekrar iPod ile geri döndü.) Bu normaldir çünkü dünyamız hızla değişiyor. Ve bu insanlar başladıkları günden daha çok şey biliyorlar bugün. Başarılı insanlar yaptıkları şeyin yöntemi değişiyorsa, başka bir yola sapmakta hiçbir sakınca görmezler.

 

6. Zamanı Verimli Kullanmak

Başarılı insanlar birçok şeyi yaptıkları için başarılıdır. Bu da 24 saati en verimli biçimde kullanmakla olur. Şahane insanlar zamana değer verirler, zaman ve başarı arasındaki ilişkiyi görürler. Treni asla kaçırmazlar ve istasyona zamanında varırlar. Başlama ve bitirme programına son derece sadık kalırlar.

 

7. İyi İletişim Becerileri

İletişim becerileri kuvvetli insanlar hayatta her zaman başarılı olurlar. İyi iletişim kuran insanlar bir kişiyle aynı lisanı konuşmanın her zaman birbirini anlamak manasına gelmediğini bilirler. Bu nedenle söylediklerinde net olurlar ve istediklerini elde etmek için iletişim biçimini değiştirmeye yatkın olurlar. İyi ahbaplıklar kurmak konusunda ustadırlar ve sözcükleri seçerken son derece hassastırlar.

 

8. Cesaret

Bir şeye cesaret etmeden bir mükafatı elde edemezsiniz. Ancak belli bir mükafatı elde etmek için kaçımız gerçekten bir şeylere cesaret edebiliyoruz? Çok az kişi bunu yapıyor, ancak sonunda da başarıya ulaşıyorlar. Başarılı insanlar, başlamaya cesaret eden ve başladıkları için bitiren insanlardır. Yalnızca başlamak değil, tüm benliklerini o işe adarlar. Gemileri yakmaktan korkmazlar.

 

9. Paylaşımcılık

Başarılı insanlar paylaşmayı bilen insanlardır. “Verdiğin şeyin kalitesinden eminsen, her zaman verdiğinden daha çoğunu alırsın” düşüncesini şiar edinirler. Zig Ziglar’ın şu sözünü prensip edinmişlerdir: “Diğer insanlar istedikleri şeylere ulaşmaları konusunda yeterince yardım ederseniz hayatta istediğiniz her şeyi elde edersiniz.” Bu tavsiyeyi ilk kez duyuyorsanız üstünde biraz düşünmelisiniz. Verilebilecek şey sadece para değildir. Zaman, bilgi, ortam gibi şeyler de buna dahildir. İnsanlara yeni kapılar açmanın yollarını arayın.

 

10. Yüksek Özsaygı

Olağanüstü insanlar başarıyı hakettiklerine inanırlar ve kafalarındaki düşüncelerin hepsini gerçekleştirebileceklerini bilirler. Ayrıca hata yapabileceklerinin farkındadırlar ve hata yapmak onlar için dünyanın sonu değildir. Kendilerine dair pozitif düşüncelerini korumak için düşük özsaygı belirtilerini detaylı olarak incelerler.

 

11. Eylem Odaklı Olmak

Büyük konuşan ancak hiçbir şey başaramamış insanları hepimiz tanırız. Tüm zamanını düşünerek geçiren insanlar hiçbir şey başaramaz. Başarılı insanlar yapan kişilerdir, konuşan kişiler değildir. Harekete geçmek için şartların olgunlaşmasını beklemezler. Harekete geçerler, tecrübe edenirler ve bir sonraki hamleyi bu tecrübe ışığında daha doğru şekillerde yaparlar. “Belki, şayet” gibi kelimeleri çok kullananlar pek bir şey başaramaz.

 

12. Kendinden Emin Olmak

Başarılı insanların özelliklerinden biri de kendinden emin olmalarıdır. Kendinden emin olmak hedeflerinize ulaşmanızı sağlar. Kendine güvenmenin en iyi yolu geçmiş başarıları hatırlamak, eleştirileri kişisel olarak algılamamak ve bir şeyi ilk kez yaparken sürecin her zaman çok zorlu olacağını akıldan çıkarmamaktır. Başarı, kendine güvenin ve kabiliyetin birleşiminden oluşur.

 

13. Çok Okumak

Hepsi olmasa bile çoğu başarılı insan okumayı sever. Başarılı bir insan gibi düşünmek ve hareket etmek istiyorsanız, okumak günlük hayatınızın bir parçası olmalı.  Tutkulu olduğunuz alanda sizi uzmanlaştırabilecek ve kendinizle ilgili inançlarınızı sorgulamanızı sağlayacak kitaplar okuyabilirsiniz.

 

14. Sezgilerine Güvenmek

Başarılı kişiler, kararlarını belki nasıl veya niye aldıklarını mantık çerçevesinde açıklayamayabilirler ancak yaptıkları şeyin doğru olduğunu bilirler. Bilinçaltlarından gelen emirlerin doğru şeyler söylediğine inanırlar. Bu da sonucu önceden zihinlerinde canlandırmalarına yarar. Bilinçaltından faydalanmayı öğrenmek sezgileri kuvvetlendirmek için şahane bir yöntemdir.

 

15. Merak Etmek ve İhtimalleri Gözetmek

İki kişi koşu yarışı yapıyor ve önlerine yüksek bir duvar çıkıyor. Biri duvarın çok yüksek olduğunu görüyor ve yarıştan çekiliyor. Diğer duvarı aşmanın yollarını düşünmeye başlıyor: ” Duvarı delebilir miyim? Duvarın altındaki toprağı kazıp sürünerek geçebilir miyim? ” Hangi ihtimali uygulamaya dönüştürürse dönüştürsün, bu kişi bir karar verip uygular ve sonucunda tecrübe kazanır. Başarılı kişiler meraklı insanlardır, herkesten ve her olaydan bir şeyler öğrenebileceklerini bilirler. Başka insanlardaki iyi özellikleri benimseyip kötü alışkanlardan kaçınmaya çalışırlar.

 

16. Kendini Olduğu Gibi Kabullenmek

Başarılı kişiler başkaları gibi olmaya çalışmazlar. Bu özellik de onların yaratıcılıklarını göstermelerine ve kimliklerinden korkmamalarına neden olur. Kendini kabul etmenin en iyi yolu başkalarını kabul ve takdir etmektir. İnsanları yargılıyorsanız, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmiyorsunuz demektir. En kötü inkar biçimi kendini inkar etmektir.

 

17. Büyük Hayaller

Büyük hayalleri olmamasına rağmen büyük işler başarmış kimsenin biyografisine denk gelmedim şimdiye dek. Sir Richard Branson, Walt Disney, Sam Walton gibi isimlerin hepsi büyük hayallere sahipti ve bu hayallerin büyük bir bölümünü gerçekleştirdiler. Başarılı olmalarının altında yatan sebep buydu. Büyük hayaller kurup bunun peşinden gitmekten korkmadılar. Birinin başarılı olup olmayacağını merak ediyorsanız o kişiye hayallerini sorun.Büyük hayalleri yoksa çok başarılı olamayacak demektir.

 

18. Çok Yönlü ve Dengeli Yaşamak

Gerçekten başarılı insanlar hayatlarının her alanında bu başarıyı yakalamak isterler. Sağlık yaşarlar, finansal anlamda bağımsız olurlar, iyi insan ilişkileri vardır, hobileri vardır ve mesleki hedeflerini gerçekleştirirler. Gerçek potansiyeli yakalamak için bir alanı diğerleri için feda etmenin sonuç vermeyeceğini bilirler.

 

19. Sağlam Bir Çevre

Başarılı insanlar insan ilişkilerinin, hedefleri gerçekleştirme konusunda son derece önemli olduğunu bilirler. Sağlam bir çevre edinmenin, insanlara bir şey beklentisi içinde olmadan iyilik yapmak olduğunun bilincindedirler. Sürekli alıp hiç vermeyen kişiler sağlam bir çevre geliştirme konusunda oldukça başarısızdırlar.

 

20. Heves

Birinin olağanüstü bir kişi olduğunun en belirgin göstergelerinden biri hayatları ve hayalleri hakkında çok heyecanlı ve hevesli olmalarıdır. Sabahları heyecanlı uyanırlar çünkü o gün, bu kişilerin hayallerini gerçekleştirmek konusunda bir adım daha ilerleyecekleri bir gündür. Hevesli ve heyecanlı insanlar genelde lider olurlar, çünkü diğer insanlar bu heves ve heyecanı yaşamak için bu kişiyi takip ederler.

 

21. Hataları Kabul Edebilmek

Başarılı olmanın imkansız olduğu 2 hal vardır: Başkalarını suçlamak ve bahane üretmek. Bu iki şeyi yaparsanız sorumluluğunuzu ve gücünüzü kaybedersiniz. Yanlış bir şey yapıp başkalarını suçlar ve bahaneler üretirseniz, bu konuda aciz olduğunuzu ve suya yön vermek yerine dalgaya kapılmış olduğunuzu söylemiş olursunuz bir bakıma. Şahane insanlar hata yaptıklarında bunu kabul ederler ve hatanın telafisi için uğraşırlar. Günah keçisi aramakla vakit kaybetmezler.

 

22. Birlik ve Beraberlik Anlayışı

Başarılı insanlar mutluluk ve başarıyı sınırlı bir kaynak olarak görmezler. Kendi mutluluk ve başarılarının başkalarının başarısızlığı ve mutsuzluğu ile olabileceğini düşünmezler. Herkese yetecek kadar kaynak olduğunu bilirler ve esas olan şeyin rekabet değil, değer yaratmak olduğunun bilincindedirler. Bu düşünce yapısı, başkalarının da güçlenmesine yardım etmek için kişiyi cesaretlendirir.

 

23. İyi Bir Karakter

Kahramanlar zafer kazanan kişilerdir. Bildiğiniz tüm kahramanları düşünün. Hepsi dürüst hareket ediyor, değil mi? Başkalarına karşı oldukça cömert, kendilerine karşı ise alçakgönüllü oldukları söylenebilir, değil mi? Herkes onlara saygı göstermiyor mu? Gerçek hayatta zafer kazanan bir kahraman olmak da bundan farklı değildir.

 

24. İyi Bir Arkadaş Çevresi

Hayat hakkındaki gözlem ve tecrübelerim arttıkça şunu öğrendim ki bir insanı en iyi tanıma yöntemlerinden biri o kişinin sahip olduğu arkadaşları. Tanıdığınız bir kişiyi ve o kişinin zaman geçirdiği arkadaşlarını gözlemleyebilirsiniz. Bu kişinin maaşının beraber zaman geçirdiği insanların maaşları ortalamasına eşit olduğunu da görebilirsiniz.

Bu genelde böyledir, çünkü aynı düşünce yapısındaki kişiler daha iyi anlaşırlar ve birlikte olurlar. Bir gruptaki kişiler yılda toplam 100.000 lira kazanıyorsa ve gruptakilerden biri aslında yılda 800.000 lira kazanabileceklerini söylese, bu kişiler bunun çok saçma bir düşünce olduğunu düşünür. Ancak gruptakiler yılda gerçekten 800.000 lira kazanıyorsa, bu gruptan yılda 100.000 lira kazanan kişi kendisini muhtemelen sorgular ve para kazanma konusunda neden diğerlerinden geri kaldığını düşünür.

Bu size ne ifade ediyor?

Çevrenizi yaşamak istediğiniz hayatı yaşayan kişilerle donatın ve onların alışkanlıklarına sahip olun.

 

25. İyi Bir Dinleyici Olmak

Herkes iyi bir dinleyici olmak ister, ancak kaç kişi bunu başarabilir ki… Dinlemeyi bilen kişiler, insanların ihtiyaçlarını öğrenirler ve bu ihtiyaçları karşılamak için çalışmaya yoğunlaşırlar. İyi bir konuşmacı olmanın en hızlı yolu karşıdaki insanı iyi dinlemek ve sorular sormaktır.

 

26. İrade

Başarılı kişiler çok nadir kendilerini kaybederler. Panik olmazlar ve cinnet geçirmezler. Duygularını kontrol etmeyi öğrenmişlerdir. Bilinçli ya da bilinçsiz kendilerini çıkmaza sokmazlar. Başka insanları ve olayları değiştiremeyeceklerini bilirler. Ancak insanlara ve olaylara olan tepkilerini nasıl değiştirmeleri gerektiğini bilirler. Başarılı insanların bir diğer güçlü irade belirtisi ise yapılması gereken işleri -bu iş hakkında ne düşünürse düşünsünler- yapmalarıdır.

 

27. Hazırlıklı Olmak

Olağanüstü insanlar her zaman hazırlıklıdır. Sadece B değil, ayrıca C, D, E, F planları da vardır. Zihinsel olarak prova yaparlar ve ihtimalleri canlı bir şekilde görselleştirirler. Bu sayede beklenmedik bir durum olduğunda, ne yapmak gerektiği ile ilgili olarak bu provaları hatırlarlar.

 

28. Kendine Yetebilmek

Başarılı kişiler harekete geçmek için başkalarından izin ve emir almazlar. Başka insanların onları yavaşlatmasına müsaade etmezler. Kendilerine ve başkalarının yardımından bağımsız olarak hayallerini gerçekleştirebileceklerine inanırlar. Bu tür bir karakter özelliği ise başkalarının size yardım etmek istemeleri gibi ilginç bir durum oluşturur.

 

29. Enerji Yönetimi

Enerji kontrolünün önemini iyi kavramış kişilerdir. Enerji yönetimindeki en önemli prensiplerden biri dinlenmenin çalışmak kadar önemli olduğudur. Başarılı insanlar, yorgunluğun sonuca yansıyacağını, bunun da mükemmel sonuçlara ulaşmayı engelleyeceğini bilirler. Enerjinizi kontrol etmek için en iyi yöntemlerden biri başarıya giden yolda uyumayı ve dinlenmeyi unutmamaktır.

 

Peki siz nerede duruyorsunuz?

Umarım bu özelliklerin birçoğu siz de zaten vardır veya bu özelliklerden eksik olanları edinmek için bir dürtü yaratabilmişizdir. Birkaç tanesini geliştirebilmeyi deneyin. Görüşleriniz ve hareketleriniz bu başarılı kişilerinkiyle örtüştüğü zaman, ne kadar başarılı olabileceğinize şaşıracaksınız.

Durmuş BAYRAM

Yazar : Durmuş BAYRAM

Bilkent Üniversitesi "İletişim ve Tasarım" bölümünden mezun olduktan sonra DW Türkçe gibi birçok saygın kurumda online gazetecilik ve video üreticiliği yaptı. Sizler için iş fikirleri ve para kazanma yollarıyla ilgili araştırmalar yapıp rehber niteliğinde içerikler hazırlıyor.

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir