Ekip Yönetimi Nedir? Nasıl Olmalıdır?

Bir işin veya projenin başarısındaki en etkili unsur konu üzerinde çalışan ekiptir – iyi örgütlenememiş, işine odaklanamamış ya da hedefinden çoktan sapmış bir ekiple hiçbir işin/ projenin başarılı olma ihtimali yoktur.

Sağlam bir ekibe sahip olmayan işletmelerde son teslim tarihleri ​​kaçırılır, öncelikler göz ardı edilir, dahası örgütlenme ve iletişim becerileri de oldukça zayıftır. Bu yetersiz ekip çalışmasının nihayetinde ise işletmenin profesyonel itibarı ağır bir darbe alır ve müşteri havuzu gün geçtikçe daralır.

Tüm bunlara maruz kalmamak içinse işletmeniz için en uygun ekip yönetimi sistemini benimsemeniz ve ekibinizin iş akışı ile verimliliğini artırmanız gerekir. Yazımızda başarılı bir ekip yönetimi sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin kilit bilgilere yer vereceğiz.

Konu başlıklarımızı ise şunlar oluşturacak:

 • Ekip Yönetimi Nedir?
 • Ekip Yönetimi Niçin Önemlidir?
 • Yönetim Ekipleri Ne İş Yapar?
 • Farklı Ekip Yönetim Tarzları ve Olası Etkileri Nelerdir?
 • Etkin Bir Ekip Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
 • Temel Yönetim/Liderlik Becerileri Nelerdir?

 

Ekip Yönetimi Nedir?

Ekip yönetimi, bir grup insanın çalışmalarını planlı şekilde yürütmesini sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirme yeteneğini ifade eder.

Ekip yönetimi, bir kişi veya kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir ve özü itibariyle aşağıda listeleyeceklerimiz de dahil olmak üzere pek çok işletme ya da yönetim faaliyetini kapsar:

 • Ekip çalışmasını kolaylaştıran faaliyetler
 • Ekip önceliklerini belirleme
 • Bu önceliklerin yerine getirildiğinden emin olma
 • Hedef belirleme
 • Etkili iletişim becerileri
 • Performans değerlendirmeleri

 

Ekip Yönetimi Niçin Önemlidir?

Ekip yönetiminin bir işletme için önemini şu dört kritik madde ile özetlemek mümkündür.

 1. Başarılı ve etkin ekiplerin oluşturulmasını sağlar.
 2. Çalışan verimliliğini artırır.
 3. Öğrenme ve kendini geliştirme sürecini destekler/teşvik eder.
 4. Çalışan memnuniyetini artırır.

 

1) Başarılı ve etkin ekiplerin oluşturulmasını sağlar.

Yetenek oyun kazandırır, ancak ekip çalışması ve zeka şampiyonluğa götürür. – Michael Jordan

Ekip çalışmasının önemini vurgulamak kolay iş değildir. Ancak ekip yönetimine yönelik faaliyetler işinin ehli ekiplerin bir araya getirilmesini kolaylaştıracak, dolayısıyla da işletme verimliliğini artıracaktır.

Çünkü ekip yönetimi kişinin kendisine en uygun işi yapmasını sağlar – yani deneyim, eğitim ve beceri setlerinin görev gereksinimleri ile uyumlu olması amaçlanır ve görevler nitelik bakımından göreve en uygun kişi/kişiler ile eşleştirilir.

Herkesin uzmanı olduğu işi yapması ise çalışanların çok daha mutlu olacağı ve birbirleriyle işbirliği yapma konusunda daha büyük bir istek duyacakları anlamına gelir. Bu durum sağlam bir ekip çalışmasını beraberinde getirecektir.

 

2) Çalışan verimliliğini artırır.

 “Yalnız başına yapabileceklerimiz sınırlıdır; birlikte olduğumuzdaysa pek çok şeyi başarabiliriz.”

“El elden, akıl akıldan üstündür” sözünü boş yere söylememişler, iki kişi bir kişiye kıyasla çok daha etkili düşünür, hatta çok daha yüksek bir performans gösterir. Yani, birlikte çok daha kaliteli sonuçlara ulaşma olasılıkları yüksektir.

Ekip yönetimi ve buna bağlı tüm görev dağılımlarında yegane amaç doğru insanları yeni fikirler üretmeleri ya da sorunlara etkili çözümler bulmaları adına doğru görev tanımları ile eşleştirmek olmalıdır.

Tüm bunlar iş hacminin artması ve az zamanda çok iş yapılması anlamına gelecektir-bu da verimlilikte ciddi bir artışa sebep olur.

Mutlaka okuyun: Çalışan Verimliliğini Artırmanın Yolları

 

3) Öğrenme ve kendini geliştirme sürecini destekler/teşvik eder.

“Bana anlatırsanız unuturum. Beni eğitirseniz hatırlarım. Beni dahil ederseniz öğrenirim.”– Benjamin Franklin

Sürekli yeni şeyler öğrenen bir ekibin üyeleri kendilerini aynı süreklilikte geliştirirler. Zaten ekip yönetimi de ekibi oluşturan her bir üyenin bireysel öğrenme, büyüme ve gelişme sürecini desteklemektedir.

Bunun nedeni, sağlam bir ekip yönetimi sisteminin çalışan eğitimini-konferanslar, beyin fırtınaları, tartışmalar veya çalışanları zenginleştireceğine inanılan sürekli bilgi akışını- teşvik etmesidir. Bu sayede ekiplerin bilgi ve deneyimi her geçen gün artırmaları amaçlanır.

Mutlaka okuyun: Çalışanlarınızı Neden ve Nasıl Eğitmelisiniz?

 

4) Çalışan memnuniyetini artırır.

“Büyük düşün, ama küçük zevklerin tadını çıkarmayı da asla ihmal etme.”

Etkili bir ekip yönetimi, bir grup bireyin “ekip” olarak etkin bir biçimde çalışmasını sağlamanın en iyi ve en uygun yolunu bulmakla ilgili bir süreçtir.

Bu süreç aynı zamanda ekip oluşturma faaliyetlerini, belirli zaman aralıklarıyla yapılacak performans değerlendirmelerini ve şeffaf ya da destekleyici bir çalışma ortamı yaratabilmeyi de kapsar.

Bu sayede, bir ekip bünyesinde çalışan her bireyin iş yerinde çok daha mutlu olması sağlanmış olur. Dahası çalışan performanslarında da belirgin bir artış görülür.

Mutlaka okuyun: Çalışan Memnuniyeti Nasıl Sağlanır?

 

Yönetim Ekipleri Ne İş Yapar?

Ekip yönetiminin tanımına ve önemine değindik. Yazımızın bu bölümünde ise ekip yönetiminin daha büyük ölçekteki işleyişinden yani yönetim ekibinin görev ve sorumluluklarından bahsedeceğiz.

Yönetim ekibi, aynı işletmenin farklı alanlarına ilişkin bir grup yöneticiyi ifade eder  ve bu grup yeni gelişmeleri paylaşmak, üstlerine raporlar vermek ve şirketi genel anlamda etkileyecek kararları almak adına düzenli olarak toplanır.

5 tür yönetim ekibi mevcuttur:

1)Personel yönetim ekipleri – Münferit bölümleri yönetirler. Her biri kendi becerileri, yetenekleri ve deneyimleri konusunda uzman olup yürüttükleri departmana bağlı olarak çalışırlar.

2)Hat yönetimi ekipleri – Belirli departmanları yönetirler, özellikle de işletmelerin ürün yaratma, sunma ve satışa yönelik bölümleri ile ilgilenirler(Bu, genellikle fiziksel ürün üretimi yapan işletmelerin kullandığı bir ekip sistemdir.)

3)Kurullar – Genel yönetim ve işleyişten sorumludurlar ve sorumlu oldukları konular hakkında ortak karara varmak adına sıklıkla bir araya gelirler.

4)Konseyler – Genellikle işletme bünyesindeki faaliyetleri koordine etmek ve işleyişe yönelik tavsiye veya bilgi akışı( girdiler) sağlamaktan sorumlu olurlar. Ayrıca, sorumlu oldukları konular hakkında ortak kararlar almak adına belirli aralıklarla toplanırlar.

5)Yönetici ekipleri – Bu ekipler bir işletmenin en üst yönetim grubunu oluşturan çalışanlardan oluşur ve şirket geneline ilişkin kararları almaktan sorumludurlar.

Bir yönetim ekibini başarılı kılan unsurlar ise şunlardır:

 • İşletme veya kuruluş hedeflerini net bir biçimde tanımlayabilmek
 • Arzu edilen hedeflere ulaşmak için odaklanılması gereken öncelikli faaliyetlere ilişkin temel bir kavrayış geliştirmek
 • Bilinçli kararlar alma konusunda kılavuzluk edecek önemli bilgilere erişebilmek
 • Ekiplerin hedefe ulaşma süreçlerini kolaylaştıracak etkin bir işbirliği sağlamak
 • Ekip olarak hedeflenene ulaşmak adına önemli bilgileri  doğru şekilde işleyebilmek
 • Alınan kararların somut birer eyleme dönüşmesini sağlayacak bir işleyiş süreci yaratabilmek

Saydıklarımız işletme yönetiminin teorik kısmını oluşturur. Uygulama yani pratik ise her daim çok daha büyük bir önem arz eder.

Tüm bunların yanı sıra, her yönetim ekibinin veya münferit yöneticinin ekip, proje veya görevleri yönetme konusunda kendisine has bir yöntem geliştirmiş olabileceği de unutulmamalıdır. Bu da bizi bir sonraki konu başlığımıza yani ekip yönetim tarzlarında ne tür farklılıklar olduğu gerçeğine götürüyor.

 

Farklı Ekip Yönetimi Tarzları ve Olası Etkileri Nelerdir?

Uygulanabilir 9 ana ekip yönetim tarzı mevcuttur:

 • Mentorluk/Koçluk
 • Laissez-Faire/Serbest Yönetim Anlayışı
 • Demokratik
 • Vizyoner
 • Dönüşümsel
 • Etkileşimsel
 • Hizmetkar
 • Otokrat
 • Tempo/Hız Belirleyici

Her bir yöntemin kendi içinde olumlu veya olumsuz yönlere sahip olsa da bazı yönetim tarzlarının diğerlerinden çok daha verimli olduğunu söylemek mümkündür.

 

1)Mentorluk/Koçluk

“Kariyer sağlam bir merdiven değil, çocuklara göre yapılmış bir tırmanma oyuncağıdır. ” – Sheryl Sandberg

Bu türden bir ekip yönetim sistemi çalışanların uzun vadeli mesleki gelişimini sürdürmeye odaklanmıştır.

Facebook şirketinin operasyon sorumlusu Sherly Sandberg bu anlayışta bir yönetime örnek gösterilebilecek en ünlü isimdir.

Koçluk anlayışına sahip ekip yöneticileri bildiklerini başkalarına da aktarmayı, sonrasında ise şöyle bir durup öğretilerinin çalışan gelişimi ile sonuçlanmasını izlemeyi severler. Kısa vadeli problemleri ya da başarısızlıkları görmezden gelir, çünkü çalışanların hatalarından ders çıkarmalarını ve kendilerini zaman içinde geliştirmelerini beklerler.

Peki, bu tarz yöneticilerin motivasyon kaynağı nedir? Yöneticiler, çalışanlarını ödüllerin ve güvenin birleşimi bir sistemle – promosyonlar ve daha fazla sorumluluk verme şeklinde uygulamalar ile – motive ederler.

Artıları:

 • Olumlu bir çalışma atmosferi yaratırlar.
 • Çalışanlar kendilerinden beklenenin ne olduğunu bilirler.
 • Çalışanlar becerilerini gün geçtikçe artırır ve kendilerini geliştirirler.

Eksileri:

 • İstenen verimlilik düzeyine ulaşmak bir miktar zaman alabilir.
 • Mentorluk/koçluk anlayışı kimi çalışanlar için işlevsel olmayabilir.
 • Her durum kendine has bir mentorluk hizmeti gerektirebilir.

Bu yöntemin etkinliğini-genel anlamda- 5 üzerinden 5 puan olarak değerlendirebiliriz.

 

2) Laissez-Faire (Serbest Yönetim Anlayışı/Bırakınız Yapsınlar Zihniyeti)

“Öz yönetim konusunda çuvalladığımız tek an açgözlülük uğruna sevdiğimiz bir şeyi yapmamayı göze aldığımız andır ” – Warren Buffett

Bu ekip yönetimi sisteminde çalışanlara yapmayı düşündükleri her şeyi yapma konusunda mutlak bir özgürlük sunulur. Ekipler kendi kendilerini yönetir, herhangi bir denetim veya müdahale yoktur.

Bu türden bir yönetim anlayışının en somut örneğini ise Berkshire Hathaway’ın kurucusu ünlü yatırımcı Warren Buffett oluşturur.

Laissez-Faire anlayışına sahip ekip yöneticileri, çalışanlarına görevlerini nasıl ele almaları gerektiğine ilişkin tam bir özgürlük sunmayı tercih ederler. Yalnızca herhangi bir sorun olduğu veya ekipleri onlardan gelecek yardımı/yönlendirmeyi bilhassa talep ettikleri vakit konuya dahil olurlar.

Bu yöneticiler, motivasyon kaynağı bulma konusunda da serbestliği savunur ve ekip üyelerinin motivasyon kaynaklarını bizzat bulmasını talep ederler.

Artıları:

 • İnovasyonu/Yenilikçi yaklaşımı ve yaratıcılığı teşvik eder.
 • Çalışanlar tutkuyla bağlı oldukları işe yönelme şansına sahip olur.
 • Çalışanlar doğru çözümü arama sürecinde deneme yanılma yönteminden yararlanabilirler.

Eksileri:

 • Deneme yanılma süreçleri başarısızlıkla sonuçlanabilir, bu da ciddi bir zaman kaybı anlamına gelir.
 • Yoğun bir rehberlik hizmetine ihtiyaç duyan deneyimsiz ekipler için uygun değildir.
 • Risklidir, zira yöneticiler iş işten geçinceye kadar herhangi bir projeye/işe/konuya ilişkin problemlerden bihaber olabilir.

Bu yöntemin etkinlik seviyesini 5 üzerinden 3 puan ile derecelendirmek mümkündür.

 

3)Demokratik Ekip Yönetimi

“Sesini duyamadığım herkesin fikrini almaya odaklanırım. Bu kişiler bir fikre sahip olduğunda onları dinler, diğerlerinden bu konuda da görüş bildirmelerini talep ederim. ” – Ginni Rometty

Bu türden bir ekip yönetiminde bir işletmedeki herkesin-unvanlarına bakılmaksızın- söz hakkına sahip olması gerektiği fikri esas alınır. En iyi fikir her daim kazanır, bu fikri masaya getiren kim olursa olsun bu gerçek değişmez.

Demokrat tavrıyla ünlü ekip yöneticilerinden biri de IBM şirketi CEO’su Ginni Rometty’dir.

Kendisi çalışanlarına fikirlerini paylaşmaları ve işletmenin büyümesine katkıda bulunmaları konusunda türlü fırsatlar sunmayı seven bir yöneticidir. Tıpkı diğer tüm demokrat ekip yöneticileri gibi…

Bu anlayışa sahip ekip yöneticileri çalışanlarını eşit katılımı hedef alan demokratik bir atmosfer yaratmak suretiyle motive eder.

Artıları:

 • Çalışanlar kendilerini değerli hisseder ve çalışmalarının takdir edileceğini bilirler.
 • İnovasyon ve yaratıcılık teşvik edilir.
 • Çalışanlar sorumluluk ve inisiyatif alma konusunda cesaretlendirilirler.

Eksileri:

 • Yöntemin verimliliğini ölçmek zaman alabilir.
 • Fikirlerinin asla dikkate alınmadığını düşünen çalışanlar yaratacağından çalışanları daha da küstürebilir.
 • Hızlı kararlar almak durumunda olan işletmeler için uygun bir yöntem değildir.

Etkinlik seviyesi ise 5 üzerinden 4 puandır.

 

4)Vizyoner Ekip Yönetimi

“Düşünmek,dünyanın en zor işlerinden biridir. Bu yüzden olsa gerek çok az kişi düşünür.” – Henry Ford

Vizyoner ekip yönetimi tarzında işletmeye uygun bir vizyon tanımlamak ve bu vizyona yönelik genel bir strateji belirlemek esastır. Sonrasında ise çalışanları bu vizyona en uygun şekilde çalışmaları konusunda serbest bırakmak gerekir- ancak, düzenli olarak performans ya da ilerleme kontrolleri yapılır.

Vizyonerliğiyle ün salmış liderlerin en ünlüsü ise Ford Motor Şirketi’nin kurucusu Henry Ford’dur.

Vizyon sahibi ekip yöneticileri, çalışanların işletmenin veya mevcut projenin genel vizyonuna vakıf olunduğundan emin olmak ister, ancak her ayrıntıyı tek tek kontrol etmez, yani mikro yönetici olmaktan kaçınırlar.

Çalışanlara yaptıkları iş üzerinde tam bir özerklik sunmak suretiyle onları motive ederler.

Artıları:

 • Çalışanlar ekipteki her üyeye uyacak hedef ya da çözümler bulmaları konusunda teşvik edilir.
 • Ekip oluşturmak kolaylaşır.
 • İşletme bünyesindeki değişiklikleri uygulamada kullanılacak en mükemmel yöntemlerden bir tanesidir.

Eksileri:

 • Mükemmel vizyonlar her daim mükemmel eylemlere yol açmaz.
 • Hali hazırda yönlendirmeye ihtiyaç duyan taze ekipler için uygun değildir.
 • Düzenli kontroller sırasında gözden kaçırılan kimi ayrıntılar daha sonra ciddi sorunlar olarak karşınıza çıkabilir.

Yönetim tarzının genel etkinlik seviyesi 5 üzerinden 5 olarak değerlendirilebilir.

 

5)Dönüşümsel Ekip Yönetimi

“Lider ile takipçiyi birbirinden ayıran yenilikçiliktir.” – Steve Jobs

Bu ekip yönetiminde verimli bir organizasyon yaratmanın temelinde değişiklik, yenilik/inovasyon ve büyüme olduğu gerçeği vurgulanır.

Bu görüşü savunan en ünlü isim hiç şüphesiz ki Apple şirketi kurucusu Steve Jobs’dır.

Dönüşümsel ekip yöneticileri, yüksek beklentilere sahip olup ekip üyelerine becerilerini artırmaları ve performanslarını geliştirmeleri için ilham vermeyi severler.

Dönüşümsel ekip yöneticileri çalışanlarını sürekli olarak çıtayı yükseltmek suretiyle motive eder –nihayetinde çalışanlar kendilerini yepyeni dönüm noktalarına ulaşmak adına canlarını dişlerine katarak çalışır halde bulurlar.

Artıları:

 • İşletmenizin mevcut durumunu hızlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.
 • Sürekli yenilik peşinde olmak tutkunun fitilini ateşler.
 • Yenilikçi, işine hevesle sarılan ve tutku dolu bir şirket kültürü yaratırsınız.

Eksileri:

 • Büyük resme odaklanmanız şirkete dair tüm ayrıntılara dikkat etmenizi sağlar.
 • Kimi yöneticiler dönüşümsel yönetimi suistimal edebilirler.
 • Tutkuya bu denli odaklanmak işletmenize ilişkin gerçek dışı tahminlerde bulunmanıza yol açabilir.

Yönetim stilinin genel etkinlik seviyesini ise 5 üzerinden 3.5 puan olarak değerlendirebiliriz.

 

6)Etkileşimsel Ekip Yönetimi

“Şirketimiz büyüdükçe kurum içinde kuruma sahip olmak adına durmaksızın çalıştık. Bu süreçte küçük ekiplerin etkili bir şekilde iletişim kurabildiklerini ve bu sürecin onları yavaşlatacak büyük bir yapı tarafından engellenmediğini fark ettik. ” – Bill Gates

Bu türden bir ekip yönetimi ödül-ceza sistemi uygulayarak sonuç elde etmeye ve ekip içinde sınırları net bir biçimde belirlenmiş bir yapı ya da hiyerarşi oluşturmaya odaklanmıştır.

Etkileşimsel liderlerin en ünlüsü Microsoft’un kurucusu Bill Gates’dir.

Etkileşimsel liderler, ekip üyelerinin ulaşması hedeflenen kriter ve gereksinimleri önceden belirlerler – çalışan performansı belirlenen bu kriter ve gereksinimlerin karşılanma oranları baz alınarak değerlendirilir.

Etkileşimsel ekip yöneticileri, çalışanlar iyi iş çıkardıkları vakit harici ödüller (promosyonlar ve para ödülleri yoluyla), vasatın altında bir performans sergileme durumunda ise cezalar vermek suretiyle çalışanlarını motive ederler.

Artıları:

 • Kısa vadeli hedeflere ulaşmak çok daha kolaydır.
 • Tekrarlayan görevlere sahip işletmeler için işlevsel bir yöntemdir.
 • Fazla mesai durumları için idealdir.

Eksileri:

 • Ödüllerin etkisi bir süre sonra azalır.
 • Uzun vadede sürdürebilir çözümler sunmaz.
 • İnovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmez.

Bu ekip yönetim tarzı ise etkinliği bakımından 5 üzerinden 3 puan ile değerlendirilebilir.

 

7)Hizmetkar Liderlik

“Liderlik tutkularla ilgili bir şey değildir. O daha çok ekibinizin arzularını ortaya çıkarmakla ilgili süreci ifade eder ” – Cheryl Bachelder

Bu yönetim tarzında ekibine iyi “hizmet” edecek bir yönetici elzemdir – bahsi geçen bu hizmet ekibinize rehberlik etmeyi, desteklemeyi ve danışmanlık yapmayı kapsar.

En ünlü hizmetkar lider ise Popeyes’in eski CEO’su Cheryl Bachelder’dır.

Hizmetkar liderlikte ekip üyelerini/çalışanları ilk sıraya koymak, görevleri ise ikinci plana atmak esastır. Bu sayede mutlu çalışanlara sahip olur ve çalışan motivasyonunu güçlü tutabilirsiniz- mutlu çalışan aynı zamanda verimli çalışan anlamına gelir.

Artıları:

 • Ekibin istek ve fikirleri üzerinde durulur.
 • Sağlıklı bir ekip kültürü oluşturmaya özen gösterilir.
 • Hatalardan ders çıkarabilmek önemlidir.

Eksileri:

 • Karar verme süreci uzayabilir.
 • Yönetici otoritesini kaybeder.
 • Çalışanların düzgün bir performans göstermesi için resmiyete dökülmüş bir baskı yoktur.

Bu yönetim tarzı etkinlik seviyesi bakımından 5 üzerinden 3 puanı hak eder.

 

8) Otokrat Ekip Yönetimi

“Siz unvanlara takılmaya devam edin. Ben paraya ve güce inanırım. ” – Helen Gurley Brown-Cosmopolitan Dergisi Editörü

Bu yönetim tarzı, ekibe net talimatlar vermeyi ve yaptıkları ya da yapılması gerekenler üzerinde tam bir kontrol sağlamayı gerektirir.

Otokrat ekip yöneticileri karar verme gücünü tamamıyla ellerinde tutmayı sever ve yönettikleri kişilerden tavsiye, fikir veya herhangi bir girdi beklemezler.

Çalışanlardan motivasyon kaynaklarını bizzat bulmaları beklenir..

Artıları:

 • Yönetici kesimin üst düzey bir güce sahip olmasını bekleyen kültürlerde etkilidir.
 • Diğerlerine kıyasla çok daha yoğun bir yönlendirme ve tavsiyeye ihtiyaç duyan deneyimsiz çalışanlar için bilhassa etkili olabilir.
 • Net bir çalışma ortamı sunar ve hiyerarşik yapıyı oluşturur.

Eksileri:

 • Çoğu durumda motivasyon düşürücü etkiye sahip bir ekip yönetimi stili olarak algılanır.
 • Çalışan etkileşimini/katılımını en aza indirir ve işletmelerin büyümesi için kullanılacak yenilikçi fikirlerin doğmasını engeller.
 • Mikro yönetime sevk eder.

Bu nedenle, yöntemin etkinlik derecesini 5 üzerinden 2 puanla sınırlamak mümkündür.

 

9)Tempo/Hız Belirleyici Ekip Yönetimi

“Lider olmanız krallık tacını ele geçirdiğiniz anlamına gelmez, bu daha çok başkalarındaki en iyiyi ortaya çıkarma sorumluluğunun size verildiğini ifade eder.” – Jack Welch

Bu yönetim tarzına göre bir yönetici çalışanın işe ayak uydurma sürecinde atacağı adımları ve bu adımların hızını belirleyen, işe ilişkin tüm bilgi akışını ve rehberliği sağlayan nihai lider konumundadır – çalışanlar sadece yöneticinin adımlarını izlemekle yükümlüdür.

Bu anlayışa sahip en ünlü lider ise General Electric’in eski CEO’su Jack Welch’dir.

Hız belirleyici ekip yöneticileri çalışanları için yüksek standartlar belirler ve ulaşılması güç bir hızda ilerlemelerini talep ederler.

Yüksek standartlar ve meydan okuyucu nitelikteki bu hız, çalışanları ekibin geri kalanına ayak uydurmak için sıkı çalışmak konusunda motive eder.

Artıları:

 • Zorlu durumlar ve kısa vadeli hedeflerle başa çıkmak için harikadır.
 • Yöneticinin hız belirlemeye yönelik bu üstünlüğü başkalarına da aynı şeyi yapmak konusunda örnek olur.
 • Daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyan yeni, deneyimsiz çalışanlar için ideal bir yöntemdir.

Eksileri:

 • Uzun vadede sürdürülebilir değildir.
 • Ekip başarısından ziyade kişisel başarıya atfedilen önem çalışanlar arasında kızgınlığa ve sağlıksız bir rekabet ortamının oluşmasına yol açabilir.
 • Yöneticiler, ekip üyelerini yetkilendirmek suretiyle başarıyla altından kalkabilecekleri pek çok işi kendi başlarına halletmek zorunda kalırlar.

Yönetim tarzının etkinlik derecesi ise 5 üzerinden 3 puan olarak yorumlanabilir.

Peki, farklı ekip yönetim tarzlarını birbirleriyle kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkar?

Genel etkinlik düzeylerine göre bir sıralama yapmaya ne dersiniz?

Koçluk: ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Vizyoner: ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Demokratik: ⭐⭐⭐⭐ 4/5

Dönüşümsel: ⭐⭐⭐⭐ 3.5 / 5

Hizmetkar: ⭐⭐⭐ 3/5

Laissez-Faire: ⭐⭐⭐ 3/5

Etkileşimsel: ⭐⭐⭐ 3/5

Tempo/Hız Belirleyici: ⭐⭐⭐ 3/5

Otokratik: ⭐⭐ 2/5

Sıralamanın alt kısmını oluşturan ekip yönetimi tarzları belirli koşullar altında veya daha küçük dozlarda uygulandığında etkili olabilir, ancak genellikle bir hayli katı bir yönetim anlayışını savunurlar-ya da Laissez-Faire stilinde olduğu gibi aşırı esnek olurlar.

Daha az motivasyonel olup verimli olma yolunda fazlasıyla zaman harcamanıza sebep olurlar.

Görev dağılımı/Yetkilendirme süreci genellikle ekstra iş yükü temellidir ve işleyişe yönelik denetim ile kontroller verimli sonuçlar vermekten uzak bir sıklıkta veya seyreklikte yapılır.

Öte yandan, üst düzey ekip yönetim tarzları çok daha karmaşık veya esnektir, ancak yine de yeterli dozda bir yönetici sorumluluğu içerirler. Burada görev dağılımı esastır ve kontroller aşırı müdahaleci olmaksızın düzenli aralıklarla yapılır.

 

Etkin Bir Ekip Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Ekip yönetim tarzlarından bazıları diğerlerinden daha iyi olabilir – ancak verimli bir ekip yöneticisi olma yolunda üstlenmeniz gereken sorumluluk ve beceriler son derece basit bir biçimde tasarlanmıştır.

Etkin ekip yönetimi, doğru davranış kalıplarını takip ettiğiniz vakit kolayca edinebileceğiniz karmaşık yapılı bir sistemin ürünüdür.

Diyelim ki ekibinizde mevcut projenize ilişkin ilerlemeler hakkında size düzenli olarak rapor vermesi gereken 10 kişi var.

Başarılı bir ekip yöneticisi olarak sizin sorumluluğunuz şu gerçeklerden emin olmaktır:

 • Ekip sorumluluklarının farkındadır.
 • Ekip üyeleri onlara yüklenen bu sorumluluktan memnundur.
 • İş yükü eşit olarak paylaşılır.
 • Görevler, en iyi şekilde yerine getireceklerinden emin olunan yani gerekli beceri, yetenek ve deneyime sahip ekip üyelerine atanır.
 • Ekip üyelerinin fikirleri dikkate alınır.
 • Ekip üyelerini motive etmek adına teşviklerden yararlanılır.
 • Ekip verimliliğini artıracak ekip kaynaştırma etkinlikleri düzenlenir.

Listelediğimiz tüm bu unsurlar etkin bir ekip yönetiminin nihai sonucudur – etkin ve başarılı bir lider olmak istiyorsanız kariyeriniz boyunca şu kilit yönetim becerilerini geliştirmeye odaklanmalısınız:

 

Temel Yönetim/Liderlik Becerileri Nelerdir?

Etkin bir ekip yöneticisi olarak başarınız için en doğru ve en işlevsel ekip yönetimi becerilerine sahip olmanız da önemlidir. Bu becerileri üçe ayırmak mümkündür: Teknik beceriler, kavramsal beceriler ve sosyal (kişiler arası)beceriler.

 

1) Teknik Beceriler: Teknik beceriler, ekibinizi hedefe ulaştırmak adına çeşitli tekniklerden yararlanma konusunda bilgi sahibi olmayı ifade eder.

 • İşletme yazılımı
 • İşletme makineleri
 • Üretim araçlarını kullanma
 • Satış artırımı
 • Pazarlama

Teknik becerilere en çok ihtiyaç duyan kesim ilk seviye yöneticilerdir – yönetim merdivenlerini tırmandıkça yani kariyerinizde ilerledikçe teknik becerilere olan ihtiyaç azalır.

 

2) Kavramsal Beceriler: Kavramsal beceriler, fikirleri formüle etme ve düşünme yeteneğini ifade eder:

 • Bir kavrama ilişkin problemleri teşhis etme
 • Bir kavrama ilişkin problemlerin analizi
 • Sorunlara yaratıcı çözümler bulma
 • Gelecekte yaşanabilecek benzer problemlerin öngörülmesi ve önlenmesi

Bu beceriler, özellikle de dinamik ve değiştirilebilir bir projeden sorumlu ekiplerin yönetimini üstlenmiş yöneticiler için- örneğin uygulama geliştirici ekipler- kritik derecede önemlidir.

 

3) Bireysel ve Kişiler Arası/Sosyal Beceriler:Bu beceriler yöneticinin “bireysel/sosyal” becerilerine ışık tutar:

 • Ekip üyeleriyle verimli iletişim kurma
 • Ekip üyeleri arasında verimli bir işbirliği sağlama
 • Ekip üyelerinin sorunları ve problemleri ile alakadar olma
 • Ekip üyelerini performanslarını üst düzeyde tutma ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanma konusunda motive etmek

Bireysel ve kişiler arası beceriler ne tür bir yönetici olursanız olun herkes için önemlidir – zira bir ekibe işletmenizin hedefini net bir biçimde iletebilmek sahip olunması gereken en önemli yönetim becerisidir.

Etkin bir ekip yönetim sistemi oluşturmak adına uygulamanız ve benimsemeniz gereken bu üç kilit yönetim becerisi dışında 8 ayrı beceriden daha bahsetmek mümkündür.

 

1) Heyecanınızı dizginleyin.

Sırf yeni ve taze başlangıçlara açsınız diye yeni bir işe düşünmeksizin atılmak yerine, bu işe en iyi ne şekilde yaklaşmanın yolunu bulmaya odaklanın.

Çalışmalarınızı küçük adımlara bölün.

Her bir aşamayı başarıyla tamamlamak adına ekibinize düşen görevi net bir biçimde tanımlayın.

Mümkünse, görevleri çok daha yönetilebilir hale getirin- alt görevlere ayırmak faydalı olabilir.

Projeye dahil olan herkesin rolünü tanımlamak için çaba gösterin. Sonrasında ise mevcut görevi ekibinizin güçlü yönlerine, beceri setlerine ve yeteneklerine uyumlu şekilde nasıl dağıtabileceğiniz üzerine düşünün.

Ekip yönetimine ilişkin bir yazılım programı kullanın. Bu sayede ekibinizin nihai plana sadık kalmasını sağlar ve hedeften şaşmadığınıza emin olursunuz. Ekibinize zaman yönetimi konusunda iyi olmayı da öğretin. Böylelikle tüm çalışanların kaydettiği ilerlemeyi takip edebilir hatta şu ana kadar tamamlanmış görevlere ilişkin geniş bir arşiv dahi oluşturabilirsiniz.

 

2) Gerçekçi hedefler belirleyin.

Ne denli hevesli ve anlayışlı bir lider olursanız olun, gerçekçi hedefler belirleyemediğiniz sürece ciddiye alınmazsınız. Gerçekçi bir yönetici de olamazsınız.

Bu nedenle, her daim ekibinizin sahip oldukları beceri ve yetenekler ile yetiştirebilecekleri son tarihle uyumlu hedefler belirleyin. Yaptığınız iş ne olursa olsun, nihai sonuca ilişkin gerçekçi beklentilere sahip olduğunuzdan emin olun.

Mutlaka okuyun: Hedeflerinize Ulaşmada Alışkanlıkların Gücü

 

3) İlham verici motivasyonları/teşvikleri tanımlayın.

Doğru motivasyon araçlarını kullanmak ekibinize en iyi sonuçları elde etmelerinde kılavuzluk etmenin en etkili yoludur. Ancak ekibiniz için hangi motivasyon araçlarının en iyisi olacağını ya da hangilerinin işe yarayacağını anlamak adına etkili bir durum analizi yapmanız şarttır.

Terfiler, bonuslar ve promosyonlar iyi yapılmış bir iş için harika bir ödül niteliği taşırlar.

Ancak, kimi ekip üyeleri farklı ödül türlerine daha fazla değer verebilir. Örneğin:

 • Uzun bir yoldan işe gidip gelen bir ekip üyesi, zaman zaman evden çalışma ile ödüllendirilmek isteyebilir.
 • Başka bir ekip üyesi ise sergilediği harika performans için övülmek ya da takdir edilmek isteyebilir.
 • Kimileri ise iş bitiminde bir pizza partisi düzenlemeyi veya herhangi bir projenin en önemli aşaması tamamlandığında eğlenceli bir bowling gecesi organize etmeyi motive edici bulabilir.

Ekibinizin her bir üyesini neyin yönlendirdiğini anlarsanız işler zorlaştığı vakit mücadele etmeniz çok daha kolay olacaktır.

Mutlaka okuyun: Çalışanları Motive Etmenin 10 Bilimsel Yolu

 

4) Görev ve sorumlulukların perde arkasındaki “Neden?”lere açıklık getirin.

Görevleri tanımlamak ve ekip üyelerine atamakla işin yalnızca yarısını halletmiş olursunuz – aynı zamanda her birinin görevlerinin proje için neden önemli olduğunu da anlamalarını sağlamanız gerekir.

Bu nedenle, projenin başlangıcında her bir görevin önemini ayrı ayrı vurgulamak adına zaman ayırın. Böylece ekibin söz konusu görev üzerinde çalışarak projeye yapacağı katkının büyüklüğünü de vurgulamış olursunuz- ki bu da büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Mutlaka okuyun: Çalışanlar, Anlamlı Bir İş İçin Daha Düşük Maaşa Razılar!

 

5) Ekibinizi yeni bilgiler edinmeleri konusunda cesaretlendirin.

Doğru bilgiye sahip bir ekip her daim hızlı olur ve çok daha sağlam adımlarla ilerler. Bu yüzden ekibinizi sektöre ilişkin hedeflere daha hızlı ve daha kolay ulaşmalarına yardımcı olabilecek yenilikleri öğrenmeye teşvik ettiğinizden emin olmalısınız.

 • Onlara doğru bilgileri sunun.
 • Eğitim oturumları düzenleyin.
 • Ekibinizi, iş akışını kolaylaştırmalarına yardımcı olacak verimlilik araçları ile tanıştırın.

Böylece ekibinizi yaptıkları çalışmalar konusunda bağımsız kararlar alabilmelerini ve beklentileri karşılayabilmelerini sağlayacak doğru kaynaklarla donatmış olursunuz.

 

6) Ekip/Takım kültürü oluşturun.

Ekibinizdeki insanlar birlikte çalışmaktan zevk aldığında işe ilişkin çok daha iyi sonuçlar elde etmeleri muhtemeldir.

Bu nedenle, muazzam bir ekip kültürünün gücünü asla hafife almamalısınız. Bu kültüre sahip olmayı arzuladığınız tüm inanç, kural, tutum, davranış ve değerleri dahil etmek mümkündür.

Sağlam bir ekip kültürünün hakim olduğu iş ortamında insanlar:

 • Birbirlerini destekler.
 • Karşısındaki kişiyi dinler.
 • Hedeflerine ulaşmak için işbirliği yaparlar.

Bu, çatışma çözümünde mevcut argümanı her açıdan ele alacak bir sistem oluşturulacağı anlamına gelir. Hatta insanların yoğun iş temposundan bir nebze olsun sıyrılıp projeler arası soluk alma imkanına sahip oldukları bir kültürün varlığından dahi söz edilebilir – örneğin çalışanlar kimi zaman eğlenceli bir zaman yönetimi oyunu da oynayabilirler.

Mutlaka okuyun: İş Yerinde Bilgi Paylaşımı Kültürü Oluşturmanın 6 Yolu

 

7) Geri bildirimde bulunun.

Çalışanların projeye/işe ilişkin beklentileri karşılayıp karşılamadıklarını bilmeksizin bir işe körü körüne bağlanmalarını bekleyemezsiniz.

Bu nedenle, ekip üyelerine zamanında ve yeterli miktarda bir geri bildirim sağlamanız şarttır.

Çalışanların bir bölümü yöneticilerin sadece projedeki sorunlu kısımları belirtmek adına konuşmaları gerektiğini düşünür. Kimileri ise yöneticilerin belirli zaman aralıkları ile performans değerlendirmeleri yapmaları gerektiğine inanır.

Ancak yine de olumlu ve olumsuz geri bildirimi birbirinden ayırır, incelemelerinizde çok daha dürüst olmaya odaklanırsanız en doğrusunu yapmış olursunuz.

 • Olumlu geri bildirim, iyi çalışmaların devamı getirecek için mükemmel bir motivasyon kaynağı olabilir.
 • Olumsuz geri bildirimler ise ekip üyenize hatalarından öğrenme ve gelecekte çok daha iyi olma fırsatı sunabilir.

Mutlaka okuyun: Etkili Geri Bildirimler Vermek

 

8) Örnek olun.

Davranışlarınızın çalışanların güvenle takip edeceği harika birer örnek oluşturduğundan emin olun.

Ekip üyelerinizin;

 • birbirlerini dinlemelerini ve işbirliği yapmalarını istiyorsanız, görüşlerine kulak verin.
 • engellerle karşılaştıklarında birbirlerine yardım etmelerini istiyorsanız, onlar için gerekli yardım ve rehberliği bizzat sağlayın.
 • bilgilerini artırma veya kendilerini geliştirme konusunda hevesli olmalarını istiyorsanız, sürekli öğrenme ve hayat boyu gelişimin önemini vurgulayın.

Bir ekip ancak onu yöneten kişi kadar iyi olabilir- bu nedenle, sürece olan katkınızı asla hafife almayın.

Mutlaka okuyun: Örnek Davranışlarla Liderlik Etmek

 

Son Söz

Ekip yönetimi her türden işletmenin belkemiğini oluşturur, ekibinize fırtınalı zamanlarda ayakta kalmayı ve işin sonunda gülen taraf olabilmeyi öğretecek olan da odur.

Doğru ekip yönetimi size şunları sağlar:

 • Ekip oluşturmayı mümkün kılar.
 • Verimliliği arttırır.
 • Öğrenmeyi teşvik eder.
 • Çalışan memnuniyetini artırır-dolayısıyla çalışanların iyi bir performans gösterme ihtimalleri de artar.

Bunu nasıl mı gerçekleştirir? Elbette ki

 • Net planlar ve hedefler
 • Esnek ancak otoriter bir ekip yönetimi tarzı
 • Gerçekçi beklentiler/hedefler
 • Etkili motivasyon araçları
 • Etkin bir işbirliği
 • Tatmin edici bir görev tanımlaması(nedenleri niçinleriyle)
 • Sürekli öğrenme
 • Olumlu/ olumsuz geri bildirim ve
 • Ekibin savunduğu tüm değerleri birebir yansıtacak başarılı bir lider sayesinde!

Etkin ekip yönetimi her işletme için önemlidir – ancak herkese uyan tek bir sistemin olmadığı gerçeği asla unutulmamalıdır.

Avatar

Yazar : Deniz

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir