Özel Üniversite Açmak

Özel üniversite açmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak bütün gereklilikleri yerine getirseniz ve zor kısımları hallederseniz kendi üniversitenizi kurabilir ve sonrasında başarıyı yakalayabilirsiniz. 

Özel üniversite açmak en iddialı işlerden biridir ve kurulduktan sonra istikrar sağlanması gerekir.

Üniversite açmak riskli ve karışıktır, özellikle de kuralların ve kısıtlamaların ayrıntılarına aşina değilseniz. Bir diğer zorlu nokta da finansmandır. Mali açıdan iyi organize olmalısınız ve bunun için bağlantılar kurmalısınız. Bu işi sizin için bir tutkuysa, her şeyi başaracağınızdan ve bütün zorlukların üstesinden geleceğinize eminiz bu iş size beklediğinizden de fazlasını verecektir.

 

Özel Üniversite Nasıl Açılır?

Üniversite açmak biraz karmaşıktır çünkü tamamlamanız gerek bir sürü belge olacaktır. Bu oldukça normal çünkü eğitim ve öğretimle alakalı bir iş yöneteceksiniz ve her devlet bu konularda oldukça serttir. Aklınızda bulundurmanız gereken ilk şey yönetmelikleri ve kanunları takip etmeniz gerektiğidir. Üniversitenizi açmak ve büyütmek için kaynak yaratma, akreditasyon, belgelendirme ve ayrıca personel ve öğretim görevlilerinin işe alınması gibi süreçleri tamamlamanız gerekir. Aklınızdan çıkarmamanız gereken ana amaçlarınızdan biri öğrenci çekmek olmalıdır. Peki, bunu nasıl başaracaksınız? Kaliteli eğitim standartlarını yerine getirin ve üniversitenizin ününün yayılmasını sağlayın. Pazarlama bu süreçte oldukça önemlidir.

Başlamadan önce üniversiteniz için gerekli olan bütün fizibilite çalışmalarını yaptığınızdan emin olun. Örneğin üniversitenin nerede kurulacağı oldukça önemlidir. Üniversitenizi kurmayı düşündüğünüz yerde başka bir üniversiteye ihtiyaç var mı öğrenin. Bu çalışmayı tamamlamak için gerekli olan bilgileri anketler aracılığıyla ve sektördeki uzmanlardan yardım alarak halledebilirsiniz. Verileri iyi analiz edin ve doğru kararlar verin.

Çalışma bütçesi, akreditasyon standartları ve pazarlama planı gibi önemli bileşenleri içeren bir iş planı hazırlayın. Daha sonra özellikle sermaye sahipleri ve girişimciler aracılığıyla para toplamaya başlayın çünkü bu kişiler finansal anlamda size yardım edeceklerdir. Her üniversitenin hedef tanımı vardır. Bir tane hazırlayarak üniversite politikaları ve kişisel ihtiyaçları düzenleyin. Her bölüm için en iyi öğretim görevlileri ile anlaşın.

Üniversitenin içi ile ilgili konuları hallettikten sonra ihtiyacınız olan belgelendirme konularının üzerinde çalışmaya başlayın. Üniversitenizi etkili bir şekilde açmak için gerekli olan bütün gereklilikleri tamamladığınızdan emin olun. Unutmayın size ruhsat vermeden önce ilgili müfredat programını kabul etmenizi beklerler.

Okulda teknoloji kullanımı oldukça önemlidir. Binaların ve bilgisayarların ihtiyaçlara uygun şekilde güncellendiğinden emin olun. Üniversiteniz için bir internet sitesi tasarlayın. Üniversitenizi açın ve akreditasyon almak için başvuru yapın. Akreditasyon almak için mezun vermeniz gerekir.

 

Üniversite açma şartları

a) Üniversite kurulmasının istenilmesi halinde, üniversitenin en az iki fakülteden oluşması, bu fakültelerin bünyelerinde fen ve edebiyat alanları ile ilgili eğitim programlarının mevcut olması, fen ve edebiyat programlarının üniversitenin ilk açılacak eğitim programları arasında yer alması ve üniversitenin eğitim öğretime başlayacağı yıl bu programlara öğrenci alınacağının taahhüt edilmesi,

b) Yüksek teknoloji enstitüsünün kurulmasının istenilmesi halinde, enstitünün en az iki fakülteden oluşması, bu fakültelerden birinin teknoloji alanında olması, teknoloji ile ilgili fakültesinin enstitünün ilk açılacak fakülteleri arasında yeralması ve enstitünün eğitim-öğretime başlayacağı yıl bu fakülteye öğrenci alınacağının taahhüt edilmesi,

c) Yüksek teknoloji enstitüsünün üniversite adını alabilmesi için fakültelerinin bünyesinde fen ve edebiyet programlarının bulunması ve eğitim-öğretiminin 2547 sayılı Kanun’un Ek–2. maddesinin 2. fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelikteki esaslara uygun olması,

d) Üniversitenin yüksek teknoloji enstitüsüne dönüştürülmesi için fakültelerinden birinin teknoloji alanı ile ilgili olması şarttır.

Yeni üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü kurulması, kurulmuş yüksek teknoloji enstitüsünün üniversite adını alması veya üniversitenin yüksek teknoloji ensitüsüne dönüştürülmesi için yapılan başvuru üzerine, Yükseköğretim Kurulu, kurulması istenilen yükseköğretim kurumunun plan ilkelerine uygun olup olmadığı konusunda Devlet Planlama Teşkilatından görüş ister.

Özel üniversitelere sunulan devlet yardımı

Vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumlarından eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini en az iki eğitim-öğretim yılı sürdürmüş olanlara, talepleri halinde o yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim, araştırma, kütüphane ve yatırım masrafları ile diğer cari harcama kalemleri için Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığının görüş ve aracılığıyla, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara göre, kendi bütçesinde öngörülen miktarın % 45’ini geçmemek kaydıyla her yıl Devlet yardımı yapılır. Bakanlar Kurulunca esaslar tespit edilirken yardımın yapılacağı yükseköğretim kurumunun araştırma ve çalışmalarının düzeyleri dikkate alınır. Devlet yardımı Milli Eğitim Bakanlığının görüş ve aracılığı ile Bütçe Kanunu’nda her yıl bu maksatla tesis olunan ödenekten iki eşit taksit halinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır.

Yardım alan yükseköğretim kurumu her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılın gelir ve giderlerini Maliye ve Gümrük ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Yükseköğretim Kuruluna göndermek zorundadır.

Üniversite açma konusunda daha detaylı bilgi almak için yazımıza yorum yapabilirsiniz.

Büyük yatırım yapmak isteyenler için büyük sermayeli işleri ve yatırım fikirlerini araştırmaya devam edeceğiz.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir